Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: zarządzenie


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
ZARZĄDZENIE Nr 11/2023 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do oddziałów przedszkolnych i do klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Kobylanka. 2023-01-30 14:52:59
ZARZĄDZENIE Nr 11/2023 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do oddziałów przedszkolnych i do klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Kobylanka. 2023-01-30 14:51:24
ZARZĄDZENIE Nr 128/2022 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ?Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR? 2022-12-08 10:26:48
ZARZĄDZENIE NR 144/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok 2015-12-10 08:56:26
ZARZĄDZENIE NR 84/2015 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2015-07-10 13:16:03
ZARZĄDZENIE NR 83/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok 2015-07-10 13:09:53
ZARZĄDZENIE NR 77/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok 2015-07-08 15:53:24
ZARZĄDZENIE NR 81/2015 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Kobylanka 2015-07-07 14:00:44
ZARZĄDZENIE NR 80/2015 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonych na terenie Gminy Kobylanka stanowiących własność Gminy Kobylanka. 2015-07-07 13:52:41
ZARZĄDZENIE NR 79/2015 uchylające zarządzenia w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i innych spraw. 2015-07-07 13:42:09
ZARZĄDZENIE NR 78/2015 w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów biorących udział w kampanii referendalnej oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2015-07-07 10:13:26
ZARZĄDZENIE NR 76/2015 w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XI/72/15 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2015 rok 2015-07-07 10:07:34
ZARZĄDZENIE Nr 73/2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Reptowie 2015-07-07 10:05:04
ZARZĄDZENIE NR 72/2015 w sprawie wprowadzenia zmiany w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy Kobylanka i jednostek budżetowych Gminy Kobylanka 2015-07-07 10:01:57
ZARZĄDZENIE NR 71/2015 w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu w podróży służbowej pracowników Urzędu Gminy Kobylanka 2015-07-07 09:57:05
ZARZĄDZENIE NR 70/2015 w sprawie zmiany zarządzenia nr 49/2015 dotyczącego stawek wykupu przejmowanych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych wybudowanych przez inwestora. 2015-07-07 09:54:20
ZARZĄDZENIE NR 69/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok 2015-07-07 09:50:51
ZARZĄDZENIE NR 68/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok 2015-07-07 09:38:47
ZARZĄDZENIE NR 67/2015 w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości 2015-07-07 09:32:57
ZARZĄDZENIE NR 66/2015 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i innych spraw. 2015-07-07 09:28:46
ZARZĄDZENIE NR 65/2015 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i innych spraw. 2015-07-07 09:16:34
ZARZĄDZENIE NR 64/2015 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i innych spraw. 2015-07-07 09:03:59
ZARZĄDZENIE NR 60/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok 2015-06-28 21:02:45
ZARZĄDZENIE Nr 62/2015 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kobylanka 2015-06-28 21:00:37
ZARZĄDZENIE Nr  75/2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 r. w  zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2015-06-28 20:44:33
ZARZĄDZENIE Nr  74/2015 w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 r. w  zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2015-06-28 20:42:55
ZARZĄDZENIE Nr 62/2015 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kobylanka 2015-06-14 21:59:39
ZARZĄDZENIE NR 58/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok 2015-06-07 18:03:28
ZARZĄDZENIE NR 57/2015 w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości 2015-06-07 18:01:37
ZARZĄDZENIE NR 56/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok 2015-06-07 18:00:20
ZARZĄDZENIE NR 53/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok 2015-06-07 17:58:22
ZARZĄDZENIE NR 52/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok 2015-06-07 17:55:36
ZARZĄDZENIE NR 48/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok 2015-06-07 17:53:39
ZARZĄDZENIE NR 47/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok 2015-06-07 17:51:28
ZARZĄDZENIE NR 61/2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka 2015-06-07 17:47:43
ZARZĄDZENIE Nr 54/2015 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności przetargowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia w zakresie podłączeń do sieci kanalizacyjnej budynków w miejscowościach: Bielkowo, Kunowo, Kobylanka, Morzyczyn i Reptowo. 2015-06-07 17:43:57
ZARZĄDZENIE Nr 51 /2015 w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych ?w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanymi nadzwyczajnymi zdarzeniami. 2015-06-07 17:43:10
ZARZĄDZENIE NR 49/2015 w sprawie stawek wykupu przejmowanych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych wybudowanych przez inwestora. 2015-06-07 17:40:48
ZARZĄDZENIE Nr 28 / 2015 w sprawie odwołania Pełnomocnika ds. budżetu Gminy Kobylanka w zakresie restrukturyzacji zaciągniętych zobowiązań finansowych oraz szczegółowej oceny finansowej oświaty i wychowania, w ujęciu poszczególnych jednostek oświatowych 2015-04-01 08:11:47
Zarządzenie Nr 27/2015 w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych 2015-03-20 07:29:22
ZARZĄDZENIE Nr 26/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Kobylanka 2015-03-18 10:21:28
ZARZĄDZENIE NR 25/2015 w sprawie zmiany wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości 2015-03-18 10:20:41
ZARZĄDZENIE Nr 24/2015 w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Kobylanka pn. ?Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na obszarze gminy Kobylanka. 2015-03-18 10:16:27
Zarządzenie Nr 23/2015 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczęci i pieczątek ?w Urzędzie Gminy Kobylanka 2015-03-18 10:14:51
ZARZĄDZENIE Nr 22 / 2015 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. budżetu Gminy Kobylanka w zakresie restrukturyzacji zaciągniętych zobowiązań finansowych oraz szczegółowej oceny finansowej oświaty i wychowania, w ujęciu poszczególnych jednostek oświatowych . 2015-03-18 10:13:57
ZARZĄDZENIE NR 21/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok 2015-03-18 10:12:02
ZARZĄDZENIE NR 20/201 w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr VI/23/15 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na rok 2015 2015-03-18 10:10:00
ZARZĄDZENIE NR 15/2015 w sprawie wprowadzenia zmiany w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy w Kobylance i jednostek budżetowych Gminy Kobylanka 2015-03-02 08:03:51
Zarządzenie Nr 16/2015 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 2015-02-27 09:59:32
ZARZĄDZENIE NR 19/2015 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu w podróży służbowej pracowników Urzędu Gminy w Kobylance 2015-02-27 09:58:29
Zarządzenie Nr 18/2015 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobylanka w 2015 r. 2015-02-27 09:57:36
ZARZĄDZENIE Nr 17/2015 w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego Robót zadania ?Ochrona wód j. Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i przebudowę oczyszczalni ścieków w aglomeracji Stargard Szczeciński - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielkowie - Gmina Kobylanka? w ramach projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 2015-02-27 09:56:24
ZARZĄDZENIE Nr 14/2015 w sprawie zasad zamawiania ,ewidencjonowania, wydawania, używania, przechowywania oraz likwidacji pieczęci urzędowych i pieczątek w Urzędzie Gminy Kobylanka 2015-02-27 09:53:59
ZARZĄDZENIE Nr 13 / 2015 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. budżetu Gminy Kobylanka w zakresie restrukturyzacji zaciągniętych zobowiązań finansowych oraz szczegółowej oceny finansowej oświaty i wychowania, w ujęciu poszczególnych jednostek oświatowych . 2015-02-27 09:52:52
ZARZĄDZENIE Nr 12 /2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/2015 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie powołania zastępcy wójta 2015-02-27 09:50:08
ZARZĄDZENIE NR 11/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok 2015-02-27 09:48:51
ZARZĄDZENIE NR 9/2015 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania o Karcie Dużej Rodziny 2015-02-27 09:43:05
ZARZĄDZENIE NR 6/2015 sprawie ustalenia wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Kobylanka 2015-02-27 09:18:40
ZARZĄDZENIE NR 5/2015 w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu Gminy Kobylanka w 2015r oraz ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2015-02-27 09:12:41
ZARZĄDZENIE NR 110/2014 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2014 rok 2015-01-21 10:54:31
ZARZĄDZENIE NR 2/2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka 2015-01-21 09:14:39
ZARZĄDZENIE Nr 4/2015 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Kobylanka 2015-01-19 20:37:50
ZARZĄDZENIE NR 3/2015 2015-01-19 20:34:20
ZARZĄDZENIE NR 109/2014 w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr IV/9/14 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na rok 2014 2015-01-16 08:12:46
ZARZĄDZENIE NR 108/2014 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 84/2010 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmiany polityki rachunkowości w Gminie Kobylanka 2015-01-16 08:10:29
ZARZĄDZENIE NR 106/2014 w sprawie wprowadzenia zmiany w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy w Kobylance i jednostek budżetowych Gminy Kobylanka 2015-01-16 08:08:43
ZARZĄDZENIE NR 104/2014 w sprawie zmiany wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości 2015-01-16 08:06:28
ZARZĄDZENIE NR 103/2014 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 52/2012 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie zmiany polityki rachunkowości w Gminie Kobylanka 2015-01-16 08:04:36
ZARZĄDZENIE NR 102/2014 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok 2015-01-16 08:02:10
ZARZĄDZENIE NR 107/2014 w sprawie ustalenia procedur windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Gminy Kobylanka 2015-01-16 07:52:19
Zarządzenie nr 1/2015 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego do przeprowadzenia wyborów sołtysa? i rady sołeckiej 2015-01-05 14:49:52
ZARZĄDZENIE NR 101 / 2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej dla Pana Bartłomieja Pozorskiego zatrudnionego w Urzędzie Gminy Kobylanka 2014-12-08 11:21:42
ZARZĄDZENIE NR 96/2014 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok 2014-12-08 10:02:51
ZARZĄDZENIE Nr 97/2014 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kobylanka 2014-12-05 21:03:37
ZARZĄDZENIE Nr 100/2014 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 43/2014 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli na 2014 r. 2014-12-03 10:12:25
ZARZĄDZENIE Nr 98/2014 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 101/09 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 8 października 2009 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze służbowych i prywatnych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Gminy Kobylanka 2014-12-03 10:10:27
ZARZĄDZENIE NR 85/2013 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2014-11-26 13:41:26
ZARZĄDZENIE NR 95/2014 w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XLVIII/288/14 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na rok 2014 2014-11-26 13:38:53
ZARZĄDZENIE NR 94/2014 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok 2014-11-26 13:34:51
ZARZĄDZENIE NR 93/2014 w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XLVII/278/14 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na rok 2014 2014-11-26 13:30:52
U C H W A Ł A Nr XLVII/278/14 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2014 rok 2014-11-21 10:09:18
ZARZĄDZENIE NR 90/2014 w sprawie sprawowania zastępstwa w pełnieniu obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Reptowie w przypadku nieobecności dyrektora szkoły. 2014-11-03 08:34:52
ZARZĄDZENIE NR 87/2014 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok 2014-11-03 08:29:54
ZARZĄDZENIE Nr 89/2014 w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Świadczenie usług pocztowych oraz przesyłek kurierskich na potrzeby Urzędu Gminy w Kobylance". 2014-11-03 08:25:17
ZARZĄDZENIE NR 81/2014r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 49/2014 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 19 maja 2014r.zmieniającego zarządzenie Nr 84/2010 z dnia 27 października 2010r., w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości 2014-11-03 08:23:53
ZARZĄDZENIE NR 91/2014 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok 2014-11-03 08:16:20
Zarządzenie Nr 92/2014 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 75/2014 Wójta Gminy Kobylanka ?z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych 2014-10-31 09:25:18
ZARZĄDZENIE Nr 88/2014 w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Kobylanka w wyborach do rad gmin, rad powiatów,?sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku 2014-10-23 22:09:24
Zarządzenie Nr 86/2014 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej ? w wyborach samorządowych 2014-10-23 22:08:28
Zarządzenie Nr 84 /2014 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Kobylanka pn. ?Świadczenie usług odbioru, transportu oraz zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów gromadzonych w sposób selektywny oraz odpadów biodegradowalnych z budynku Urzędu Gminy Kobylanka oraz z obiektów na terenie Gminy Kobylanka?. 2014-10-15 11:34:45
ZARZĄDZENIE NR 82/2014 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok 2014-10-15 11:28:49
UCHWAŁA Nr XLVI/272/14 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności 2014-10-06 11:25:24
[Unieważniona] U C H W A Ł A Nr XLVI/271/14 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2014 ?2023 2014-10-06 11:23:03
ZARZĄDZENIE Nr 83/2014 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Kobylanka stanowiących własność Gminy Kobylanka. 2014-10-01 09:56:17
ZARZĄDZENIE NR 79/2014 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok 2014-10-01 09:52:29
ZARZĄDZENIE Nr 78/2014 w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Kobylanka pn. ?Świadczenie usług odbioru, transportu oraz zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów gromadzonych w sposób selektywny oraz odpadów biodegradowalnych z budynku Urzędu Gminy Kobylanka oraz z obiektów na terenie Gminy Kobylanka?. 2014-09-17 10:12:42
ZARZĄDZENIE NR 76/2014 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok 2014-09-15 12:50:39
Zarządzenie Nr 77/2014 w sprawie zmiany zarządzenia nr 72/2013 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie ?Regulaminu Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów? 2014-09-08 07:54:00
ZARZĄDZENIE NR 74/2014 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok 2014-09-01 13:03:27
Zarządzenie Nr 75/2014 w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych 2014-09-01 11:25:52
ZARZĄDZENIE NR 72/2014 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2014 rok 2014-08-25 13:40:56
ZARZĄDZENIE NR 71/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy w Kobylance i jednostek budżetowych Gminy Kobylanka. 2014-08-20 10:22:14
ZARZĄDZENIE Nr 67/2014 w sprawie określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego. 2014-08-06 12:19:53
ZARZĄDZENIE NR 70/2014 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2014 rok 2014-08-06 11:38:51
ZARZĄDZENIE NR 69/2014 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok 2014-08-06 11:35:27
Zarządzenie Nr 68/2014 w sprawie zmiany składu Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się? o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-01 20:19:32
Zarządzenie Nr 65/2014 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2014-07-28 19:57:06
Zarządzenie Nr 66/2014 w sprawie zasad wykonywania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zasad realizacji zamówień publicznych wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Kobylanka oraz innych jednostkach organizacyjnych Gminy Kobylanka 2014-07-25 08:50:26
ZARZĄDZENIE NR 63/2014 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2014 rok 2014-07-25 08:48:11
ZARZĄDZENIE NR 64/2014 w sprawie stawek wykupu przejmowanych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych wybudowanych przez inwestora 2014-07-11 09:09:22
ZARZĄDZENIE NR 62 / 2014 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka 2014-07-09 10:00:56
ZARZĄDZENIE Nr 61/2014 w sprawie wniesienia wkładu Gminy Kobylanka do Spółdzielni Socjalnej "Miedwie" 2014-07-09 09:57:39
ZARZĄDZENIE NR 60/2014 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok 2014-07-09 09:52:01
ZARZĄDZENIE NR 59/2014 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok 2014-07-09 09:49:06
ZARZĄDZENIE NR 54/2014 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2014 rok 2014-06-17 20:44:49
ZARZĄDZENIE NR 51/2014 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok 2014-06-17 20:41:32
ZARZĄDZENIE Nr 56/2014 w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Kobylance do prowadzenia postępowania w sprawach o ustalenie i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz do wydawania w tych sprawach decyzji 2014-06-17 20:38:55
ZARZĄDZENIE NR 55/2014 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych 2014-06-17 20:37:19
ZARZĄDZENIE Nr 52/14 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance do prowadzenia postępowania w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. 2014-06-17 20:34:32
ZARZĄDZENIE Nr 58/2014 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy stanowiącej własność Gminy Kobylanka 2014-06-17 09:58:06
ZARZĄDZENIE Nr 57/2014 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Kobylanka stanowiącej własność Gminy Kobylanka. 2014-06-17 09:57:39
ZARZĄDZENIE NR 53/2014 w sprawie : przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowania w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych budynków położonych na terenie Gminy Kobylanka w roku 2015 2014-06-11 09:18:30
ZARZĄDZENIE NR 49/2014r w sprawie zmiany zarządzenia Nr 8/2014 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 20 stycznia 2014r.zmieniającego zarządzenie Nr 84/2010 z dnia 27 października 2010r., w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości 2014-06-06 09:39:49
UCHWAŁA NR XLIV/266/14 w sprawie nadania nazwy urzędowej osiedla w miejscowości Bielkowo 2014-06-06 07:58:21
ZARZĄDZENIE NR 48/2014 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok 2014-06-04 14:33:02
ZARZĄDZENIE NR 46/2014 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2014 rok 2014-06-04 10:47:14
ZARZĄDZENIE Nr 50/2014 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Kobylanka stanowiącej własność Gminy Kobylanka. 2014-05-30 14:49:35
Zarządzenie Nr 47/2014 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Kobylanka pn. "Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na obszarze gminy Kobylanka". 2014-05-14 16:46:53
ZARZĄDZENIE NR 37/2014 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok 2014-05-14 16:45:32
ZARZĄDZENIE NR 40/2014 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok 2014-05-14 16:42:04
ZARZĄDZENIE Nr 43/2014 w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli na 2014 r. 2014-05-14 16:37:35
ZARZĄDZENIE NR 39/2014 w sprawie organizacji stałego dyżuru na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2014-05-14 16:35:53
Zarządzenie Nr 44 /2014 w ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Kobylanka w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 2014-05-10 13:24:37
Zarządzenie Nr 45/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2014-05-10 13:20:38
Zarządzenie Nr 42 /2014 w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych 2014-05-05 14:56:05
Zarządzenie Nr 41/2014 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na obszarze ? Gminy Kobylanka w wyborach do Parlamentu Europejskiego,? zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. 2014-05-05 14:55:09
ZARZĄDZENIE NR 38/2014 w sprawie wprowadzenia zmiany w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy w Kobylance i jednostek budżetowych Gminy Kobylanka. 2014-04-28 12:36:01
Zarządzenie Nr 36/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Kobylanka pn. ?Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na obszarze gminy Kobylanka. 2014-04-28 12:34:28
ZARZĄDZENIE NR 34/2014 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok 2014-04-28 12:32:22
ZARZĄDZENIE NR 33/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy w Kobylance i jednostek budżetowych Gminy Kobylanka. 2014-04-28 12:30:06
ZARZĄDZENIE NR 32/2014 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok 2014-04-28 12:26:18
ZARZĄDZENIE NR 31/2014 w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XLI/244/14 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na rok 2014 2014-04-28 12:20:56
ZARZĄDZENIE NR 30 /2014 w sprawie planu kontroli zarządczej na 2014 r. 2014-04-28 12:17:26
ZARZĄDZENIE nr 29/2014 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego do przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Kunowo 2014-03-26 15:00:14
ZARZĄDZENIE NR 28 /2014 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych 2014-03-26 09:38:09
Zarządzenie Nr 27/2014 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Kobylanka pn. "Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na obszarze gminy Kobylanka." 2014-03-26 09:35:16
Zarządzenie Nr 26/2014 w sprawie powołania komisji do brakowania i zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w archiwum zakładowym w Urzędzie Gminy Kobylanka 2014-03-26 09:31:20
ZARZĄDZENIE NR 23/2014 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok 2014-03-19 15:39:39
ZARZĄDZENIE NR 22/2014 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 6/2014 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. 2014-03-17 13:48:39
ZARZĄDZENIE Nr 25/2014 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności przetargowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5.186.000 euro, pn. ?Wykonanie ocieplenia zewnętrznego elewacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Bielkowo Gmina Kobylanka?. 2014-03-13 19:59:42
Zarządzenie Nr 24/2014 W sprawie wyznaczenia osoby do udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie. 2014-03-13 19:58:40
ZARZĄDZENIE NR 14/2014 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok 2014-03-05 13:36:31
Zarządzenie Nr 21 /2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Kobylanka pn. ?Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na obszarze gminy Kobylanka. 2014-03-03 07:24:49
ZARZĄDZENIE Nr 20/2014 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Kobylanka 2014-02-28 10:19:57
Zarządzenie Nr 19/2014 w sprawie zasad i wysokości stawek za umieszczanie reklam i oznaczeń przedsiębiorców na terenach będących własnością Gminy Kobylanka 2014-02-26 12:56:29
Zarządzenie Nr 18/2014 w sprawie zasad i wysokości stawek za umieszczanie reklam i oznaczeń przedsiębiorców w i na obiektach będących własnością Gminy Kobylanka 2014-02-26 12:50:12
Zarządzenie Nr 17/2014 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobylanka w 2014 r 2014-02-26 09:30:02
ZARZĄDZENIE Nr 16 /2014 w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych 2014-02-26 09:29:09
ZARZĄDZENIE Nr 15/2014 w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych 2014-02-26 09:28:14
Zarządzenie Nr 13/2014 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 80/2011 Wójta Gminy z dnia 21 lipca 2011 r. - w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2014-02-26 09:27:11
ZARZĄDZENIE NR 8/2014 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 84/2010 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 27 pażdziernka 2010r., w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości 2014-02-10 14:36:55
ZARZĄDZENIE Nr 11/2014 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy stanowiącej własność Gminy Kobylanka 2014-02-10 13:27:16
ZARZĄDZENIE Nr 10/2014 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Kobylanka stanowiącej własność Gminy Kobylanka. 2014-02-10 13:24:20
ZARZĄDZENIE NR 9/2014 sprawie ustalenia wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Kobylanka 2014-02-10 13:18:11
ZARZĄDZENIE NR 7/2014 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok 2014-02-10 13:16:40
ZARZĄDZENIE NR 6/2014 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2014-02-10 13:09:56
ZARZĄDZENIE NR 23/2013 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 7 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wykonywania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zasad realizacji zamówień publicznych wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Kobylanka oraz innych jednostkach organizacyjnych Gminy Kobylanka. 2013-04-17 21:32:23
ZARZĄDZENIE NR 104/2012 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2012 rok 2013-02-24 19:28:39
ZARZĄDZENIE NR 103/2012 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok 2013-02-24 19:25:51
ZARZĄDZENIE NR 102/2012 w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XXVIII/167/12 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2012 rok 2013-02-24 19:22:16
ZARZĄDZENIE NR 101/2012 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok 2013-02-24 19:19:52
ZARZĄDZENIE NR 100/2012 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok 2013-02-24 19:16:22
Zarządzenie Nr 95/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości poniżej 200.000,00 euro na "Świadczenie przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego ENEA Operator Sp. z o.o. usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kobylanka" 2013-02-17 22:21:02
ZARZĄDZENIE NR 11/2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/2013 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Kobylanka 2013-02-11 20:10:21
ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/2009 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Kobylanka 2013-02-11 20:08:32
ZARZĄDZENIE NR 13/2013 w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XXIX/176/13 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na rok 2013 2013-02-11 20:06:02
ZARZĄDZENIE Nr 12/2013 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. realizacji inwestycji - na obszarze Gminy Kobylanka realizowanych w ramach Projektu pn. Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński oraz udzielenia pełnomocnictwa i upoważnienia 2013-02-11 20:04:29
ZARZĄDZENIE NR 9/2013 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013 rok 2013-02-11 20:01:16
ZARZĄDZENIE NR 10/ 2013 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka 2013-01-25 09:32:54
ZARZĄDZENIE NR 6/2013 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2013-01-23 12:25:44
ZARZĄDZENIE NR 8/2013 w sprawie ustalenia wykazu pomieszczeń tymczasowych dla gminy Kobylanka 2013-01-23 12:24:09
ZARZĄDZENIE Nr 7/2013 w sprawie zatwierdzenia listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego oraz listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 2013-01-23 12:23:11
ZARZĄDZENIE NR 4/2013 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu Gminy Kobylanka w 2013 roku 2013-01-23 12:22:05
ZARZĄDZENIE NR 5/2013 w sprawie ustalenia wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Kobylanka 2013-01-23 12:20:35
ZARZĄDZENIE Nr 2/2013 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursów ofert ogłaszanych Zarządzeniem Wójta Gminy Kobylanka na przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na lata 2013-2015 w zakresie kultury fizycznej i turystyki. 2013-01-09 13:06:58
ZARZĄDZENIE Nr 1/2013 w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na lata 2013 - 2015 w zakresie kultury fizycznej i turystyki 2013-01-09 13:05:06
ZARZĄDZENIE NR 3 / 2013 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka 2013-01-09 12:27:42
ZARZĄDZENIE Nr 98/2012 w sprawie odwołania zastępcy wójta Gminy Kobylanka. 2012-12-29 12:55:19
ZARZĄDZENIE NR 93/2012 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok 2012-12-29 11:43:43
ZARZĄDZENIE NR 94/2012 w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XXVII/155/12 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2012 rok 2012-12-29 11:40:50
ZARZĄDZENIE Nr 99 / 2012 w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2012 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Kobylanka. 2012-12-29 11:39:42
ZARZĄDZENIE NR 91/2012 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2012 rok 2012-12-03 08:04:29
ZARZĄDZENIE NR 90/2012 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok 2012-12-03 07:55:54
Zarządzenie nr 92/2012 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka 2012-11-13 12:53:04
Zarządzenie Nr 88/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Kobylanka pn. "Prowadzenie zajęć dla uczniów i uczennic w ramach projektu "Myślę, liczę, działam" 2012-10-19 09:01:49
Zarządzenie Nr 87/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Kobylanka pn. "Dostawa sprzętu informatycznego z przeznaczeniem dydaktycznym w ramach projektu "Myślę, liczę, działam" 2012-10-19 09:00:13
ZARZĄDZENIE Nr 75/2012 w sprawie ustanowienia koordynatora ds. Zarządzania Jakością Urzędu Gminy Kobylanka 2012-10-19 08:29:50
Zarządzenie Nr 85/2012 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 109/09 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 02 listopada 2009r. w sprawie zaopatrzenia pracowników w odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej, środki czystości oraz zasad gospodarowania odzieżą. 2012-10-17 10:17:58
Zarządzenie Nr 86/2012 w sprawie ustalenia drugiego terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach "Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - "Wyprawka szkolna" 2012-10-17 10:14:24
ZARZĄDZENIE Nr 81/2012 w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok do pracy na stanowiskach wyposażanych w monitory ekranowe 2012-10-15 11:43:25
ZARZĄDZENIE NR 80/2012 w sprawie powołania Zespołu ds. weryfikacji aktywów i pasywów nieobjętych spisem z natury lub uzgodnieniem sald 2012-10-12 12:47:37
ZARZĄDZENIE NR 78/2012 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2012-10-12 12:45:35
ZARZĄDZENIE NR 76/2012 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok 2012-10-12 12:43:56
ZARZĄDZENIE NR 79/2012 w sprawie powołania Zespołów Spisowych do przeprowadzenia spisu z natury 2012-10-12 12:41:54
ZARZĄDZENIE NR 73/2012 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok 2012-10-08 11:18:15
Zarządzenie Nr 84/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Kobylanka pn. Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego o napędzie 4x4 z funkcją ograniczenia skażeń dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielkowie 2012-10-08 11:15:46
Zarządzenie Nr 82/2012 w sprawie upoważnienia Pana Dariusza Zagrodzkiego Prezesa OSP Bielkowo do uczestniczenia w pracach komisji przetargowej w postępowaniu "Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego o napędzie 4x4 z funkcją ograniczenia skażeń dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielkowie." 2012-10-08 11:14:47
Zarządzenie Nr 83/2012 w sprawie upoważnienia Pana Tadeusza Szczepańskiego Dyrektora Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Woj. Zachodniopomorskiego do uczestniczenia w pracach komisji przetargowej w postępowaniu ,"Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego o napędzie 4x4 z funkcją ograniczenia skażeń dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielkowie." 2012-10-08 11:13:32
ZARZĄDZENIE Nr 75/2012 w sprawie ustanowienia koordynatora ds. Zarządzania Jakością Urzędu Gminy Kobylanka 2012-10-03 15:28:55
Zarządzenie Nr 74 /2012 w sprawie zmian do "Polityki bezpieczeństwa" wprowadzonej Zarządzeniem nr 107/2011 r. 2012-10-03 15:27:42
ZARZĄDZENIE NR 67/2012 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 84/2010 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 27 października 2010r., w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości 2012-10-03 15:23:49
Zarządzenie Nr 71 /2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Kobylanka pn. Prowadzenie TZA oraz zajęć profilaktyki uzależnień dla uczniów i uczennic w ramach projektu "Myślę, liczę, działam" 2012-10-03 15:22:33
Zarządzenie Nr 70 /2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Kobylanka pn. ?Prowadzenie specjalistycznych zajęć dla uczniów i uczennic w ramach projektu "Myślę, liczę, działam" 2012-10-03 15:21:16
Zarządzenie Nr 69/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Kobylanka pn. Prowadzenie specjalistycznych zajęć wyrównawczych dla uczniów i uczennic w ramach projektu "Myślę, liczę, działam" 2012-10-03 15:18:06
Zarządzenie Nr 68/2012 w sprawie uchylenia zarządzenie . 2012-09-24 10:36:34
Zarządzenie Nr 66 /2012 w sprawie zasad realizacji projektu "Myślę, liczę, działam" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2012-09-24 10:34:39
Zarządzenie Nr 65/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Kobylanka pn. "Prowadzenie specjalistycznych zajęć dla uczniów i uczennic w ramach projektu "Myślę, liczę, działam". 2012-09-24 10:33:30
Zarządzenie Nr 64/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Kobylanka pn. "Prowadzenie TZA oraz zajęć profilaktyki uzależnień dla uczniów i uczennic w ramach projektu "Myślę, liczę, działam". 2012-09-24 10:32:04
ZARZĄDZENIE NR 62/2012 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok 2012-09-24 10:29:40
ZARZĄDZENIE NR 61/2012 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2012 rok 2012-09-24 10:24:09
ZARZĄDZENIE NR 56/2012 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2012 rok 2012-08-24 07:57:52
ZARZĄDZENIE Nr 52/2012 w sprawie zmiany polityki rachunkowości w Gminie Kobylanka 2012-08-22 13:42:26
ZARZĄDZENIE NR 11/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy Kobylanka i jednostek budżetowych Gminy Kobylanka 2012-08-22 13:16:13
ZARZĄDZENIE NR 60/2012 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok 2012-08-17 09:19:14
ZARZĄDZENIE NR 13/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy Kobylanka i jednostek budżetowych Gminy Kobylanka 2012-08-13 07:58:44
ZARZĄDZENIE NR 11/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy Kobylanka i jednostek budżetowych Gminy Kobylanka 2012-08-13 07:57:15
Zarządzenie Nr 59 /2012 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2012-08-08 12:54:50
Zarządzenie Nr 58 /2012 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2012-08-08 12:52:14
Zarządzenie Nr 57/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Kobylanka pn. "Świadczenie usług administracyjnych w zakresie rozwoju projektu "Myślę, liczę, działam" 2012-08-08 12:50:26
ZARZĄDZENIE NR 53 /2012 w sprawie planu kontroli zarządczej na 2012 r. 2012-08-06 09:15:43
Zarządzenie Nr 54/2012 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach "Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - "Wyprawka szkolna" 2012-07-25 12:39:06
ZARZĄDZENIE Nr 50/2012 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Kobylanka. 2012-07-17 14:34:07
ZARZĄDZENIE Nr 49/2012 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie gminy Kobylanka stanowiących własność gminy Kobylanka 2012-07-17 14:31:47
Zarządzenie Nr 46/2012 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2012-07-11 12:09:41
Zarządzenie Nr 48/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym". 2012-07-11 11:44:18
ZARZĄDZENIE Nr 47/2012 w sprawie upoważnienia do podpisywania i wydawania dokumentów związanych z dowodami osobistymi 2012-07-09 13:41:13
ZARZĄDZENIE NR 45 /2012 w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XXIII/130/12 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2012 rok 2012-07-09 08:42:27
ZARZĄDZENIE NR 44/2012 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok 2012-07-09 08:40:38
ZARZĄDZENIE NR 41/2012 w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XXII/124/12 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2012 rok 2012-07-06 11:22:17
Zarządzenie Nr 42/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sfinansowanie w formie pożyczki lub kredytu bankowego przeznaczonego na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013 pt. "Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Sta 2012-07-06 11:20:24
Zarządzenie Nr 40/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert na realizację zadania pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III na terenie Gminy Kobylanka" 2012-06-11 09:42:41
ZARZĄDZENIE NR 35/2012 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok 2012-06-06 12:53:02
ZARZĄDZENIE NR 36/2012 w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XXI/118/12 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2012 rok 2012-05-25 10:09:44
ZARZĄDZENIE NR 37 /2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Postawowej w Kunowie. 2012-05-25 10:07:08
ZARZĄDZENIE NR 30/2012 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok 2012-05-21 18:03:38
ZARZĄDZENIE NR 27/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. 2012-05-11 10:22:35
ZARZĄDZENIE NR 26/2012 w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XX/116/12 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2012 rok 2012-05-11 10:19:20
ZARZĄDZENIE Nr 31 /2012 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kobylanka na 2012 r. 2012-05-11 10:17:56
ZARZĄDZENIE Nr 22/2012 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/09 z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie pobierania i wysokości stawek czynszu najmu za lokale użytkowe 2012-05-11 10:15:44
ZARZĄDZENIE NR 34 /2012 w sprawie wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Kobylanka 2012-05-09 12:47:07
ZARZĄDZENIE Nr 28 /2012 w sprawie upoważnienia do potwierdzania przyjęcia wniosków o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 2012-05-09 12:40:48
ZARZĄDZENIE NR 25/2012 w sprawie upoważnienia do wydawania zaświadczeń i innych spraw 2012-05-09 12:37:28
Zarządzenie Nr 29 /2012 w sprawie powołania na stanowisko kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylance 2012-05-09 12:35:55
ZARZĄDZENIE NR 33/2012 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kunowie 2012-05-07 12:15:41
ZARZĄDZENIE Nr 32/2012 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy stanowiącej własność Gminy Kobylanka 2012-05-02 14:32:45
Zarządzenie Nr 8/2012 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania, kontroli i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań publicznych Gminy Kobylanka 2012-05-02 14:25:32
UCHWAŁA Nr XX/116/12 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2012 rok 2012-04-06 08:21:43
ZARZĄDZENIE NR 24/2012 zmieniające zarządzenie Nr 20/2012 w sprawie przeprowadzenia skontrum zbiorów bibliotecznych Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylance oraz powołanie komisji skontrowej 2012-04-04 15:04:37
ZARZĄDZENIE Nr 23/2012 w sprawie wykazania lokalu przeznaczonego do najmu stanowiącego własność Gminy Kobylanka 2012-04-04 15:02:27
Zarządzenie Nr 10/2012 w sprawie likwidacji Kancelarii Tajnej i utworzenia Kancelarii Materiałów Niejawnych Urzędu Gminy Kobylanka 2012-03-27 09:59:06
ZARZĄDZENIE NR 21/2012 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka 2012-03-26 12:50:31
Zarządzenie Nr 19/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert na realizację zadania pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III na terenie Gminy Kobylanka" 2012-03-15 20:42:38
ZARZĄDZENIE NR 20/2012 w sprawie przeprowadzenia skontrum zbiorów bibliotecznych Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylance oraz powołanie komisji skontrowej. 2012-03-15 20:40:45
ZARZĄDZENIE NR 16/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. 2012-03-13 09:38:32
ZARZĄDZENIE NR 17/2012 w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XVIII/107/12 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2012 rok 2012-03-13 09:31:35
ZARZĄDZENIE NR 7/2012 w sprawie ustalenia wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Kobylanka 2012-03-13 09:28:03
Zarządzenie Nr 18 /2012 w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny. 2012-03-09 07:54:02
ZARZĄDZENIE NR 3/2012 w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XVII/104/12 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2012 rok 2012-03-07 14:45:14
ZARZĄDZENIE NR 6/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. 2012-03-07 14:42:26
ZARZĄDZENIE NR 131 /2011 w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XVI/98/11 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2011 rok 2012-03-02 10:52:07
ZARZĄDZENIE NR 127/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2012-03-02 10:51:05
ZARZĄDZENIE NR 114 /2011 w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. 2012-03-02 10:49:43
ZARZĄDZENIE NR 113 /2011 w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XIV/87/11 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2011 rok 2012-03-02 10:47:53
ZARZĄDZENIE NR 108 /2011 w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. 2012-03-02 10:46:24
ZARZĄDZENIE NR 14/2012 w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 r. 2012-03-02 10:44:46
Zarządzenie nr 118/2011 w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą "zastrzeżone" i "poufne" 2012-02-24 08:49:12
Zarządzenie nr 104/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert na realizację zadania pn. "Pomoc w realizacji czynności wykonawczych przez funkcjonariuszy straży gminnej w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach publicznych w Gminie Kobylanka" 2012-02-24 08:46:15
Zarządzenie nr 93/2011 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2012-02-24 08:44:06
Zarządzenie Nr 92/2011 w sprawie wyznaczenia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości 2012-02-24 08:42:26
Zarządzenie nr 12/2011 w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Urzędu Gminy w Kobylance 2012-02-24 08:39:56
ZARZĄDZENIE Nr 50/2011 w sprawie powołania komisji do przejęcia obiektów i urządzeń na rzecz Gminy Kobylanka 2012-02-24 08:27:13
Zarządzenie Nr 80 /2011 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2012-02-24 08:19:38
Zarządzenie Nr 117/2011 w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji. 2012-02-24 08:17:30
ZARZĄDZENIE NR 124/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad kontroli zarządczej 2012-02-24 08:15:59
Zarządzenie Nr 112/2011 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i zatwierdzenie regulaminu jej pracy 2012-02-17 11:01:40
ZARZĄDZENIE NR 94/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2012-02-13 09:24:19
ZARZĄDZENIE NR 95A/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2012-02-13 09:23:12
ZARZĄDZENIE NR 102/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2012-02-13 09:22:02
ZARZĄDZENIE NR 105 /2011 w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. 2012-02-13 09:20:49
ZARZĄDZENIE NR 110 /2011 w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. 2012-02-13 09:19:46
ZARZĄDZENIE NR 133/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2012-02-13 09:18:11
ZARZĄDZENIE NR 103 /2011 w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XII/74/11 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2011 rok 2012-02-13 09:16:53
ZARZĄDZENIE NR 42/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2012-02-13 09:15:27
ZARZĄDZENIE NR 43/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2012-02-13 09:13:28
ZARZĄDZENIE NR 44/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2012-02-13 09:11:57
ZARZĄDZENIE NR 45/2011 w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr VI/35/11 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2011 rok 2012-02-13 09:10:41
ZARZĄDZENIE NR 46/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2012-02-13 09:09:11
ZARZĄDZENIE NR 47/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2012-02-13 09:06:51
ZARZĄDZENIE NR 54/2011 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok 2012-02-13 09:03:53
ZARZĄDZENIE NR 62/2011 w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr VIII/46/11 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2011 rok 2012-02-13 09:02:46
ZARZĄDZENIE NR 69/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2012-02-13 08:58:05
ZARZĄDZENIE NR 85A /2011 w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. 2012-02-13 08:56:26
ZARZĄDZENIE NR 85 /2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2012-02-13 08:54:36
ZARZĄDZENIE NR 90 /2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2012-02-13 08:53:09
ZARZĄDZENIE NR 73/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2012-02-13 08:46:32
ZARZĄDZENIE NR 125/2011 w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. 2012-02-13 08:40:44
ZARZĄDZENIE NR 126/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2012-02-13 08:39:17
ZARZĄDZENIE NR 101/2011 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2012-02-13 08:37:58
ZARZĄDZENIE NR 100 / 2011 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej dla Pani Izabeli Drąg zatrudionej w Urzędzie Gminy Kobylanka 2012-02-10 08:20:06
ZARZĄDZENIE NR 95 / 2011 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej dla Pani Magdaleny Wawrowicz zatrudionej w Urzędzie Gminy Kobylanka 2012-02-10 08:18:55
Zarządzenie Nr 71/2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2012-02-10 08:17:45
ZARZĄDZENIE Nr 19/11 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/11 z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia stawek za wynajem pomieszczeń o charakterze użyteczności publicznej, położonych na terenie gminy Kobylanka 2012-02-10 08:13:58
Zarządzenie Nr 112/2011 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i zatwierdzenie regulaminu jej pracy 2012-02-10 08:12:45
ZARZĄDZENIE Nr 2/2012 w sprawie zatwierdzenia listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego oraz listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 2012-02-10 08:08:38
Zarządzenie Nr 8/2012 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania, kontroli i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań publicznych Gminy Kobylanka 2012-02-08 09:50:24
ZARZĄDZENIE Nr 12/2012 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Kobylanka 2012-02-08 09:41:32
ZARZĄDZENIE NR 1/2011 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu Gminy Kobylanka w 2012 roku 2012-02-01 10:06:55
ZARZĄDZENIE Nr 4/2012 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie gminy Kobylanka stanowiących własność gminy Kobylanka. 2012-01-16 15:07:05
ZARZĄDZENIE NR 123/2011 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 121/2011 z dnia 09 grudnia 2011 Wójta Gminy Kobylanka w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sfinansowanie w formie pożyczki lub kredytu bankowego planowanego deficytu budżetu Gminy Kobylanka w 2011 i 2012r. związanego z wydatkami inwestycyjnymi 2011-12-14 14:36:30
ZARZĄDZENIE NR 121/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sfinansowanie w formie pożyczki lub kredytu bankowego planowanego deficytu budżetu Gminy Kobylanka w 2011 i 2012 r. związanego z wydatkami inwestycyjnymi 2011-12-14 09:33:59
ZARZĄDZENIE NR 115/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sfinansowanie w formie pożyczki lub kredytu bankowego planowanego deficytu budżetu Gminy Kobylanka w 2011 i 2012 r. związanego z wydatkami inwestycyjnymi 2011-12-14 09:31:34
ZARZĄDZENIE NR 116/2011 w sprawie ustalenia instrukcji funkcjonalno użytkowej ochrony fizycznej sprzętu i pomieszczeń oraz bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych i udostępnianych w ramach Systemu Informatycznego CEPiK. 2011-12-07 15:31:21
Zarządzenie Nr 107/2011 w sprawie ustalenia "Polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Kobylanka" 2011-12-07 15:28:11
ZARZĄDZENIE Nr 119/2011 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Kobylanka stanowiących własność gminy Kobylanka. 2011-12-07 15:22:32
ZARZĄDZENIE Nr 109/2011 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Kobylanka stanowiących własność gminy Kobylanka 2011-11-09 13:31:28
Zarządzenie Nr 97/11 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2011-09-23 11:25:12
Zarządzenie Nr 96/11 w sprawie wszczęcia procedury uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych. 2011-09-23 11:23:49
ZARZĄDZENIE Nr 91/2011 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy stanowiącej współwłasność Gminy Kobylanka 2011-08-17 16:02:18
Zarządzenie Nr 86/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert na bankową obsługę budżetu Gminy Kobylanka wraz z jednostkami organizacyjnymi w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 2011-08-12 08:41:57
ZARZĄDZENIE NR 84/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2011-08-12 08:40:15
ZARZĄDZENIE NR 82/2011 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok 2011-08-12 08:37:44
ZARZĄDZENIE NR 78 /2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2011-08-12 08:35:18
ZARZĄDZENIE NR 75 /2011 w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. 2011-08-12 08:32:57
Zarządzenie Nr 74/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert na bankową obsługę budżetu Gminy Kobylanka wraz z jednostkami organizacyjnymi w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 2011-08-12 08:21:52
Zarządzenie Nr 67/2011 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników 2011-06-20 08:38:35
ZARZĄDZENIE NR 57/11 w sprawie odwołania zakazu dla ruchu kołowego odcinków dróg położonych nad jeziorem Miedwie na terenie Gminy Kobylanka 2011-05-11 16:04:48
ZARZĄDZENIE Nr 2/11 w sprawie zatwierdzenia listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego oraz listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 2011-04-18 08:51:24
Zarządzenie Nr 94/2010 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i zatwierdzenie regulaminu jej pracy 2011-04-18 08:49:45
ZARZĄDZENIE Nr 51/11 w sprawie ustalenia stawek za wynajem pomieszczeń o charakterze użyteczności publicznej, położonych na terenie gminy Kobylanka 2011-04-08 08:07:08