Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenia


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 2023-12-21 12:30:13
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodaro­wania prze­strzen­nego gminy Kobylanka w obrębie Motaniec, Kobylanka, Reptowo - (artykuł stracił ważność) 2023-09-08 09:37:47
Projekt Strategii Rozwoju Gminy Kobylanka na lata 2023-2032 wraz z raportem z konsultacji społecznych. 2023-06-30 14:19:15
Wójt Gminy Kobylanka serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych, których przedmiotem jest projekt „Strategii Rozwoju Gminy Kobylanka na lata 2023-2032” - (artykuł stracił ważność) 2023-05-05 14:23:07
Wójt Gminy Kobylanka ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji krajobrazowo-architektonicznej zagospodarowania skweru u zbiegu ulic Szczecińskiej i ul. Bolesława Chrobrego w Kobylance. 2023-04-18 14:24:22
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2023-01-17 14:45:32
Zawiadomienie o zgromadzeniu 2022-07-15 13:55:01
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2022-01-13 14:43:35
Wójt Gminy Kobylanka serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt uchwały "Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022" 2021-10-08 14:33:46
Zaproszenie do składania ofert na "Świadczenie usług stomatologicznych dla dzieci i młodzieży szkolnej na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 roku o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U z 2019 poz. 1078) 2021-09-01 13:24:25
Ogłoszenie o konsultacjach 2020-10-27 13:36:22
IV ogłoszenie o możliwości składania ofert na wycinkę drzew z zakupem pochodzącego z niej drewna wielkowymiarowego tartacznego i średniowymiarowego z terenu leśnego, oznaczonego działkami geodezyjnymi nr 509/23 i 509/24, obręb Morzyczyn 2018-02-15 11:54:37
III ogłoszenie o możliwości składania ofert na wycinkę drzew z zakupem pochodzącego z niej drewna wielkowymiarowego tartacznego i średniowymiarowego z terenu leśnego, oznaczonego działkami geodezyjnymi nr 509/23 i 509/24, obręb Morzyczyn 2018-02-02 12:44:26
IV ogłoszenie o możliwości składania ofert na wycinkę drzew z zakupem pochodzącego z niej drewna wielkowymiarowego tartacznego i średniowymiarowego z pasa drogowego drogi gminnej Kobylanka ? Jęczydół (działki geodezyjne nr 894/3i 58/1, obręb Kobylanka oraz 897/4, obręb Jęczydół) 2018-01-12 13:53:23
III ogłoszenie o możliwości składania ofert na wycinkę drzew z zakupem pochodzącego z niej drewna wielkowymiarowego tartacznego i średniowymiarowego z pasa drogowego drogi gminnej Kobylanka - Jęczydół (działki geodezyjne nr 894/3i 58/1, obręb Kobylanka oraz 897/4, obręb Jęczydół) 2018-01-08 13:32:41
Wójt Gminy Kobylanka zaprasza do składania ofert na odpłatne udostępnienie miejsc na terenie gminy Kobylanka dla potrzeb ustawienia pojemników do zbiórki odzieży używanej oraz ich regularne opróżnianie i utrzymywanie w należytym stanie 2018-01-04 14:31:26
II ogłoszenie o możliwości składania ofert na wycinkę drzew z zakupem pochodzącego z niej drewna wielkowymiarowego tartacznego i średniowymiarowego z pasa drogowego drogi gminnej Kobylanka ? Jęczydół (działki geodezyjne nr 894/3i 58/1, obręb Kobylanka oraz 897/4, obręb Jęczydół) 2017-12-29 13:56:48
Ogłoszenie o możliwości składania ofert na wycinkę drzew z zakupem pochodzącego z niej drewna wielkowymiarowego tartacznego i średniowymiarowego z pasa drogowego drogi gminnej Kobylanka - Jęczydół (działki geodezyjne nr 894/3i 58/1, obręb Kobylanka oraz 897/4, obręb Jęczydół) 2017-12-19 14:52:50
II ogłoszenie o możliwości składania ofert na wycinkę drzew z zakupem pochodzącego z niej drewna wielkowymiarowego tartacznego i średniowymiarowego z terenu leśnego, oznaczonego działkami geodezyjnymi nr 509/23 i 509/24, obręb Morzyczyn 2017-12-05 14:00:39
Ogłoszenie o możliwości składania ofert na wycinkę drzew z zakupem pochodzącego z niej drewna wielkowymiarowego tartacznego i średniowymiarowego z terenu leśnego, oznaczonego działkami geodezyjnymi nr 509/23 i 509/24, obręb Morzyczyn 2017-11-28 15:17:10
Ogłoszenie Wójta Gminy Kobylanka o spotkaniu konsultacyjnym w ramach realizacji projektu pn "Budowa punktu przesiadkowego wraz z zapleczem parkingowym przy stacji kolejowej w miejscowości Reptowo" 2017-09-06 14:56:18
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOBYLANKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2017-03-14 10:06:15
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOBYLANKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2016-10-04 09:08:59
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOBYLANKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka w obrębie Bielkowo dla terenu położonego przy granicy z obrębem Kobylanka 2016-06-29 13:26:46
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOBYLANKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2016-05-18 10:03:02
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOBYLANKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka w obrębie Zieleniewo 2016-02-02 07:23:39
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Szczecińską, Jeziorną a drogą powiatową nr 1705Z w obrębach Kobylanka, Morzyczyn, Jęczydół. 2015-12-22 07:41:24
Wójt Gminy Kobylanka zaprasza do składania ofert na odpłatne udostępnienie miejsc na terenie gminy Kobylanka dla potrzeb ustawienia pojemników do zbiórki odzieży używanej oraz ich regularne opróżnianie i utrzymywanie w należytym stanie. Umowa zostanie zawarta na okres dwóch lat 2015-11-27 11:53:11
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka obejmującego obszary ewidencyjne w części obrębu Zieleniewo 2015-10-15 10:17:53
WÓJT GMINY KOBYLANKA Z A P R A S Z A do składania ofert w otwartym konkursie na realizację w 2015 r.zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, polegającego na renowacji i odbudowie zabytkowych organów piszczałkowych w kościele parafialnym w Reptowie 2015-08-03 13:09:50
WÓJT GMINY KOBYLANKA ZAPRASZA do składania ofert w otwartym konkursie na realizację w 2015 r. zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, polegającego na renowacji i odbudowie zabytkowych organów piszczałkowych w kościele parafialnym w Reptowie 2015-06-28 20:46:37
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOBYLANKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2015-03-19 13:50:07
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOBYLANKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2014-11-18 16:26:38
OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla obszaru położonego pomiędzy drogą powiatową nr 1705Z, granicą obrębu Morzyczyn a jeziorem Miedwie w obrębach Morzyczyn i Jęczydół w zakresie dopuszczenia zaopatrzenia w wodę z ujęć własnych do czasu realizacji gminnej sieci wodociągowej. 2014-04-16 15:34:13
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOBYLANKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2014-03-05 09:18:20
WÓJT GMINY KOBYLANKA Z A P R A S Z A do składania ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w latach 2014- 2016 będących zadaniami własnymi Gminy Kobylanka, w zakresie spraw nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 2013-12-19 14:13:19
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOBYLANKA o IV wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka 2013-03-19 18:47:39
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOBYLANKA o III wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka 2012-08-29 16:15:16
Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka 2012-01-11 09:19:29
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Kobylanka w gminie Kobylanka pn. ?Duży plan przy GPZ-cie? 2011-02-23 21:09:56
Iformacja o przekazaniu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance zadań z zakresu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kobylanka. 2011-02-09 12:05:42
Wójt Gminy Kobylanka zaprasza do składania ofert na wykonanie 3 odrębnych dokumentów 2011-01-24 15:12:17
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka 2010-12-14 09:27:04

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Administrator Serwisu BIP

Data wytworzenia:
14 gru 2010

Osoba dodająca informacje

Administrator Serwisu

Data publikacji:
14 gru 2010, godz. 09:27

Osoba aktualizująca informacje

Administrator Serwisu

Data aktualizacji:
14 gru 2010, godz. 09:27