Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zamówienia publiczne do 30 000 euro - do 11.08.2020r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dwóch studni wierconych do głębokości 30 m w m. Reptowo i Niedźwiedź Gmina Kobylanka 2020-08-05 13:57:29
Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego ,w branży elektrycznej na zadaniu inwestycyjnym pn. "Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku świetlicy wiejskiej w Bielkowie" 2020-07-22 15:21:17
Zapytanie ofertowe na wymianę instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Bielkowie 2020-07-14 07:45:02
Zapytanie ofertowe na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru przy wymianie instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Bielkowie 2020-07-14 07:32:22
Wykonanie usługi polegającej na montażu furtki ogrodzeniowej oraz wymianie 130 mb ogrodzenia wraz z podmurówką terenu placu zabaw w Wielichówku 2020-06-16 13:29:15
Wykonanie usługi polegającej na wymianie furtki ogrodzeniowej i bramy wjazdowej oraz wymianie 100 mb ogrodzenia wraz z podmurówką na terenie świetlicy wiejskiej w Morzyczynie 2020-06-16 13:28:24
Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Kobylanka 2020-06-09 09:56:34
Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej w m. Cisewo gm. Kobylanka 2020-05-21 12:32:09
Budowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1702Z i dojazdu do budynku remizy w miejscowości Niedźwiedź, gmina Kobylanka 2020-04-24 16:28:56
Zapytanie ofertowe na wymianę pokrycia molo 2020-04-17 15:51:30
Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż parkomatu 2020-03-05 15:03:44
Wymiana ogrodzenia terenu campingu w Zieleniewie nad jeziorem Miedwie 2020-03-05 15:02:42
Utrzymanie zieleni na terenach nieruchomości stanowiących własność Gminy Kobylanka - II zapytanie 2020-02-24 14:11:24
Utrzymanie zieleni na terenach nieruchomości stanowiących własność Gminy Kobylanka 2020-02-13 14:02:26
Wykonanie dwóch studni wierconych do głębokości 30 m w m. Reptowo i Niedźwiedź Gmina Kobylanka 2020-02-03 14:41:56
Wykonanie projektu budowlanego na rozbudowę budynku gospodarczego typu kontener wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m. Jęczydół dz. 144/2 gm. Kobylanka 2019-11-21 15:32:45
Dostawa i montaż szafek ubraniowych skrytkowych w Szkole Podstawowej w Kobylance 2019-10-30 15:08:20
Gmina Kobylanka zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1702Z i dojazd do budynku remizy w miejscowości Niedźwiedź, gmina Kobylanka 2019-10-17 12:32:58
Gmina Kobylanka zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1702Z i dojazd do budynku remizy w miejscowości Niedźwiedź, gmina Kobylanka. 2019-10-08 11:22:29
Gmina Kobylanka zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na konserwacji ok. 1800 mb rowu RG 2019-09-24 14:46:48
Zapytanie ofertowe na wykonanie konserwacji zbiornika ppoż w m. Niedźwiedź 2019-09-06 13:42:54
Dostawa i montaż szafek ubraniowych skrytkowych do Szkoły Podstawowej w Kobylance. 2019-07-19 10:57:08
Dostawa i montaż rolet okiennych w Szkole Podstawowej w Kobylance 2019-07-08 14:55:55
Gmina Kobylanka zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę, montaż i uruchomienie zestawów multimedialnych w Szkole Podstawowej w Kobylance 2019-05-23 14:43:28
Gmina Kobylanka zaprasza do złożenia oferty cenowej na sprzedaż, dostawę i montaż mebli w Szkole Podstawowej w Kobylance 2019-05-23 14:42:36
Zapytanie ofertowe na dokończenie procesu budowlanego budowy budynku zlokalizowanego na dz. 144/2 obręb Jęczydół gm. Kobylanka 2019-05-08 11:40:32
Zapytanie ofertowe na dokończenie procesu budowlanego budowy budynku zlokalizowanego na dz. 144/2 obręb Jęczydół gm. Kobylanka 2019-03-20 15:08:58
Gmina Kobylanka zaprasza do składania ofert na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa węzła cieplnego wraz modernizacją pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Bielkowie" - Etap I 2018-11-26 14:46:30
Gmina Kobylanka zaprasza do składania ofert na wykonanie multimedialnej Ławki Niepodległości w ramach projektu Ministerstwa Obrony Narodowej 2018-10-12 07:29:39
Zapytanie ofertowe na bankową obsługę budżetu Gminy Kobylanka 2018-09-14 14:28:15
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług audytu wewnętrznego 2018-08-21 14:38:33
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniach inwestycyjnych pn. " Budowa boisk wielofunkcyjnych w m. Jęczydół i Bielkowo" 2018-06-18 15:11:21
Gmina Kobylanka zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - informacja o środkach finansowych 2018-05-24 14:35:42
Gmina Kobylanka zaprasza do złożenia oferty na "Organizację XXIV Turnieju Sportowego Miast i Gmin - XII Tydzień Sportu dla wszystkich" 2018-05-10 13:00:58
Gmina Kobylanka zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Szkoły Podstawowej w Kunowie" 2018-03-26 14:54:12
Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn."Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobylance" - Etap I 2018-03-09 07:46:02
Zapytanie ofertowe na wykonanie ekspertyz/opinii biegłego/specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, gospodarki wodnej, lub melioracji wodnej, dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie w Kobylance 2018-02-06 08:40:40
Gmina Kobylanka zaprasza do złożenia oferty na: świadczenie usługi promocji Gminy Kobylanka, z wykorzystaniem imprez i rozgrywek sportowych z udziałem mieszkańców Gminy Kobylanka oraz zajęć prowadzonych w celu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, która będzie realizowana do dnia 15 grudnia 2018 r. 2017-12-29 13:53:37
Gmina Kobylanka zaprasza do złożenia oferty na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kobylanka w sezonie 2017-2018" 2017-10-05 08:47:18
Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej w ramach zadania ,,Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Kobylanka - Jęczydół do parametrów drogi zbiorczej wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu?. 2017-09-27 13:43:29
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej i kosztorysów dla zadania pn. "Linia 351: Budowa, w ramach przystanków przesiadkowych, parkingu P&R i B&R oraz urządzeń związanych z integracją transportu: 1. Przystanek Miedwiecko, 2. Przystanek Reptowo" 2017-08-18 15:22:58
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej i kosztorysów dla zadania pn. "Linia 351: Budowa, w ramach przystanków przesiadkowych, parkingu P&R i B&R oraz urządzeń związanych z integracją transportu: 1. Przystanek Miedwiecko, 2. Przystanek Reptowo" 2017-08-09 15:56:54
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej trzech boisk wielofunkcyjnych w m. Kunowo, Jęczydół i Bielkowo 2017-07-26 16:29:10
Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej i kosztorysów dla zadania pn. "Linia 351: Budowa, w ramach przystanków przesiadkowych, parkingu P&R i B&R oraz urządzeń związanych z integracją transportu: 1. Przystanek Miedwiecko, 2. Przystanek Reptowo". 2017-07-19 16:54:58
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne 2017-07-11 07:40:19
Gmina Kobylanka zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobylance" 2017-06-12 11:30:41
Zapytanie ofertowe na wykonanie studium wykonalności, opracowanie wniosku o dofinansowanie oraz wsparcie w procesie aplikacyjnym dla projektu pn. "Budowa punktu przesiadkowego wraz z zapleczem parkingowym przy stacji kolejowej w miejscowości Reptowo" 2017-06-09 11:23:06
Zapytanie ofertowe o świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu obsługi ratowniczej na kąpielisku śródlądowym w Zielenienie nad jeziorem Miedwie w sezonie kąpielowym 2017. 2017-04-14 13:29:03
Zapytanie ofertowe na opracowanie koncepcji, dokumentacji projektowo-wykonawczej dla projektu pn. "Budowa punktu przesiadkowego wraz z zapleczem parkingowym przy stacji kolejowej w miejscowości Reptowo" 2017-01-10 23:05:56
Gmina Kobylanka zaprasza do złożenia oferty na: świadczenie usługi promocji Gminy Kobylanka, z wykorzystaniem imprez i rozgrywek sportowych z udziałem mieszkańców Gminy Kobylanka oraz zajęć prowadzonych w celu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, która będzie realizowana do dnia 15 grudnia 2017 r. 2016-12-22 14:40:22
Zapytanie ofertowe na wykonanie koncepcji, dokumentacji projektowo-wykonawczej dla projektu dotyczącego rewitalizacji głównej przestrzeni publicznej w miejscowości Rekowo pn. "Rewitalizacja średniowiecznego układu urbanistycznego osady Rekowo wraz z odtworzeniem zabytkowych elementów, infrastruktury drogowej" 2016-12-14 14:10:10
Zapytanie ofertowe na wykonanie koncepcji, dokumentacji projektowo-wykonawczej dla projektu dotyczącego rewitalizacji głównej przestrzeni publicznej w miejscowości Kobylanka pn. "Rewitalizacja średniowiecznego układu urbanistycznego osady Kobylanka wraz z odtworzeniem zabytkowych elementów, infrastruktury drogowej i parku pamięci" 2016-12-14 14:09:29
Gmina Kobylanka zaprasza do złożenia oferty na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kobylanka w sezonie 2016-2017" 2016-11-07 13:22:59
Gmina Kobylanka zaprasza do złożenia oferty na przejęcie zobowiązania wobec Skarbu Państwa - Ministra Infrastruktury i Rozwoju poprzez wstąpienie w prawa zaspokojonego wierzyciela. 2016-11-04 14:35:05
Gmina Kobylanka zaprasza do złożenia oferty na bankową obsługę budżetu Gminy Kobylanka oraz jej jednostek organizacyjnych. 2016-10-20 12:57:51
Gmina Kobylanka zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji w postaci Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz wniosku aplikacyjnego w ramach PROW 2014-2020 wraz z kompletem niezbędnych załączników dla rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobylanka. 2016-10-18 14:24:04
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na zadanie termomodernizacyjne polegające na kompleksowej obsłudze następujących projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 2016-07-07 14:43:45
Zaproszenie do składania ofert na zadanie termomodernizacyjne polegające na kompleksowej obsłudze następujących projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 2016-06-28 13:59:30
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi promocji Gminy Kobylanka z wykorzystaniem imprez i rozgrywek sportowych z udziałem mieszkańców Gminy Kobylanka. 2016-03-11 13:59:36
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na świadczenie usług Operatora infrastruktury szerokopasmowej sieci bezprzewodowej na terenie Gminy Kobylanka wraz dostawą łącza internetowego. 2015-02-27 08:57:39
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro na świadczenie usług Operatora infrastruktury szerokopasmowej sieci bezprzewodowej na terenie Gminy Kobylanka wraz dostawą łącza internetowego. 2015-02-17 06:23:34
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI PONIŻEJ wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro NA ?DOPOSAŻENIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SPRZĘT DYDAKTYCZNY I INNY cz. IV? 2014-11-12 09:46:14
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI PONIŻEJ wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro NA ?DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I ELEKTRONICZNEGO DLA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY KOBYLANKA CZ. II?. 2014-11-04 15:41:04
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI PONIŻEJ wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro NA ?DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY KOBYLANKA? 2014-11-04 15:39:08
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI PONIŻEJ wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro NA "DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I ELEKTRONICZNEGO DLA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY KOBYLANKA" 2014-10-20 08:08:44
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI PONIŻEJ wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro NA "DOSTAWĘ I MONTAŻ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY KOBYLANKA cz. II". 2014-10-20 08:05:21
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI PONIŻEJ wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro NA "DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI KUCHENNYCH DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY KOBYLANKA". 2014-10-20 08:02:25
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI PONIŻEJ wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro NA ?DOPOSAŻENIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SPRZĘT DYDAKTYCZNY I INNY cz. III?. 2014-10-10 20:09:07
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI PONIŻEJ wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro NA ?DOPOSAŻENIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SPRZĘT DYDAKTYCZNY I INNY cz. II?. 2014-10-10 20:08:23
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI PONIŻEJ wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro NA ?DOPOSAŻENIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SPRZĘT DYDAKTYCZNY I INNY? 2014-10-09 21:00:54
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI PONIŻEJ wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro NA ?DOSTAWĘ I MONTAŻ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY KOBYLANKA? 2014-10-09 20:57:35
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania na "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kobylanka" 2014-06-30 13:07:32
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro na "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kobylanka 2014-06-03 20:20:12
Zaproszenia do złożenia oferty na "Wykonanie robót budowlanych polegających na renowacji kąpieliska śródlądowego w Zieleniewie nad jeziorem Miedwie" 2014-04-29 22:32:08

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Administrator Serwisu BIP

Data wytworzenia:
29 kwi 2014

Osoba dodająca informacje

Administrator Serwisu

Data publikacji:
29 kwi 2014, godz. 22:32

Osoba aktualizująca informacje

Administrator Serwisu

Data aktualizacji:
29 kwi 2014, godz. 22:32