Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenia


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
2024 2024-01-12 14:46:16
2023 2023-01-13 14:17:05
2022 2022-01-17 11:33:59
2021 2021-01-13 12:07:26
2020 2020-01-09 09:47:04
2019 2019-01-14 13:23:03
Zarządzenie nr 69 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ?Budowa nowej drogi w miejscowości Kobylanka, ul. Szkolna?. 2021-07-23 08:26:10
ZARZĄDZENIE Nr 11/2023 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do oddziałów przedszkolnych i do klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Kobylanka. 2023-01-30 14:51:24
ZARZĄDZENIE Nr 1/2007 z dnia 4 stycznia 2007 r. 2007-09-20 11:11:09
ZARZĄDZENIE Nr 2/2007 w sprawie ustalenia planu kontroli na rok 2007 2007-09-20 11:11:57
ZARZĄDZENIE Nr 4/2007 w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego w roku 2007 2007-09-20 11:14:12
ZARZĄDZENIE NR 5/2007 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kobylance 2007-09-20 11:17:15
ZARZĄDZENIE Nr 6/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kobylanka 2007-09-20 11:18:05
ZARZĄDZENIE Nr 7/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego 2007-09-20 11:18:39
ZARZĄDZENIE NR 9/2007 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2007-09-20 11:19:12
ZARZĄDZENIE NR 10/2007 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Kobylanka na 2007 rok 2007-09-20 11:20:07
ZARZĄDZENIE Nr 11 /2007 w sprawie powołania na stanowisko kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylance 2007-09-20 11:21:17
ZARZĄDZENIE Nr 12/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego 2007-09-20 11:21:56
ZARZĄDZENIE Nr 13/2007 w sprawie: ustalenie stawek ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych 2007-09-20 11:22:59
ZARZĄDZENIE Nr 14/2007 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie Kobylanka stanowiącej własność gminy Kobylanka. 2007-09-20 11:23:40
ZARZĄDZENIE Nr 17/2007 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 2007-09-20 11:24:20
ZARZĄDZENIE NR 18 /2007 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kobylance 2007-12-05 14:44:50
ZARZĄDZENIE Nr 19/2007 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębach Reptowo i Kobylanka stanowiących własność gminy Kobylanka. 2007-09-20 11:24:53
ZARZĄDZENIE Nr 20/07 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie gminy 2007-09-20 11:25:28
ZARZĄDZENIE NR 21/2007 w sprawie przyjęcia układu wykonawczego do uchwały Nr VI/22/07 Rady Gminy w Kobylance 2007-11-30 08:03:18
ZARZĄDZENIE NR 22/2007 w sprawie przyjęcia układu wykonawczego do uchwały Nr VI/23/07 Rady Gminy w Kobylance 2007-11-30 08:27:19
ZARZĄDZENIE NR 22a/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok 2007-11-30 08:33:54
ZARZĄDZENIE NR 22b/2007 sprawie ustalenia planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 2007-11-30 08:40:29
ZARZĄDZENIE Nr 25/2007 w sprawie powołania Komendanta Straży Gminnej w Kobylance 2007-09-20 11:26:09
ZARZĄDZENIE Nr 26/2007 w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie modernizacji i zakupu samochodów ratowniczo - gaśniczych roku 2007 2007-09-20 11:26:39
ZARZĄDZENIE NR 27/2007 w sprawie przyjęcia układu wykonawczego do uchwały Nr VII/34/07 Rady Gminy w Kobylance 2007-11-30 08:46:18
ZARZĄDZENIE NR 27/2008 w sprawie przyjęcia układu wykonawczego do uchwały Nr XVIII/119/08 Rady Gminy w Kobylance w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2008 rok 2008-04-25 10:53:38
ZARZĄDZENIE NR 28/2007 w sprawie przyjęcia układu wykonawczego do uchwały Nr VII/35/07 Rady Gminy w Kobylance 2007-11-30 08:51:06
ZARZĄDZENIE NR 30/07 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kobylance. 2007-09-20 11:28:04
ZARZĄDZENIE NR 31/2007 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok 2007-11-30 08:54:16
ZARZĄDZENIE NR 35 / 2007 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kunowie 2007-12-05 14:46:20
ZARZĄDZENIE NR 36/2007 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok 2007-11-30 08:58:41
ZARZĄDZENIE Nr 37/2007 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie Morzyczyn stanowiących własność gminy Kobylanka. 2007-09-20 11:27:07
ZARZĄDZENIE NR 38/2007 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok 2007-11-30 09:05:10
ZARZĄDZENIE NR 41/2007 w sprawie zaleceń pokontrolnych 2007-11-30 09:09:02
ZARZĄDZENIE NR 42/2007 w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych Gminy Kobylanka na rok szkolny 2007/2008 2007-12-05 14:48:31
Zarządzenie Nr 42/2007 w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych Gminy Kobylanka na rok szkolny 2007/2008 2008-06-30 07:59:15
ZARZĄDZENIE NR 43/2007 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok 2007-11-30 09:12:47
ZARZĄDZENIE NR 44/2007 w sprawie przyjęcia układu wykonawczego do uchwały Nr X/49/07 Rady Gminy w Kobylance 2007-11-30 09:19:15
ZARZĄDZENIE NR 45/2007 w sprawie przyjęcia układu wykonawczego do uchwały Nr X/50/07 Rady Gminy w Kobylance 2007-11-30 09:26:43
ZARZĄDZENIE NR 46/2007 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok 2007-11-30 09:37:02
ZARZĄDZENIE NR 47/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok 2007-11-30 09:42:26
ZARZĄDZENIE NR 47a/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok 2007-11-30 09:44:55
ZARZĄDZENIE NR 48/2007 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad klasyfikowania wydatków strukturalnych 2007-12-03 14:45:37
ZARZĄDZENIE NR 50/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na Budowa budynków komunaln 2007-12-03 10:23:50
ZARZADZENIE NR 51 /2007 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Kunowie 2007-12-05 14:49:37
ZARZĄDZENIE Nr 52/07 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie gminy 2007-09-20 11:28:31
ZARZĄDZENIE NR 53/2007 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok 2007-11-30 09:52:17
ZARZąDZENIE NR 54/2007 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej 2007-12-05 14:50:31
ZARZĄDZENIE NR 55/2007 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2007-12-05 14:51:19
ZARZĄDZENIE NR 57/2007 w sprawie przyjęcia układu wykonawczego do uchwały Nr XI/52/07 Rady Gminy w Kobylance 2007-11-30 09:57:08
ZARZĄDZENIE Nr 58/07 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej mienie gminy 2007-09-20 11:30:06
ZARZĄDZENIE NR 59/2007 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok 2007-11-30 10:00:42
ZARZĄDZENIE NR 60/2007 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok 2007-11-30 10:05:07
ZARZĄDZENIE NR 61/2007 w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych Gminy Kobylanka 2007-11-30 10:07:33
ZARZĄDZENIE NR 62/2007 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok 2007-11-30 10:11:13
ZARZąDZENIE NR 63/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na Remont nawierzchni drogi 2007-12-03 10:27:46
ZARZĄDZENIE NR 65/2007 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok 2007-11-30 10:17:05
ZARZĄDZENIE NR 66/2007 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok 2007-11-30 10:19:56
ZARZĄDZENIE Nr 67/07 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej mienie gminy 2007-09-20 11:30:38
ZARZĄDZENIE NR 68/2007 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok 2007-11-30 10:22:11
ZARZĄDZENIE Nr 72/2007 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie Kobylanka stanowiących własność gminy Kobylanka. 2007-09-30 19:58:21
ZARZĄDZENIE Nr 73/2007 w sprawie powołania zastępcy wójta 2007-10-06 03:01:34
ZARZĄDZENIE NR 74/2007 w sprawie przyjęcia układu wykonawczego do uchwały Nr XII/58/07 Rady Gminy w Kobylance w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2007 rok 2007-12-03 08:27:52
ZARZĄDZENIE NR 75/2007 w sprawie przyjęcia układu wykonawczego do uchwały Nr XII/59/07 Rady Gminy w Kobylance w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2007 rok 2007-12-03 08:29:06
ZARZĄDZENIE NR 76/2007 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok 2007-12-03 08:29:56
ZARZĄDZENIE NR 77/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok 2007-12-03 08:30:54
ZARZĄDZENIE NR 77a/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok 2007-12-03 08:31:40
ZARZĄDZENIE NR 77b/2007 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok 2007-12-03 08:32:34
ZARZĄDZENIE NR 77c/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok 2007-12-03 08:33:47
ZARZĄDZENIE NR 77d/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok 2007-12-03 08:34:31
ZARZĄDZENIE NR 79/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 2007-12-03 10:30:14
ZARZĄDZENIE NR 80/2007 W sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i innych spraw 2007-12-05 14:52:18
ZARZĄDZENIE NR 81/2007 w sprawie ustalenia zwrotu kosztów poniesionych na zakup okularów oraz soczewek potrzebnych podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego 2007-12-05 14:53:34
ZARZĄDZENIE 82/2007 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i innych spraw 2007-12-10 13:41:35
ZARZĄDZENIE NR 83/2007 w sprawie przyjęcia układu wykonawczego do uchwały Nr XIII/68/07 Rady Gminy w Kobylance w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2007 rok 2007-12-03 08:42:39
ZARZĄDZENIE NR 84/2007 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok 2007-12-03 08:45:54
ZARZĄDZENIE NR 85/2007 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok 2007-12-03 08:48:10
ZARZĄDZENIE NR 86/2007 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok 2007-12-03 08:48:51
ZARZĄDZENIE NR 86a/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok 2007-12-03 08:49:41
ZARZĄDZENIE NR 86b/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok 2007-12-03 08:50:27
ZARZĄDZENIE NR 88/2007 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok 2007-12-03 08:51:11
ZARZĄDZENIE NR 89/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert 2007-11-28 10:30:51
ZARZĄDZENIE NR 90/2007 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kobylance 2007-12-05 14:54:52
ZARZĄDZENIE NR 1/2008 w sprawie powołania komisji przejmującej 2008-04-25 11:07:27
ZARZĄDZENIE 2/2008 w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2008 w zakresie spraw nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 2008-01-14 10:34:02
ZARZĄDZENIE NR 3 /2008 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych w zamian za dni świąteczne przypadające w wolne soboty 2008-05-16 12:14:29
ZARZĄDZENIE NR 5/2008 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Kobylanka na 2008 rok 2008-04-25 10:38:43
ZARZĄDZENIE NR 6/2008 w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Kobylanka 2008-04-25 10:39:54
ZARZĄDZENIE NR 7/2008 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2008-04-25 10:40:25
ZARZĄDZENIE NR 8/2008 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Kobylanka na rok 2008 2008-04-25 10:41:11
ZARZĄDZENIE NR 9/2008 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kobylance 2008-01-30 13:24:13
ZARZĄDZENIE NR 9B/2008 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji 2008-04-25 11:08:37
ZARZĄDZENIE NR 9 A /2008 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i innych spraw 2008-05-16 12:19:53
ZARZĄDZENIE NR 11 /2008 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli Zastępcy Wójta 2008-05-16 12:21:33
ZARZĄDZENIE NR 12 / 2008 w sprawie wprowadzenia w życie zasad szkolenia pracowników w dziedzinie bhp 2008-05-16 12:18:38
ZARZĄDZENIE NR 13a/2008 w sprawie przyjęcia układu wykonawczego do uchwały Nr XVI/98/08 Rady Gminy w Kobylance w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2008 rok 2008-04-25 10:42:57
ZARZĄDZENIE nr 13/2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu dotyczącego sprzedaży autobusów: Jelcz PR 110 o nr rejestracyjnym SZE 260 G i Autosan H-6 o numerze rejestracyjnym SMC 7172 2008-06-06 09:11:55
ZARZĄDZENIE NR 14 / 2008 w sprawie przeprowadzenia konkursu i powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Komendanta Straży Gminnej w Kobylance 2008-02-22 09:36:19
ZARZĄDZENIE NR 16/2008 w sprawie przyjęcia układu wykonawczego do uchwały Nr XVII/106/08 Rady Gminy w Kobylance w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2008 rok 2008-04-25 10:43:52
ZARZĄDZENIE NR 17/2008 w sprawie przyjęcia układu wykonawczego do uchwały Nr XVII/108/08 Rady Gminy w Kobylance w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2008 rok 2008-04-25 10:45:15
ZARZĄDZENIE NR 18/2008 w sprawie przyjęcia układu wykonawczego do uchwały Nr XVII/116/08 Rady Gminy w Kobylance w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2008 rok 2008-04-25 10:46:23
ZARZĄDZENIE NR 19/2008 w sprawie przyjęcia układu wykonawczego do uchwały Nr XVII/117/08 Rady Gminy w Kobylance w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2008 rok 2008-04-25 10:47:07
ZARZĄDZENIE NR 20/2008 w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu w podróży służbowej pracowników Urzędu Gminy w Kobylance 2008-04-25 10:48:03
ZARZĄDZENIE NR 21/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok 2008-04-25 10:49:13
ZARZĄDZENIE Nr 22/2008 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej położonych na terenie Gminy Kobylanka stanowiących własność gminy Kobylanka 2008-03-25 21:46:02
ZARZĄDZENIE Nr 23/2008 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie Reptowo stanowiącej własność gminy Kobylanka 2008-03-25 21:47:26
ZARZĄDZENIE Nr 24/2008 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie Reptowo stanowiącej własność gminy Kobylanka 2008-03-25 21:40:20
ZARZĄDZENIE NR 25/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok 2008-04-25 10:50:01
ZARZĄDZENIE NR 26/2008 w sprawie przyjęcia układu wykonawczego do uchwały Nr XVIII/118/08 Rady Gminy w Kobylance w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2008 rok 2008-04-25 10:50:58
ZARZĄDZENIE NR 28/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok 2008-04-25 10:54:48
ZARZĄDZENIE Nr 29/2008 w sprawie powołania zastępcy wójta 2008-08-04 09:35:20
ZARZĄDZENIE NR 30/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok 2008-04-25 10:55:17
ZARZĄDZENIE NR 31/2008 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy w Kobylance i jednostek budżetowych Gminy Kobylanka 2008-04-25 10:55:53
ZARZĄDZENIE Nr 32 / 2008 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/2008 Wójta Gminy w Kobylance z dnia 08 stycznia 2008r w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych w zamian za dni świąteczne przypadające w wolne soboty 2008-08-04 09:37:31
Zarządzenie Nr 33 / 2008 w sprawie sprawowania zastępstwa w pełnieniu obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Reptowie w przypadku nieobecności dyrektora szkoły 2008-08-04 09:38:30
ZARZĄDZENIE NR 34/2008 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Kunowie do reprezentowania Gminy Kobylanka w ramach realizacji projektu „Start bez porażek” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2008-04-25 10:56:49
ZARZĄDZENIE NR 35/2008 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Kobylance do reprezentowania Gminy Kobylanka w ramach realizacji projektu „Stawiamy na sukces” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2008-04-25 10:59:27
ZARZĄDZENIE NR 36/2008 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Reptowie do reprezentowania Gminy Kobylanka w ramach realizacji projektu „Wiedzieć i zrozumieć” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2008-04-25 11:00:18
ZARZĄDZENIE NR 37/2008 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2008-04-25 11:00:49
ZARZĄDZENIE NR 38/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok 2008-04-25 11:01:17
ZRZĄDZENIE NR 39/2008 w sprawie wprowadzenia w życie zasad informowania pracowników o ryzyku zawodowym oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. 2008-04-16 14:02:34
ZARZĄDZENIE NR 40/2008 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonym 2008-04-25 11:09:32
ZARZĄDZENIE NR 41 w sprawie stawek wykupu przejmowanych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych wybudowanych przez inwestora. 2008-05-12 11:03:08
ZARZĄDZENIE NR 42/2008 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok 2008-04-25 11:01:51
ZARZĄDZENIE Nr 43/2008 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie Morzyczyn stanowiącej własność gminy Kobylanka 2008-04-25 08:20:13
ZARZĄDZENIE NR 44/2008 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok 2008-05-05 08:12:22
ZARZĄDZENIE NR 45/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok 2008-08-04 13:56:20
ZARZĄDZENIE NR 46/2008 w sprawie zasad klasyfikowania wydatków strukturalnych 2008-08-05 08:55:16
ZARZĄDZENIE NR 47/ 2008 w sprawie sprawowania zastępstwa w pełnieniu obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Kunowie w przypadku nieobecności dyrektora szkoły 2008-05-16 12:16:20
Zarządzenie Nr 48/2008 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 2008-08-04 09:43:02
ZARZĄDZENIE NR 49/2008 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok 2008-08-05 09:00:26
ZARZĄDZENIE NR 50/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok 2008-08-05 09:03:13
ZARZĄDZENIE Nr 52/08 w sprawie zaopatrzenia pracowników w odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej, środki czystości oraz zasad gospodarowania odzieżą 2008-06-09 11:35:41
ZARZĄDZENIE NR 53/2008 w sprawie wydzielenia gospodarki finansowej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jednostek budżetowych Gminy Kobylanka 2008-08-05 09:04:45
Zarządzenie Nr 54/2008 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonym na wykonanie robót remontowych dróg na terenie Gminy Kobylanka 2008-06-02 13:40:50
ZARZĄDZENIE NR 55/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok 2008-08-05 09:06:31
ZARZĄDZENIE NR 56/2008 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok 2008-08-05 09:09:00
ZARZADZENIE Nr 57 / 2008 w sprawie powołania Komendanta Straży Gminnej w Kobylance 2008-06-04 13:09:46
ZARZĄDZENIE NR 58/2008 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok 2008-08-05 09:10:26
ZARZĄDZENIE NR 59 / 2008 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kobylance 2008-06-06 15:37:14
ZARZĄDZENIE NR 60 /2008 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kobylance 2008-06-06 10:56:47
ZARZĄDZENIE NR 61/2008 w sprawie przyjęcia układu wykonawczego do uchwały Nr XX/134/08 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2008 rok 2008-08-05 09:30:06
ZARZĄDZENIE NR 62/2008 w sprawie przyjęcia układu wykonawczego do uchwały Nr XX/135/08 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2008 rok 2008-08-05 09:33:58
ZARZĄDZENIE Nr 63/2008 w sprawie zmiany Uchwały nr 31/01 Zarządu Gminy w Kobylance z dnia 31 grudnia 2001r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność gminy Kobylanka 2008-06-13 08:12:59
Zarządzenie Nr 64 /2008 w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych Gminy Kobylanka na rok szkolny 2008/2009 2008-06-30 08:00:53
ZARZĄDZENIE NR 66/2008 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego przebudowy budynku Urzędy Gminy w Kobylance 2008-08-04 13:50:19
ZARZĄDZENIE NR 67/2008 w sprawie stawek wykupu przejmowanych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych wybudowanych przez inwestora 2008-08-04 13:53:17
ZARZĄDZENIE NR 67a/2008 w sprawie przyjęcia układu wykonawczego do uchwały Nr XXI/144/08 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2008 rok 2008-08-05 09:36:12
ZARZĄDZENIE NR 67b/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok 2008-08-05 09:37:52
Zarządzenie Nr 68/2008 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 2008-07-06 09:52:50
ZARZĄDZENIE NR 69/2008 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Reptowie do reprezentowania Gminy Kobylanka w ramach realizacji projektu ?Reptowo bliżej Brukseli? finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.5, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2008-08-05 09:40:35
ZARZĄDZENIE NR 70/2008 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Reptowie do reprezentowania Gminy Kobylanka w ramach realizacji projektu ?Warsztaty teatralno - językowe? finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.5, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2008-08-05 09:41:55
ZARZĄDZENIE NR 71/2008 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Reptowie do reprezentowania Gminy Kobylanka w ramach realizacji projektu ?Drogi życia przywiodły nas do Reptowa? finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.5, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2008-08-05 09:43:15
ZARZĄDZENIE NR 72/2008 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Reptowie do reprezentowania Gminy Kobylanka w ramach realizacji projektu ?Mieszkamy pod lasem? finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.5, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2008-08-05 09:45:45
ZARZĄDZENIE NR 73/2008 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok 2008-08-05 09:47:01
ZARZĄDZENIE NR 74/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok 2008-08-05 09:48:06
ZARZĄDZENIE NR 75/2008 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Kunowie do reprezentowania Gminy Kobylanka w ramach realizacji projektu ?Świetlica edukuje ? świetlica wychowuje? finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.5, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2008-08-05 09:49:38
Zarządzenie Nr 76 /2008 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Kobylance 2008-08-04 09:10:41
Zarządzenie Nr 77/2008 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 2008-08-08 07:48:09
ZARZĄDZENIE Nr 78/2008 w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 2012-06-18 07:45:37
Zarządzenie Nr 81 / 2008 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydawania w tych sprawach decyzji 2008-10-01 11:48:02
ZARZĄDZENIE Nr 82/2008 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie Reptowo stanowiącej własność gminy Kobylanka 2008-08-27 13:05:27
ZARZĄDZENIE Nr 83/2008 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie Morzyczyn stanowiących własność gminy Kobylanka 2008-08-27 13:03:04
ZARZĄDZENIE Nr 84/2008 w sprawie dodatkowego obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektora Szkoły Podstawowej w Kunowie 2008-09-08 11:03:40
Zarządzenie nr 85/2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego dotyczącego zakupu samochodu osobowego typu bus do przewozu osób niepełnosprawnych 2008-09-12 14:47:53
ZARZĄDZENIE Nr 86/2008 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego do przeprowadzenia wyboru sołtysa miejscowości Rekowo 2008-09-12 14:49:04
ZARZĄDZENIE Nr 89/08 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kobylanka z dnia 15 listopada 2007r. 2008-11-06 13:11:08
ZARZĄDZENIE NR 94/08 w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy 2008-11-06 13:16:09
ZARZĄDZENIE NR 98 / 2008 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka 2008-10-06 14:06:59
ZARZĄDZENIE Nr 106/08 w sprawie określenia stawek czynszu najmu za pomieszczenia gospodarcze i inwentarskie. 2008-11-06 13:09:38
Zarządzenie nr 107/2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zamówienia publicznego dotyczącego zakupu samochodu osobowego typu bus do przewozu osób niepełnosprawnych 2008-12-02 21:11:39
ZARZĄDZENIE Nr 111 /08 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kobylanka z dnia 15 listopada 2007r. 2009-01-27 10:15:34
Zarządzenie Nr 112/08 w sprawie zaopatrzenia pracowników w odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej, środki czystości oraz zasad gospodarowania odzieżą. 2008-12-02 21:12:51
ZARZĄDZENIE NR 116/08 w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy 2008-12-16 21:47:47
ZARZĄDZENIE NR 1/2009 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 2010-01-06 11:56:15
ZARZĄDZENIE NR 2/2009 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 2010-01-06 11:58:49
ZARZĄDZENIE NR 3/09 w sprawie pobierania i wysokości stawek czynszu najmu za lokale użytkowe 2009-01-27 10:17:00
ZARZĄDZENIE NR 4/2009 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2010-01-06 12:05:47
ZARZĄDZENIE NR 4a/2009 sprawie ustalenia planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 2010-01-06 12:06:45
ZARZĄDZENIE NR 5/2009 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Kobylanka na 2009 rok 2010-01-06 16:50:08
ZARZĄDZENIE NR 5a/2009 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Kobylanka na 2009 rok 2010-01-06 16:50:55
ZARZĄDZENIE NR 6/2009 w sprawie ustalenia planu kontroli na rok 2009 2010-01-06 16:47:44
ZARZĄDZENIE Nr 7/09 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 106/08 z dnia 31 października 2008 r. w sprawie określenia stawek czynszu najmu za pomieszczenia gospodarcze i inwentarskie 2010-01-06 12:17:25
ZARZĄDZENIE NR 8/2009 w sprawie przyjęcia układu wykonawczego do uchwały Nr XXIX/193/09 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2009 rok 2010-01-06 16:51:51
ZARZĄDZENIE Nr 9 / 2009 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych w zamian za dni świąteczne przypadające w wolne soboty 2009-02-17 10:46:47
Zarządzenie nr 10/2009 w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Kobylanka. 2009-02-17 10:43:36
ZARZĄDZENIE NR 11 /2009 w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka oraz na wolne stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych gminy. 2009-02-23 08:18:59
ZARZĄDZENIE NR 12/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok 2010-01-06 16:52:30
ZARZĄDZENIE NR 13 w sprawie stawek wykupu przejmowanych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych wybudowanych przez inwestora. 2009-10-13 13:22:47
ZARZĄDZENIE Nr 14 /09 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kobylanka z dnia 15 listopada 2007r. 2009-02-18 09:19:11
ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie Reptowo stanowiącej własność gminy Kobylanka 2009-02-20 10:30:52
ZARZĄDZENIE Nr 19/2009 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej położonych na terenie Gminy Kobylanka stanowiących własność gminy Kobylanka 2009-02-20 10:31:46
ZARZĄDZENIE Nr 20/2009 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Kobylanka 2009-02-20 10:32:29
Zarządzenie Nr 21/2009 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, prowadzenia postępowań i zaświadczeń w innych sprawach 2009-03-06 20:27:28
Zarządzenie Nr 22/2009 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, prowadzenia postępowań i zaświadczeń w innych sprawach 2009-03-06 20:28:56
Zarządzenie Nr 23/2009 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, prowadzenia postępowań i zaświadczeń w innych sprawach 2009-03-06 20:30:34
Zarządzenie Nr 24/2009 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 2009-03-09 13:02:16
ZARZĄDZENIE NR 25/2009 w sprawie przyjęcia układu wykonawczego do uchwały Nr XXXI/199/09 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2009 rok 2010-01-06 16:53:25
ZARZĄDZENIE NR 26/2009 w sprawie przyjęcia układu wykonawczego do uchwały Nr XXXI/200/09 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2009 rok 2010-01-06 16:54:33
Zarządzenie Nr 27/2009 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę ul. Ks. Głogowskiego w miejscowości Kobylanka 2009-03-18 10:32:09
ZARZĄDZENIE NR 29/2009 w sprawie ustalenia procedur windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Gminy Kobylanka. 2010-01-06 12:10:37
ZARZĄDZENIE NR 30/2009 w sprawie wprowadzenia procedury windykacji należności cywilnoprawnych w Urzędzie Gminy Kobylanka 2010-01-06 12:27:03
Zarządzenie Nr 31/2009 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na "Poprawę jakości i efektywności oświetlenia w Gminie Kobylanka" 2009-05-27 09:32:47
ZARZĄDZENIE NR 32/2009 w sprawie przyjęcia układu wykonawczego do uchwały Nr XXXIII/209/09 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2009 rok 2010-01-06 16:56:14
ZARZĄDZENIE NR 33/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok 2010-01-06 16:57:10
ZARZĄDZENIE NR 34/2009 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok 2010-01-08 08:20:33
ZARZĄDZENIE NR 35/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok 2010-01-08 08:21:28
ZARZĄDZENIE Nr 36/2009 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 1 kwietnia 2009r. 2009-04-03 07:46:59
ZARZĄDZENIE NR 37/2009 w sprawie zaleceń pokontrolnych 2010-01-08 08:22:29
Zarządzenie Nr 38/09 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kobylanka 2010-03-12 10:11:10
ZARZĄDZENIE NR 39/2009 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka 2009-04-24 08:35:47
ZARZĄDZENIE NR 40/2009 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok 2010-01-08 08:25:35
ZARZĄDZENIE Nr 41 /2009 w sprawie wyznaczenia w Urzędzie Gminy Kobylanka pracowników do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej. 2009-06-10 10:29:25
ZARZĄDZENIE Nr 43/2009 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Kobylanka 2009-07-29 10:03:18
ZARZĄDZENIE Nr 44 /2009 w sprawie utworzenia stanowiska komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej. 2009-05-19 09:26:30
ZARZĄDZENIE Nr 45/2009 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie Zieleniewo stanowiących własność gminy Kobylanka. 2009-05-11 14:31:53
Zarządzenie Nr 46/2009 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na BUDOWĘ ZESPOŁU OGÓLNODOSTĘPNYCH BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" W MIEJSCOWOŚCI REPTOWO GMINA KOBYLANKA 2009-05-27 09:35:04
Zarządzenie Nr 47/2009 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009 roku 2010-01-06 12:02:45
ZARZĄDZENIE NR 48/2009 w sprawie przyjęcia układu wykonawczego do uchwały Nr XXXIV/217/09 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2009 rok 2010-01-08 08:27:10
ZARZĄDZENIE NR 49/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok 2010-01-08 08:28:02
ZARZĄDZENIE NR 50/2009 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok 2010-01-08 08:29:06
Zarządzenie Nr 51/2009 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na WYKONANIE PODWÓJNEGO POWIERZCHNIOWEGO UTRWALENIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY KOBYLANKA 2010-01-06 12:19:42
ZARZĄDZENIE NR 52/2009 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok 2010-01-08 08:30:02
ZARZĄDZENIE Nr 53/2009 w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance 2009-07-29 10:09:24
ZARZĄDZENIE NR 54/2009 w sprawie przyjęcia układu wykonawczego do uchwały Nr XXXV/225/09 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2009 rok 2010-01-08 08:31:05
ZARZĄDZENIE NR 55/2009 w sprawie przyjęcia układu wykonawczego do uchwały Nr XXXV/226/09 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2009 rok 2010-01-08 08:32:50
ZARZĄDZENIE NR 56/2009 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok 2010-01-08 08:33:49
Zarządzenie nr 57/2009 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowościach Kobylanka, Morzyczyn i Reptowo, gmina Kobylanka" 2010-01-06 12:25:37
ZARZĄDZENIE Nr 58/09 w sprawie ustalenia stawek za wynajem pomieszczeń o charakterze użyteczności publicznej, położonych na terenie gminy Kobylanka 2009-06-15 10:04:43
Zarządzenie Nr 59/2009 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Kobylanka 2009-06-17 10:27:33
ZARZĄDZENIE Nr 60/2009 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do najmu stanowiącej własność Gminy Kobylanka. 2009-06-19 14:55:01
ZARZĄDZENIE NR 61/2009 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok 2010-01-08 08:34:52
ZARZĄDZENIE NR 62/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok 2010-01-08 08:38:43
ZARZĄDZENIE NR 63/2009 w sprawie przyjęcia układu wykonawczego do uchwały Nr XXXVI/232/09 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2009 rok 2010-01-08 08:40:01
ZARZĄDZENIE NR 64/2009 w sprawie przyjęcia układu wykonawczego do uchwały Nr XXXVI/233/09 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2009 rok 2010-01-08 08:43:02
ZARZĄDZENIE NR 65/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok 2010-01-08 08:44:07
ZARZĄDZENIE NR 66/2009 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok 2010-01-08 08:45:09
ZARZĄDZENIE NR 67/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok 2010-01-08 08:46:05
ZARZĄDZENIE NR 68/2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kobylanka na 2009 rok 2010-01-08 08:47:06
ZARZĄDZENIE Nr 69 /2009 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji 2009-07-22 14:08:11
ZARZĄDZENIE Nr 70/2009 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Kobylanka. 2009-07-20 13:07:30
ZARZĄDZENIE Nr 71/2009 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie Morzyczyn i Kobylanka stanowiących własność gminy Kobylanka. 2009-07-20 13:01:55
ZARZĄDZENIE Nr 72/2009 w sprawie zmiany Uchwały nr 31/01 Zarządu Gminy w Kobylance z dnia 31 grudnia 2001r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność gminy Kobylanka. 2009-07-20 13:05:17
ZARZĄDZENIE NR 73/2009 w sprawie ustalenia planu kontroli na rok 2009 2010-01-08 08:49:03
Zarządzenie Nr 74/2009 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2009-07-29 10:00:19
Zarządzenie Nr 75/2009 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na :"Dowożenie uczniów w dni nauki szkolnej z terenu gminy Kobylanka do szkół w Kobylance, Kunowie i Zespołu Szkół Publicznych w Reptowie od 01.09.2009 r. do 30.06.2012 r." 2009-07-23 22:47:02
Zarządzenie Nr 76/2009 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego osób, na linii komunikacyjnej: Stargard Szczeciński - Kobylanka, Kobylanka ? Stargard Szczeciński" 2009-07-29 10:18:35
Zarządzenie nr 77/2009 w sprawie wdrażania systemu zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 w Urzędzie Gminy Kobylanka 2009-07-22 14:13:40
Zarządzenie nr 78/2009 w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Gminy Kobylanka 2009-07-22 14:12:27
Zarządzenie Nr 79/2009 w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym w Kobylance 2010-01-06 12:22:25
Zarządzenie nr 82/2009 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2/2002 z dnia 21.01.2002 r. w sprawie określenia stanowisk z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych 2010-01-06 11:59:49
Zarządzenie nr 83/2009 w sprawie polecenia Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych przeprowadzenie zwykłego postępowania sprawdzającego 2010-01-06 12:00:33
Zarządzenie Nr 84/2009 w sprawie ustanowienia Polityki Jakości oraz określenia i celów jakościowych wynikających z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 w Urzędzie Gminy Kobylanka 2010-02-24 14:54:06
Zarządzenie Nr 85/2009 w sprawie zatwierdzenia Księgi Jakości stanowiącej Dokumentację Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 w Urzędzie Gminy Kobylanka 2010-02-24 14:57:30
Zarządzenie Nr 86/2009 w sprawie stawek za umieszczanie reklam na obiektach lub terenach będących własnością Gminy Kobylanka 2009-08-17 10:26:04
ZARZĄDZENIE NR 87/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok 2010-01-08 08:52:48
ZARZĄDZENIE Nr 88A/ 2009 w sprawie opracowania gminnego planu ewakuacji ( przyjęcia ) ludności, zwierząt i mienia 2010-01-06 12:01:35
ZARZĄDZENIE Nr 88/09 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 58/09 z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia stawek za wynajem pomieszczeń o charakterze użyteczności publicznej, położonych na terenie gminy Kobylanka 2010-01-06 12:15:39
ZARZĄDZENIE NR 89/2009 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok 2010-01-08 08:53:51
ZARZĄDZENIE NR 90/2009 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu w podróży służbowej pracowników Urzędu Gminy w Kobylance 2010-01-08 08:54:45
Zarządzenie Nr 91/2009 w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania zmian do Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kobylanka na lata 2010 - 2020. 2010-01-06 12:20:40
ZARZĄDZENIE NR 92/2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert na kredyt bankowy na finansowanie inwestycji ? Budowa sieci gazyfikacyjnej w miejscowościach Cisewo, Jęczydół, Kunowo 2010-01-08 08:55:41
ZARZĄDZENIE NR 93/2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kobylanka na 2009 rok 2010-01-08 08:56:28
ZARZĄDZENIE NR 94/2009 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok 2010-01-08 08:57:22
ZARZĄDZENIE NR 95/2009 w sprawie przyjęcia układu wykonawczego do uchwały Nr XXXVII/245/09 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2009 rok 2010-01-08 08:58:17
ZARZĄDZENIE NR 96/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok 2010-01-08 08:59:16
ZARZĄDZENIE NR 97/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok 2010-01-08 09:00:12
ZARZĄDZENIE NR 97a/2009 sprawie ustalenia planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 2010-01-08 09:01:10
ZARZĄDZENIE NR 97b/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok 2010-01-08 09:01:59
ZARZĄDZENIE NR 98/2009 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia planu kontroli na rok 2009 2010-01-08 09:04:07
ZARZĄDZENIE NR 99/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok 2010-01-08 09:04:49
Zarządzenie Nr 100/09 w sprawie dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Gminy Kobylanka. 2009-10-12 14:00:06
Zarządzenie Nr 101/09 w sprawie ustalenia zasad korzystania ze służbowych i prywatnych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Gminy. 2009-10-12 13:59:09
Zarządzenie Nr 102/2009 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2009-10-30 08:35:23
Zarządzenie Nr 103/2009 w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego kwalifikacje do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych 2009-10-30 08:34:09
ZARZĄDZENIE Nr 104/2009 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie Cisewo stanowiącej własność Gminy Kobylanka. 2009-10-30 08:22:57
ZARZĄDZENIE Nr 105/2009 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Kobylanka stanowiących własność gminy Kobylanka. 2009-10-30 08:27:51
ZARZĄDZENIE Nr 106/2009 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej położonej w obrębie Kobylanka stanowiącej własność gminy Kobylanka. 2009-10-30 08:29:40
ZARZĄDZENIE Nr 107/2009 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej położonych na terenie Gminy Kobylanka stanowiących własność gminy Kobylanka. 2009-10-30 08:32:18
ZARZĄDZENIE NR 108/2009 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok 2010-01-08 09:05:52
Zarządzenie Nr 109/09 w sprawie zaopatrzenia pracowników w odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej, środki czystości oraz zasad gospodarowania odzieżą. 2009-12-14 08:33:08
ZARZĄDZENIE NR 110 / 2009 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka ? Straży Gminnej 2010-01-06 12:12:18
ZARZĄDZENIE NR 111 /2009 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka 2009-11-10 16:28:47
Zarządzenie Nr 112/2009 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2010-01-06 12:24:08
ZARZĄDZENIE NR 112a/2009 w sprawie przyjęcia układu wykonawczego do uchwały Nr XXXIX/260/09 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2009 rok 2010-01-08 09:06:39
ZARZĄDZENIE NR 112b/2009 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok 2010-01-08 09:07:26
Zarządzenie Nr 113A/2009 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kobylanka 2009-12-22 10:28:04
ZARZĄDZENIE Nr 113/09 w sprawie ustalenia stawek za wynajem pomieszczeń o charakterze użyteczności publicznej, położonych na terenie gminy Kobylanka 2010-01-06 12:04:49
ZARZĄDZENIE NR 114/2009 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok 2010-01-08 09:08:25
ZARZĄDZENIE Nr 115/2009 w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na lata 2010 - 2012 w zakresie spraw społecznych oraz kultury fizycznej i turystyki 2009-12-07 13:54:47
ZARZĄDZENIE NR 116/2009 w sprawie przyjęcia układu wykonawczego do uchwały Nr XL/271/09 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2009 rok 2010-01-08 09:09:09
ZARZĄDZENIE NR 118/2009 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok 2010-01-08 09:09:51
ZARZĄDZENIE Nr 119/2009 w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylance 2009-12-30 12:15:42
ZARZĄDZENIE NR 120/2009 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok 2010-01-08 09:10:34
ZARZĄDZENIE NR 121/2009 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości 2010-01-06 16:48:43
ZARZĄDZENIE Nr 122/09 w sprawie zatwierdzenia listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego oraz listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 2009-12-30 16:37:37
2010 2010-01-08 08:10:20
2011 2011-01-17 10:31:44
2012 2012-01-16 15:05:57
2013 2013-01-09 12:29:14
2014 2014-01-03 15:43:28
2015 2015-01-05 14:47:52
2016 2016-01-11 14:39:27
2017 2017-01-13 12:32:32
2018 2018-01-16 09:15:57

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Administrator Serwisu BIP

Data wytworzenia:
20 wrz 2007

Osoba dodająca informacje

Administrator Serwisu

Data publikacji:
20 wrz 2007, godz. 11:11

Osoba aktualizująca informacje

Administrator Serwisu

Data aktualizacji:
20 wrz 2007, godz. 11:11