Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zamówienia publiczne - do 11.08.2020r.

Tytuł Data publikacji
Przebudowa dróg wewnętrznych - Osiedle Północne w Morzyczynie
Minął termin składania ofert
2020-08-07 10:32:27
Przebudowa drogi na Osiedlu Północnym w Morzyczynie
Minął termin składania ofert
2020-07-17 16:21:53
Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów gminy Kobylanka.
Minął termin składania ofert
2020-06-24 15:15:39
Przebudowa dróg wewnętrznych - Osiedle Północne w miejscowości Morzyczyn
Minął termin składania ofert
2020-06-23 15:12:10
Przebudowa odcinka sieci wodociągowej z przełączeniami w miejscowości Zieleniewo ul. Wakacyjna
Minął termin składania ofert
2020-05-15 10:17:42
Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci oświetlenia ulicznego w gminie Kobylanka
Minął termin składania ofert
2020-04-06 14:34:13
Naprawy i remonty w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych na terenie Gminy Kobylanka
Minął termin składania ofert
2020-03-30 16:12:49
Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów Gminy Kobylanka
Minął termin składania ofert
2019-12-04 16:56:04
Usługa zimowego utrzymania dróg, ścieżek i parkingów na terenie Gminy Kobylanka
Minął termin składania ofert
2019-09-16 14:23:13
Budowa drogi gminnej nr 450001Z od km 0+000,00 do km 0+568,18
Minął termin składania ofert
2019-08-30 12:37:11
Budowa drogi gminnej nr 450001Z od km 0+000,00 do km 0+568,18
Minął termin składania ofert
2019-07-22 09:14:31
DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4×4 KATEGORII 2 (UTERENOWIONY) DLA OSP W BIELKOWIE
Minął termin składania ofert
2019-06-11 13:54:14
Remont dachu w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Kunowie 45A (działka geod. nr 160)
Minął termin składania ofert
2019-04-29 18:30:56
Naprawy, remonty w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych na terenie Gminy Kobylanka
Minął termin składania ofert
2019-03-07 14:59:30
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego Campingu nr 104 "Miedwie" w miejscowości Zieleniewo w Gminie Kobylanka
Minął termin składania ofert
2018-12-21 08:54:19
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA "ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W KOBYLANCE"
Minął termin składania ofert
2018-12-05 15:13:43
Usługa zimowego utrzymania dróg, ścieżek i parkingów na terenie Gminy Kobylanka
Minął termin składania ofert
2018-10-09 14:31:45
Usługa zimowego utrzymania dróg, ścieżek i parkingów na terenie Gminy Kobylanka
Minął termin składania ofert
2018-09-26 12:32:02
Przebudowa węzła cieplnego wraz z modernizacją pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Bielkowie - Etap I
Minął termin składania ofert
2018-09-26 12:17:32
Świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Kobylanka oraz w obiektach administrowanych przez Gminę Kobylanka
Minął termin składania ofert
2018-09-17 13:54:30
Przebudowa drogi gminnej w m. Rekowo w ramach inwestycji pn. "Rewitalizacja średniowiecznego układu urbanistycznego osady Rekowo wraz z odtworzeniem zabytkowych elementów infrastruktury drogowej"
Minął termin składania ofert
2018-09-14 08:58:05
Dostawa łodzi typu RIB z silnikiem zaburtowym, przyczepą podłodziową i rękawem sorbentowym
Minął termin składania ofert
2018-08-27 11:01:24
Budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami socjalnymi w m. Reptowo - dz. nr 221/4
Minął termin składania ofert
2018-08-16 12:46:23
Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Jęczydół i Bielkowo
Minął termin składania ofert
2018-05-22 14:18:16
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Kobylanka - Etap I
Minął termin składania ofert
2018-05-16 14:17:41
Naprawy, remonty w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych na terenie Gminy Kobylanka
Minął termin składania ofert
2018-03-19 13:31:54
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Kobylanka - Etap I
Minął termin składania ofert
2018-03-14 12:05:40
Przebudowa ul. Długiej w miejscowości Morzyczyn - Zieleniewo, Gmina Kobylanka
Minął termin składania ofert
2018-03-09 13:15:55
Naprawy, remonty w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych na terenie Gminy Kobylanka
Minął termin składania ofert
2018-02-27 11:40:47
Przebudowa ulicy Szczecińskiej poprzez wykonanie peronów autobusowych, chodników oraz przejścia dla pieszych w Morzyczynie
Minął termin składania ofert
2018-01-24 13:11:10
Przebudowa Alei spacerowej w ciągu promenady przy kąpielisku nad jeziorem Miedwie w Zieleniewie
Minął termin składania ofert
2018-01-24 13:06:05
Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego z premią termomodernizacyjną dla Gminy Kobylanka do wysokości 2.069.000,00 zł
Minął termin składania ofert
2017-10-13 12:44:44
Przebudowa drogi gminnej Kobylanka - Jęczydół do parametrów drogi zbiorczej wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu
Minął termin składania ofert
2017-08-31 11:11:55
Przebudowa dróg gruntowych na terenie Gminy Kobylanka
Minął termin składania ofert
2017-07-21 13:10:59
Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego na Osiedlu Zielonym w miejscowości Kobylanka
Minął termin składania ofert
2017-07-18 14:17:32
Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego na Osiedlu Zielonym w miejscowości Kobylanka
Minął termin składania ofert
2017-06-30 13:14:21
Rozbudowa cmentarza komunalnego w Kobylance - Etap III
Minął termin składania ofert
2017-06-14 13:56:33
Rozbudowa cmentarza komunalnego w Kobylance - Etap II
Minął termin składania ofert
2017-05-09 14:20:17
Wykonanie koncepcji, dokumentacji projektowo-wykonawczej oraz wniosku o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami dla projektów dotyczących rewitalizacji głównej przestrzeni publicznej w miejscowości Kobylanka i Rekowo
Minął termin składania ofert
2016-11-22 08:46:08
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA "ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W KOBYLANCE"
Minął termin składania ofert
2016-10-19 10:42:53
Rozbudowa cmentarza komunalnego w Kobylance - Etap I
Minął termin składania ofert
2016-09-29 10:35:33
Przebudowa dróg gruntowych utwardzonych w Kobylance, Zieleniewie, Cisewie i Wielichówku oraz ulepszenie odcinka drogi gruntowej Cisewo-Wielichówko
Minął termin składania ofert
2016-09-09 13:34:52
ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH ORAZ ZE WSKAZANYCH NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH NA OBSZARZE GMINY KOBYLANKA
Minął termin składania ofert
2016-03-18 10:07:38
Wykonanie nawierzchni drogowej w ciągu ul. B. Chrobrego w Morzyczynie
Minął termin składania ofert
2015-10-19 15:00:01
Świadczenie usług odbioru, transportu oraz zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów gromadzonych w sposób selektywny oraz odpadów biodegradowalnych z budynku Urzędu Gminy Kobylanka oraz z obiektów na terenie Gminy Kobylanka
Minął termin składania ofert
2015-10-14 11:50:18
Wykonanie nawierzchni drogowej destruktem asfaltowym (frezem) w ciągu drogi Zieleniewo - Miedwiecko
Minął termin składania ofert
2015-07-07 15:23:01
Świadczenie usług doradztwa prawnego
Minął termin składania ofert
2015-06-02 23:04:35
Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Kobylanka
Minął termin składania ofert
2015-05-05 19:04:10
Wykonanie podłączeń do sieci kanalizacyjnej budynków w miejscowościach: Bielkowo, Kunowo, Kobylanka, Morzyczyn i Reptowo
Minął termin składania ofert
2015-04-27 18:40:02
Zamówienie na usługi przejęcia zobowiązania finansowego długoterminowego Gminy Kobylanka do wysokości 1.472.756,88 zł. Numer ogłoszenia: 76210 - 2015; data zamieszczenia: 03.04.2015
Minął termin składania ofert
2015-04-03 12:34:15
Świadczenie usług pocztowych oraz przesyłek kurierskich na potrzeby Urzędu Gminy w Kobylance
Minął termin składania ofert
2014-10-27 11:24:49
POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA ?ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU, TRANSPORTU ORAZ ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH,ODPADÓW GROMADZONYCH W SPOSÓB SELEKTYWNY ORAZ ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH Z BUDYNKU URZĘDU GMINY KOBYLANKA ORAZ Z OBIEKTÓW NA TERENIE GIMINY KOBYLANKA"
Minął termin składania ofert
2014-09-19 14:31:21
POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA ?ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA OBSZARZE GMINY KOBYLANKA
Minął termin składania ofert
2014-04-28 12:03:46
Wykonanie ocieplenia zewnętrznego elewacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Bielkowo Gmina Kobylanka
Minął termin składania ofert
2014-03-13 20:04:24
POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI POWYŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA OBSZARZE GMINY KOBYLANKA
Minął termin składania ofert
2014-03-05 13:39:05
Wykonanie podłączeń do sieci kanalizacyjnej budynków w miejscowości Kunowo, Jęczydół, Reptowo
Minął termin składania ofert
2013-12-23 14:48:58
Pomoc w realizacji czynności wykonywanych przez funkcjonariuszy straży gminnej w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach publicznych w Gminie Kobylanka
Minął termin składania ofert
2013-07-01 19:45:11
Prowadzenie specjalistycznych zajęć dla uczniów i uczennic w ramach projektu Myślę, liczę, działam
Minął termin składania ofert
2013-06-26 13:53:01
Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Kobylanka
Minął termin składania ofert
2013-05-28 20:47:17
Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych, wyposażenie nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych oraz prowadzenie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów na obszarze Gminy Kobylanka
Minął termin składania ofert
2013-05-08 14:13:53
Dostawa sprzętu informatycznego do celów dydaktycznych na potrzeby projektu Myślę, liczę, działam
Minął termin składania ofert
2012-12-03 20:23:12
Dostawa sprzętu informatycznego do celów dydaktycznych na potrzeby projektu Myślę, liczę, działam
Minął termin składania ofert
2012-10-29 19:23:07
Prowadzenie zajęć dla uczniów i uczennic w ramach projektu Myślę, liczę, działam
Minął termin składania ofert
2012-10-19 15:25:44
Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego o napędzie 4x4 z funkcją ograniczenia skażeń dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielkowie
Minął termin składania ofert
2012-09-30 18:06:53
Prowadzenie specjalistycznych zajęć wyrównawczych dla uczniów i uczennic w ramach projektu Myślę, liczę, działam
Minął termin składania ofert
2012-09-19 15:19:02
Prowadzenie TZA oraz zajęć profilaktyki uzależnień dla uczniów i uczennic w ramach projektu Myślę, liczę, działam
Minął termin składania ofert
2012-09-19 15:15:18
Prowadzenie specjalistycznych zajęć dla uczniów i uczennic w ramach projektu Myślę, liczę, działam
Minął termin składania ofert
2012-09-19 15:12:37
Prowadzenie TZA oraz zajęć profilaktyki uzależnień dla uczniów i uczennic w ramach projektu Myślę, liczę, działam
Minął termin składania ofert
2012-09-03 14:15:33
Prowadzenie specjalistycznych zajęć dla uczniów i uczennic w ramach projektu Myślę, liczę, działam
Minął termin składania ofert
2012-09-03 13:49:11
Świadczenie usług administracyjnych w zakresie rozwoju projektu Myślę, liczę, działam
Minął termin składania ofert
2012-08-01 14:44:08
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
Minął termin składania ofert
2012-07-10 12:08:01
Doposażenie szkół Gminy Kobylanka w środki niezbędne do prowadzenia zajęć wykorzystywane w ramach realizacji projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III na terenie Gminy Kobylanka
Minął termin składania ofert
2012-06-21 16:23:23
Doposażenie szkół Gminy Kobylanka w środki niezbędne do prowadzenia zajęć wykorzystywane w ramach realizacji projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III na terenie Gminy Kobylanka
Minął termin składania ofert
2012-06-04 08:40:36
Usługa finansowania w formie pożyczki lub kredytu bankowego przeznaczonego na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013 pt. Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński
Minął termin składania ofert
2012-05-31 22:07:00
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III na terenie Gminy Kobylanka
Minął termin składania ofert
2012-03-14 20:17:19
Udzielenie trzech kredytów na finansowanie wkładu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013 do zadania Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński
Minął termin składania ofert
2012-01-30 13:14:08
Udzielenie trzech kredytów na finansowanie wkładu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013 do zadania Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński
Minął termin składania ofert
2012-01-18 22:55:38
Usługa finansowania w formie pożyczki lub kredytu bankowego przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kobylanka w 2011 i 2012 r. związanego z wydatkami inwestycyjnymi.
Minął termin składania ofert
2011-12-09 19:57:34
Usługa finansowania w formie pożyczki lub kredytu bankowego przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kobylanka w 2011 i 2012 r. związanego z wydatkami inwestycyjnymi
Minął termin składania ofert
2011-12-01 10:48:41
Bieżące, letnie i zimowe utrzymanie dróg, ulic, ścieżek i parkingów na terenie Gminy Kobylanka
Minął termin składania ofert
2011-10-20 09:06:52
Pomoc w realizacji czynności wykonywanych przez funkcjonariuszy straży gminnej w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach publicznych w Gminie Kobylanka
Minął termin składania ofert
2011-10-06 13:42:36
Bieżące, letnie i zimowe utrzymanie dróg, ulic, ścieżek i parkingów na terenie Gminy Kobylanka
Minął termin składania ofert
2011-09-22 09:04:30
Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Kobylanka
Minął termin składania ofert
2011-08-12 19:13:33
Kobylanka: Bankowa obsługa budżetu Gminy Kobylanka wraz z jednostkami organizacyjnymi
Minął termin składania ofert
2011-08-02 15:53:47
Bankowa obsługa budżetu Gminy Kobylanka wraz z jednostkami organizacyjnymi.
Minął termin składania ofert
2011-07-13 13:47:58
Udzielenie kredytu na finansowanie inwestycji "Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński 1.3 Oś Morzyczyn - Zieleniewo - Kunowo - Skalin"
Minął termin składania ofert
2011-06-09 12:54:25
Udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kobylanka w 2011 r. związanego z wydatkami inwestycyjnymi
Minął termin składania ofert
2011-06-09 12:51:33
Udzielenie kredytu na finansowanie inwestycji "Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński 1.3 Oś Morzyczyn - Zieleniewo - Kunowo - Skalin"
Minął termin składania ofert
2011-05-30 13:13:58
Udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kobylanka w 2011 r. związanego z wydatkami inwestycyjnymi.
Minął termin składania ofert
2011-05-30 13:09:10
Kredyt bankowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kobylanka w 2011 r. związanego z wydatkami inwestycyjnymi
Minął termin składania ofert
2011-04-29 09:28:21
Kredyt bankowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kobylanka w 2011 r. związanego z wydatkami inwestycyjnymi
Minął termin składania ofert
2011-04-20 09:50:11
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości przekraczającej kwoty, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu - eInclusion w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy Kobylanka
Minął termin składania ofert
2011-03-04 18:01:14
Kredyt bankowy na finansowanie inwestycji Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński 1.3 Oś Morzyczyn - Zieleniewo - Kunowo - Skalin
Minął termin składania ofert
2011-02-26 08:53:54
Kredyt bankowy na finansowanie inwestycji Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński 1.3 Oś Morzyczyn - Zieleniewo - Kunowo - Skalin
Minął termin składania ofert
2011-02-14 11:46:38
Kredyt bankowy na finansowanie inwestycji Gminy Kobylanka w 2011 r.
Minął termin składania ofert
2011-02-02 12:53:17
Przebudowa drogi gminnej nr 450004Z Reptowo-Motaniec w gminie Kobylanka
Minął termin składania ofert
2010-12-08 13:02:57
Budowa ścieżki rowerowej Stargard - Szczecin I etap Zieleniewo - Motaniec
Minął termin składania ofert
2010-10-11 14:53:19
Budowa ścieżki rowerowej Stargard - Szczecin I etap Zieleniewo - Motaniec
Minął termin składania ofert
2010-09-15 17:06:02
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej sztuczna trawa na działce nr 160; obręb Kunowo, gmina Kobylanka
Minął termin składania ofert
2010-08-15 12:26:28
Wykonanie nawierzchni utwardzonych i modernizacja dróg gminnych wraz z finansowaniem inwestycji przez 10 lat.
Minął termin składania ofert
2010-07-19 14:36:53
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej "sztuczna trawa" na działce nr 160; obręb Kunowo, gmina Kobylanka.
Minął termin składania ofert
2010-07-12 09:51:16
Wykonanie nawierzchni utwardzonych i modernizacja dróg gminnych wraz z finansowaniem inwestycji przez 10 lat
Minął termin składania ofert
2010-05-21 08:08:42
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla Osiedla Zielone w Kobylance, gmina Kobylanka
Minął termin składania ofert
2010-05-17 14:04:13
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej ,,sztuczna trawa,, na działce nr 160; obręb Kunowo, gmina Kobylanka
Minął termin składania ofert
2010-05-17 12:03:51
Przebudowa drogi od węzła Motaniec do miejscowości Niedźwiedź na odcinku Motaniec - Niedźwiedź w gminie Kobylanka
Minął termin składania ofert
2010-03-09 10:38:49
Wykonanie robót remontowych dróg na terenie Gminy Kobylanka
Minął termin składania ofert
2010-01-22 17:13:30
Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią w miejscowości Kobylanka
Minął termin składania ofert
2009-11-30 09:13:46
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobylanka dla obszaru położonego pomiędzy drogą powiatową nr 1705Z, granicą obrębu Morzyczyn, a jeziorem Miedwie w obrębach Morzyczyn i Jęczydół
Minął termin składania ofert
2009-11-13 07:35:29
Kredyt bankowy na finansowanie inwestycji - Budowa sieci gazyfikacyjnej w miejscowościach Cisewo, Jęczydół, Kunowo.
Minął termin składania ofert
2009-10-02 09:21:01
Świadczenie usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego osób, na linii komunikacyjnej Stargard Szczeciński - Kobylanka, Kobylanka - Stargard Szczeciński
Minął termin składania ofert
2009-07-29 10:26:23
Dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy Kobylanka
Minął termin składania ofert
2009-07-23 22:45:42
BUDOWA ODCINKÓW SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH KOBYLANKA, MORZYCZYN I REPTOWO GMINA KOBYLANKA
Minął termin składania ofert
2009-06-09 11:37:38
Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalania dróg gminnych na terenie Gminy Kobylanka.
Minął termin składania ofert
2009-05-25 08:50:16
Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach Programu "Moje Boisko - Orlik 2012" w miejscowości Reptowo Gmina Kobylanka.
Minął termin składania ofert
2009-05-13 09:21:53
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobylanka dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Szczecińską w miejscowości Kobylanka i Morzyczyn, ul. Jeziorną w Kobylance drogą powiatową nr 1705Z Jęczydół - do byłej drogi krajowej nr 10
Minął termin składania ofert
2009-04-29 12:11:45
PRZEBUDOWA UL. KS. GŁOGOWSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI KOBYLANKA.
Minął termin składania ofert
2009-03-18 10:00:15
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobylanka dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Szczecińską w miejscowości Kobylanka i Morzyczyn, ul. Jeziorną w Kobylance a droga powiatową nr 1705Z Jęczydół - do byłej drogi krajowej nr 10.
Minął termin składania ofert
2009-03-11 09:15:46
Zakup samochodu osobowego typ bus do przewozu osób niepełnosprawnych
Minął termin składania ofert
2008-10-03 10:33:00
Zakup samochodu osobowego typ bus do przewozu osób niepełnosprawnych
Minął termin składania ofert
2008-09-03 10:51:02
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH OBEJMUJĄCYCH MODERNIZACJĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI REPTOWO Z FINANSOWANIEM INWESTYCJI PRZEZ OKRES 10 LAT
Minął termin składania ofert
2008-08-08 07:39:13
Wykonanie robót budowlanych obejmujących modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Reptowo z finansowaniem inwestycji przez okres 10 lat.
Minął termin składania ofert
2008-07-03 13:31:05
Dokumentacja projektowa przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobylanka - Przesył ścieków sanitarnych Morzyczyn - Kunowo - Skalin
Minął termin składania ofert
2008-05-12 14:19:01
Wykonanie robót remontowych dróg na terenie Gminy Kobylanka
Minął termin składania ofert
2008-05-12 11:59:50
Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych Jęczydół - Bielkowo
Minął termin składania ofert
2008-04-04 09:07:57
Zaprojektowanie i wykonanie sieci gazowych w miejscowościach Jęczydół i Kunowo oraz wykonanie II części sieci gazowej w miejscowości Cisewo.
Minął termin składania ofert
2008-01-09 16:12:12
Opracowanie studium wykonalności, przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu zgodnie z procedurami FIDIC nad realizacją inwestycji pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Morzyczynie wraz z budową kanalizacji sanit
Minął termin składania ofert
2007-12-19 13:28:03
Remont drogi dojazdowej do cmentarza w miejscowości Kobylanka
Minął termin składania ofert
2007-12-19 13:23:55
Dowożenie uczniów z terenu Gminy Kobylanka do szkół
Minął termin składania ofert
2007-11-27 20:19:33
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Morzyczynie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w gminie Kobylanka
Minął termin składania ofert
2007-10-04 11:30:18
Kredyt bankowy na uzupełnienie finansowania inwestycji – Budowa promenady ścieżki edukacyjnej nad jeziorem Miedwie wraz z przebudową mola i zapleczem artystycznym GOK w Kobylance wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędnymi mediami
Minął termin składania ofert
2007-10-01 16:53:12
Kredyt bankowy na uzupełnienie finansowania inwestycji
Minął termin składania ofert
2007-09-24 13:36:31
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Morzyczynie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobylanka.
Minął termin składania ofert
2007-09-24 13:33:03
Remont nawierzchni drogi dojazdowej do cmentarza w miejscowości Kobylanka
Minął termin składania ofert
2007-09-24 13:29:52
Przeprowadzenie audytu końcowego inwestycji „Budowa infrastruktury turystyczno-kulturalnej nad jeziorem Miedwie- Gmina Kobylanka”
Minął termin składania ofert
2007-09-24 13:17:40
Budowa sieci gazowej w miejscowości Cisewo
Minął termin składania ofert
2007-09-24 13:03:21
Budowa budynków komunalnych
Minął termin składania ofert
2007-09-24 13:01:48
Kredyt bankowy na uzupełnienie finansowania inwestycji – Budowa promenady ścieżki edukacyjnej nad jeziorem Miedwie
Minął termin składania ofert
2007-09-24 12:56:24
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W REPTOWIE - wykonanie zabudowy ratowniczo-gaśniczej na podwoziu samochodu Star 266
Minął termin składania ofert
2007-09-24 12:52:05
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BIELKOWIE - wykonanie zabudowy ratowniczo-gaśniczej na podwoziu samochodu Star 244
Minął termin składania ofert
2007-09-24 12:47:37
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W NIEDŹWIEDZIU - dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego
Minął termin składania ofert
2007-09-24 12:44:18
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KUNOWIE - dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego
Minął termin składania ofert
2007-09-24 12:37:39

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Administrator Serwisu BIP

Data wytworzenia:
20 wrz 2007

Osoba dodająca informacje

Administrator Serwisu

Data publikacji:
20 wrz 2007, godz. 09:50

Osoba aktualizująca informacje

Super Admin

Data aktualizacji:
23 lut 2023, godz. 12:32