Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenia


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
2024 2024-01-04 14:27:40
2023 2023-01-23 15:59:12
2022 2022-02-07 09:41:10
2021 2021-01-04 15:02:17
OBWIESZCZENIE zgoda na realizację inwestycji 2007-09-20 12:12:21
OBWIESZCZENIE z dnia 30 listopada 2006 r. 2007-09-20 12:13:18
OBWIESZCZENIE z dnia 22 listopada 2006 r. 2007-09-20 12:13:47
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania dla Pana Bartosza Okowitego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji 2007-09-20 12:14:12
OBWIESZCZENIE dot. wszczęcia postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: „Przedłużenie rurociągu istniejącej sieci wodociągowej w 2007-09-20 12:14:39
OBWIESZCZENIE dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągo 2007-09-20 12:15:05
OBWIESZCZENIE w sprawie: Budowa sieci wodociągowej na działkach geodezyjnych nr: 84, 85, 149/2, 211, 333/1, 333/5, 334/2, 433, 440, 447, 696/1, 778, obręb Morzyczyn, Gmina Kobylanka 2007-09-20 12:15:30
OBWIESZCZENIE dot.: Budowa stacji paliw oraz budynku hotelowo – gastronomicznego wraz z infrastrukturą techniczną i technologiczną na działkach nr 39/12 i 39/13, w miejscowości Motaniec, Gmina K 2007-09-20 12:15:58
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka 2007-09-20 12:16:22
OBWIESZCZENIE dot.: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na działkach o nr geodezyjnych: 136 i 107/24 w 2007-09-20 12:16:45
OBWIESZCZENIE dot.: wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: „Budowa dwóch kurników z zapleczem socjalnym oraz dwóch 2007-09-20 12:17:08
OBWIESZCZENIE dot.: wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarne 2007-09-20 12:17:29
OBWIESZCZENIE „Budowa sieci wodociągowej na działkachgeodezyjnych nr: 84, 85, 149/2, 211, 333/1, 333/5, 334/2, 433, 440, 447, 696/1, 778, obręb Morzyczyn, Gmina Kobylanka”. 2007-09-20 12:17:48
OBWIESZCZENIE „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działce geodezyjnej nr 62/30 w Jęczydole, Gmina Kobylanka” 2007-09-20 12:18:10
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2007-10-06 02:57:31
Rozbudowa napowietrznej stacji elektroenergetycznej Morzyczyn o rozdzielnię 400 kV i transformacje 400/220 kV oraz 400/110 kV 2007-10-11 14:57:06
OBWIESZCZENIE dot. rodowiskowych uwarunkowań zgody na realizację inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na działkach o nr geodezyjnych: 136 i 107/24 w Jęc 2007-11-15 10:14:17
OBWIESZCZENIE dot. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i rurociągiem tłocznym ścieków na działkach geodezyjnych nr 127/17, 127/24, 127/57 i 136, w miejscowośc 2007-11-21 07:32:54
OBWIESZCZENIE wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej NN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi do zasilenia działek 2007-12-05 21:23:15
OBWIESZCZENIE dot.: budowa gazowej ś/c de 63 PE wraz z przyłączem do budynków rekreacyjnego 2007-12-05 21:25:32
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2007-12-07 08:16:40
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2008-01-07 08:03:37
Zapraszenie do składania ofert na wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest 2008-01-09 15:13:18
OBWIESZCZENIE w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: „Budowa dwóch kurników z zapleczem socjalnym oraz dwóch zbiorników gazowych o pojemności po 2008-01-09 15:16:01
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2008-01-28 13:08:15
OBWIESZCZENIE w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla uzbrojenia działek o nr: 68/59 – 68/69, 68/72, 6 2008-01-28 14:43:03
OBWIESZCZENIE w spr.: "Rozbudowa napowietrznej stacji elektroenergetycznej Morzyczyn o rozdzielnię 400 kV i transformacje 400/220 kV oraz 400/110 kV" 2008-02-18 11:12:44
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2008-02-20 15:15:52
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2008-02-20 15:17:04
OBWIESZCZENIE dot.: Budowa dwóch kurników z zapleczem socjalnym, dwóch zbiorników na gaz oraz jednorodzinnego budynku mieszkalnego na terenie działki nr 157/4 w Motańcu, Gmina Kobylanka 2008-02-25 14:40:31
OBWIESZCZENIE dot.: „Budowa stacji paliw oraz budynku hotelowo – gastronomicznego wraz z infrastrukturą techniczną i technologiczną na działkach nr 39/12 i 39/13 w miejscowości Motaniec, G 2008-03-12 22:37:28
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2008-04-11 09:31:27
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka 2008-04-16 13:13:10
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2008-04-25 08:11:54
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2008-05-16 12:10:57
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji 2008-06-11 11:30:06
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2008-06-13 08:20:57
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2008-06-13 15:01:35
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2008-06-18 16:52:11
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji na o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: "Budowa stacji paliw oraz budynku hotelowo - gastronomicznego wraz z infrastrukturą techniczną i technologiczną na działkach nr 39/12 i 39/13, w miejscowości Motaniec, Gmina Kobylanka". 2008-06-18 16:54:06
OBWIESZCZENIE wszczciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - przesył ścieków sanitarnych Morzyczyn - Kunowo - Skalin" 2008-06-23 08:39:46
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2008-06-23 08:41:35
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2008-06-30 07:47:59
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2008-07-06 09:50:46
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2008-07-06 09:51:41
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2008-07-07 12:38:13
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2008-09-12 14:46:39
OBWIESZCZENIE w sprawie zakończonia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej dla działek geodezyjnych nr 132/1 - 132/128, obręb Kobylanka, realizowana w działkach geodezyjnych nr: 132/1 i 894/3, obręb Kobylanka oraz 58/1, obręb Jęczydół" 2008-09-19 13:51:06
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2008-10-10 07:57:50
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji 2008-10-15 22:21:13
OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 2008-10-29 09:45:05
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.:"Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej, w tym czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych z usługami wbudowanymi w parterze wraz z infrastrukturą towarzyszącą: sieci - elektroenergetycznej niskonapięciowej i niskoprądowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągowej i gazowej wraz 2008-11-14 09:12:18
OBWIESZCZENIE o wydaniu zgody na realizację inwestycji pn.: "Budowa serwisu samochodów ciężarowych z dwukondygnacyjną zabudową obsługowo - magazynową i biurowo - socjalną z jednokondygnacyjną halą serwisu napraw, myjnią mechaniczną i stacją kontroli pojazdów z zapleczem techniczno - gospodarczym; zagospodarowanie terenu z portiernią, parkingami oraz infrastrukturą podziemno - naziemną w pełnym zakresie na działce nr 16/1, obręb Motaniec, Gmina Kobylanka" 2008-11-14 09:14:16
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2008-11-26 15:02:00
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2008-11-26 15:02:59
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2008-11-26 15:04:41
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2008-11-26 15:05:38
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka 2008-12-03 16:09:46
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2008-12-15 15:05:59
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2008-12-31 14:02:08
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2008-12-31 14:02:54
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2008-12-31 14:22:02
OBWIESZCZENIE dot. wydania postanowienia OŚ.7624/9-4/08/09 o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci gazowej w miejscowościach Jęczydół i Kunowo" 2009-01-09 18:05:18
OBWIESZCZENIE dot. wydania postanowienia OŚ.7624/9-4/08/09 o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej, w tym czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych z usługami wbudowanymi w parterze wraz z infrastrukturą towarzyszącą: sieci - elektroenergetycznej niskonapięciowej i niskoprądowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągowej i gazowej wraz 2009-01-09 18:07:36
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2009-01-24 09:06:45
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego dla inwestycji 2009-02-02 20:11:13
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2009-02-09 15:07:07
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2009-02-09 15:08:02
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2009-02-23 14:58:37
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2009-02-23 14:59:13
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2009-02-23 15:00:15
OBWIESZCZENIE: zgoda na realizację inwestycji pn.: "Przebudowa stacji paliw PKN ORLEN S.A. Nr 975 w Morzyczynie na działce geodezyjnej nr 505 (ul. Szczecińska 25), Gmina Kobylanka: 2009-03-02 12:37:08
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2009-03-04 09:16:51
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2009-03-04 09:19:56
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2009-03-06 20:32:24
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2009-03-30 07:56:30
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2009-03-30 07:57:21
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka 2009-03-30 08:00:05
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2009-04-01 12:54:03
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2009-04-01 14:19:31
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2009-04-10 07:48:51
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2009-04-17 09:41:59
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2009-04-24 08:37:39
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2009-04-24 08:49:32
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2009-04-27 13:45:30
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2009-04-27 13:46:23
OBWIESZCZENIE z dnia 5 maja 2009 r. 2009-05-13 09:11:18
OBWIESZCZENIE z dnia 15 maja 2009 r. 2009-05-25 09:38:23
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2009-06-01 08:17:58
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2009-06-01 08:19:02
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2009-06-03 10:29:02
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2009-06-10 09:59:20
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka 2009-06-10 10:36:06
OBWIESZCZENIE O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 2009-06-29 08:03:22
OBWIESZCZENIE O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 2009-07-03 10:18:50
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2009-07-20 12:54:47
OBWIESZCZENIE: "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Bielkowo, Gmina Kobylanka, na działkach nr: 299/2, 299/1, 299/3, 144/2, 144/1, 303, 210/2, 321, obręb Bielkowo" 2009-07-20 12:57:38
OBWIESZCZENIE: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (do granicy działek )dla wsi Kunowo i Zieleniewo, gm. Kobylanka (wraz z budową przepompowni i zasilaniem ich w energię elektryczną), na działkach geodezyjnych nr: 217/43, 218/2 i 223, obręb Zieleniewo oraz nr: 119, 132/1, 140, 155, 189/1, 189/2, 205/1, 205/2, 206, 235, 261/1, 298/2 i 452, obręb Kunowo" 2009-07-20 12:58:44
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2009-07-31 08:42:09
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2009-07-31 08:43:01
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2009-07-31 08:43:53
OBWIESZCZENIE 2009-09-02 10:07:14
OBWIESZCZENIE 2009-09-02 10:07:55
OBWIESZCZENIE 2009-09-02 10:08:54
OBWIESZCZENIE 2009-09-02 10:09:32
OBWIESZCZENIE 2009-09-16 18:46:15
OBWIESZCZENIE: "Przebudowa drogi gminnej DG450004Z Reptowo ? Motaniec na odcinku od km 0+000.00 do km 1+208.40" 2009-09-18 09:17:03
OBWIESZCZENIE: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (do granicy działek) dla miejscowości Reptowo, gm. Kobylanka (wraz z budową przepompowni i zasilaniem ich w energię elektryczną), na działkach geodezyjnych nr: 58/4, 66, 92, 93/2, 94, 116, 120/1, 121/3, 122, 131/3, 207/1 i 504, obręb Reptowo" 2009-09-18 09:18:01
OBWIESZCZENIE: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (do granicy działek) dla miejscowości Reptowo, gm. Kobylanka (wraz z budową przepompowni i zasilaniem ich w energię elektryczną), na działkach geodezyjnych nr: 58/4, 66, 92, 93/2, 94, 116, 120/1, 121/3, 122, 131/3, 207/1 i 504, obręb Reptowo" 2009-09-18 09:18:46
OBWIESZCZENIE dot.: zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (do granicy działek) dla miejscowości Reptowo, gm. Kobylanka (wraz z budową przepompowni i zasilaniem ich w energię elektryczną), na działkach geodezyjnych nr: 58/4, 66, 92, 93/2, 94, 116, 120/1, 121/3, 122, 131/3, 207/1 i 504, obręb Reptowo" 2009-10-02 09:11:49
OBWIESZCZENIE dot.: "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Bielkowo, Gmina Kobylanka, na działkach nr: 299/2, 299/1, 299/3, 144/2, 144/1, 303, 210/2, 321 i 328, obręb Bielkowo" 2009-10-12 14:04:20
OBWIESZCZENIE dot. wydania postanowienia OŚ. 7624/11-4/09, w którym nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Przebudowa drogi gminnej DG450004Z Reptowo ? Motaniec na odcinku od km 0+000.00 do km 1+208.40" 2009-10-26 07:27:06
OBWIESZCZENIE dot. zakończonia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.:: "Przebudowa drogi gminnej DG450004Z Reptowo ? Motaniec na odcinku od km 0+000.00 do km 1+208.40?, wszczęte w dnia 16.10.2009 r. na wniosek Pana Adama Drobiazgiewicza, kierownika Pracowni Projektowej -Transprojekt Gdański" 2009-10-26 07:28:55
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2009-10-26 07:31:29
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2009-10-26 07:32:05
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2009-10-30 08:18:55
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2009-10-30 08:20:37
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2009-10-30 10:50:11
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2009-11-06 07:57:14
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2009-11-06 07:57:58
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka 2009-11-06 07:58:53
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2009-11-06 08:48:25
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: "Wykonanie rurociągu wodociągowego do zaopatrzenia Gminy Kobylanka w wodę z Zakładu Produkcji Wody "Miedwie" 2009-11-16 13:02:22
OBWIESZCZENIE wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: "Wykonanie rurociągu wodociągowego do zaopatrzenia Gminy Kobylanka w wodę z Zakładu Produkcji Wody "Miedwie" 2009-11-16 13:04:04
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2009-11-18 15:01:54
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2009-11-18 15:02:34
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej DG450004Z Reptowo - Motaniec na odcinku od km 0+000.00 do km 1+208.40" 2009-11-23 15:11:51
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Bielkowo do realizacji na działkach nr 299/1,299/2,299/3,144/2,144/1,303,210/2,321 i 328 w obrębie Bielkowo gmina Kobylanka 2009-11-30 10:08:45
OBWIESZCZENIE wydaniu decyzji Nr 41/2009 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej NN 0.4 kV wraz ze złączem kablowym i kablowo- pomiarowymi do zasilenia działek nr 2/12-2/19, 2/20-2/29, 4/2 do realizacji w działce nr 2/20, 2/29, 3, 11 w obrębie ewidencyjnym Zieleniewo, gmina Kobylanka 2009-12-09 11:47:19
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Nr 39/2009 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na likwidacji istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej NN 0,4 kV, posadowieniu nowych słupów elektroenergetycznych oraz budowa kablowej linii elektroenergetycznej na działkach nr 180, 187, 193, 195/3, 195/4, 195/5, 196/1, 198/1, 199, 200/1 i 200/2 w obrębie ewidencyjnym Morzyczyn, gmina Kobylanka 2009-12-09 12:28:45
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Nr 42/2009 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej NN 0.4 kV i napowietrznej SN-15kV wraz ze złączem kablowym i kablowo- pomiarowymi oraz stacji transformatorowej na działkach nr 56, 218/1, 218/2, 223 w obrębie ewidencyjnym Zieleniewo oraz działki nr 16, 189/2 obręb Kunowo, gmina Kobylanka 2009-12-09 12:31:23
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa sieci energetycznej linia kablowa NN 0,4 kV wraz ze złączem kablowym do dz. nr 47/4 do realizacji w dz. nr 49 i 51/4 położonych w obrębie 02 Cisewo gmina Kobylanka. 2009-12-18 10:22:08
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa sieci gazowej de 32 PE ś/c wraz z przyłączem de 25Pe do projektowanego budynku mieszkalnego na działce nr 907/5 do realizacji w działkach nr 461/2,469/1,907/18 i 907/5 położonych w obrębie Kobylanka gmina Kobylanka. 2009-12-18 10:23:45
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa sieci gazowej de 63 PE ś/c wraz z przyłączem de 25Pe do projektowanego budynku mieszkalnego na działce nr 133/7 do realizacji w działkach nr 207 i 133/7 położonych w obrębie Niedźwiedź gmina Kobylanka. 2009-12-18 10:25:07
OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia OŚ. 7624/13-6/09, w którym nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Wykonanie rurociągu wodociągowego do zaopatrzenia Gminy Kobylanka w wodę z Zakładu Produkcji Wody "Miedwie" 2009-12-22 12:11:16
OBWIESZCZENIE o zakończoniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Wykonanie rurociągu wodociągowego do zaopatrzenia Gminy Kobylanka w wodę z Zakładu Produkcji Wody "Miedwie" 2009-12-22 12:12:18
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji wydana Nr 45/2009 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowa sieci energetycznej, linii kablowej NN 0.4 kV wraz ze złączem kablowym do zasilenia działki nr 47/4 do realizacji w działkach nr 49 i 51/4 w obrębie ewidencyjnym 02 Cisewo, gmina Kobylanka. 2010-01-06 14:51:02
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Nr 43/2009 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie sieci gazowej ś/c de 32 PE ś/ć wraz z przyłączem gazowym de 25PE dla projektowanego budynku mieszkalnego na działce nr 907/5 do realizacji w działkach nr 461/2, 469/1, 907/18 i 907/5 położonych w obrębie Kobylanka gm. Kobylanka. 2010-01-06 14:52:03
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Nr 44/2009 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie sieci gazowej ś/c de 63 PE ś/ć wraz z przyłączem gazowym de 25PE dla projektowanego budynku mieszkalnego na działce nr 133/7 do realizacji w działkach nr 207 i 133/7 położonych w obrębie Niedźwiedź gm. Kobylanka. 2010-01-06 14:52:59
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2010-01-20 14:39:47
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2010-01-20 14:42:46
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2010-01-22 11:32:04
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2010-01-22 11:32:41
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzja Nr 4/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie sieci gazociągu de 90 PE i de 63 PE wraz z przyłączami do działek nr 130/32, 130/28, 130/13 do realizacji w działkach nr 130/38 i 894/3 w obrębie Kobylanka gm. Kobylanka. 2010-02-05 08:05:05
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzja Nr 3/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie masztu wolnostojącego o konstrukcji kratowej o wysokości do 43 m npt z instalacją anten nadawczych, radiolinii oraz posadowienia urządzeń sterujących u podstawy masztu na działce nr 41/6 w obrębie Motaniec gm. Kobylanka. 2010-02-05 08:06:43
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2010-02-15 10:15:58
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Wykonanie rurociągu wodociągowego do zaopatrzenia Gminy Kobylanka w wodę z Zakładu Produkcji Wody Miedwie" 2010-02-17 14:56:00
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę i przebudowę drogi gminnej nr 450004Z Reptowo-Motaniec na działkach nr geod. 120/1, 127, 139 obr. Reptowo, na dz. nr 40/2, 57, 82/1, 137, 151, 197, 198/14, 198/15 obr. Motaniec oraz części działek: 126, 128, 247, 248, 254, 266, 267, 286, 295 obr. Reptowo, części dz. nr 45/3, 76/1, 76/2, 77/2, 77/5, 77/7, 77/8, 79/1, 79/6, 81/1, 81/2, 83, 84, 109, 133, 150, 15 2010-02-26 09:00:31
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowie gazociągu de 63 PE s/c w ul. Długiej i ul. Popiełuszki do szafek wolnostojących na działkach nr 49/5 i 49/10 położonych w obrębie Zieleniewo, gmina Kobylanka 2010-03-01 10:03:12
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowie gazociągu de 63 PE s/c na działkach nr 56 i 228/30 położonych w obrębie Zieleniewo, gmina Kobylanka 2010-03-01 10:07:58
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa ścieżki rowerowej z oświetleniem i odwodnieniem pomiędzy miejscowościami Motaniec -Kobylanka ? Morzyczyn - Zieleniewo na działkach o numerach geodezyjnych obręb Motaniec: 27/2, 27/1, obręb Kobylanka: 42, 69/2, 423/1, 461/2, obręb Morzyczyn: 211, 454/45, 647, 649, 631, 648/2, 648/1, 633/1, 219, 220, 221, 222, 223, obręb Zieleniewo: 56, 232/101, gmina Kobyl 2010-03-03 11:07:10
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa linii kablowej NN 0,4 kV wraz ze złączem kablowym do zasilenia działek nr 138/1, 138/2, 138/3, 134/1, 134/2, 134/3 do realizacji w działkach nr 299/3, 309/2, 335 położonych w obrębie 01 Bielkowo 2010-03-05 08:11:11
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowie gazociągu de 90 PE s/c wraz z przyłączem dla inwestycji na działkach nr 56, 218/2 i 217/42 położonych w obrębie Zieleniewo, gmina Kobylanka 2010-03-05 08:13:44
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie sieci gazowej ś/c de 63 PE w ul. Długiej i ul. Popiełuszki do szafek wolnostojących na działkach nr 49/5 i 49/10 w obrębie Morzyczyn gm. Kobylanka. 2010-03-17 11:27:18
OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia w którym nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Przebudowa drogi gminnej DG450004Z Reptowo - Motaniec na odcinku od km 0+000.00 do km 1+208.40" 2010-03-18 22:18:34
OBWIESZCZENIE o zakończoniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 2010-03-22 08:28:21
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia de 90 PE wraz z przyłączem dla inwestycji na działkach nr 56, 218/2, 217/42 w obrębie Zieleniewo gm. Kobylanka 2010-03-26 12:10:21
OBWIESZCZENIE o opracowaniu raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji: "Budowa sieci gazowej w miejscowościach Jęczydół i Kunowo" 2010-03-30 10:13:46
obwieszczenie o wydaniu decyzji oo środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ?Przebudowa drogi gminnej DG450004Z Reptowo ? Motaniec na odcinku od km 0+000.00 do km 1+208.40?. 2010-03-30 22:27:29
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego la inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej NN 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi do zasilenia działek nr 138/1, 138/2, 138/3, 134/1, 134/2, 134/3 do realizacji w działce nr 299/3, 335, 309/2 w obrębie ewidencyjnym Bielkowo, gmina Kobylanka 2010-04-02 08:56:48
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2010-04-14 15:55:36
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2010-04-14 15:56:16
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: "budowa sieci gazowej średniego ciśnienia de 63/40/32 PE wraz z przyłączami de 25 PE do budynków rekreacyjnych na terenie Osiedla Ustronie prowadzonej w działkach nr 448/8, 508, 625/2, 626/3 położonych w obrębie Morzyczyn, gmina Kobylanka" 2010-04-28 11:47:47
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa sieci gazowej de 63 PE ś/c do realizacji w działkach nr 461/2,469/1,907/18 wraz z przyłączami de 25Pe do projektowanych budynków mieszkalnych na działkach nr 907/6, 907/14i nr 907/15 położonych w obrębie Kobylanka gmina Kobylanka. 2010-04-30 11:35:08
OBWIESZCZENIE wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę i przebudowę drogi gminnej nr 450004Z Reptowo-Motaniec 2010-05-06 17:27:59
OBWIESZCZENIE w sprawie podania numerów i granic obwodów głosowania obwodowych komisji wyborczych w WYBORACH PREZYDENCKICH RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r. 2010-05-19 15:12:12
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na budowie gazociągu ś/c de 63 PE wraz z przyłączami gazowymi de 25PE do realizacji w działkach nr 907/18,461/2 i 469/1 w obrębie Kobylanka gm. Kobylanka . 2010-05-20 11:43:10
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej NN 0,4 kV wraz ze złączem kablowym do zasilenia działek nr 121/5, 121/8, 136/3 w obrębie Jęczydół i 517 w obrębie Morzyczyn, gmina Kobylanka. 2010-05-26 09:45:14
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla obszaru położonego w obrębie Kobylanka 2010-05-26 16:39:35
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie sieci gazowej ś/c de 63/40/32 PE wraz z przyłączami gazowymi de 25 PE do budynków rekreacyjnych na terenie Osiedla Ustronie prowadzonej w działkach nr 448/8, 508, 625/2, 626/3 położonych w obrębie Morzyczyn gm. Kobylanka. 2010-05-31 12:35:09
OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia OŚ. 7624/6-4/10 2010-06-02 15:09:22
OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Przebudowa drogi gminnej Kobylanka - Jęczydół na działkach geodezyjnych nr: 42, 461/2, 462, 475, 476, 469/1, 471/2, 472/3, 894/3, 894/2, obręb Kobylanka i nr: 58/1, 52/1, 897/1, obręb Jęczydół" 2010-06-02 15:10:30
OBWIESZCZENIE o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa "Budowa fermy drobiu na dz. 64/2 w Reptowie, gmina Kobylanka, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie" 2010-06-07 14:03:15
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach 211, 432/3, 433/1, 433/2, 440/2 polegającej na budowie sieci przesyłu gazu wraz z przyłączami do działek 390, 397, 398, 414, 424 obręb Morzyczyn, gmina Kobylanka. 2010-06-21 14:33:54
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej NN 0.4 kV wraz ze złączem kablowym do zasilenia działek nr 121/5, 121/8, 136/3 obręb Jęczydół i 517 obręb Morzyczyn, gmina Kobylanka. 2010-06-22 15:50:17
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa gazociągu de 32 PE s/c wraz z przyłączem gazowym dla budynku na działce nr 336/3, inwestycja prowadzona na działkach nr 336/3, 336/1, 84 położonych w obrębie Morzyczyn, gmina Kobylanka. 2010-06-25 11:35:04
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej Kobylanka ? Jęczydół na działkach geodezyjnych nr: 42, 461/2, 462, 475, 476, 469/1, 471/2, 472/3, 894/3, 894/2, obręb Kobylanka i nr: 58/1, 52/1, 897/1, obręb Jęczydół" 2010-06-28 14:47:17
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa hali montażowej palet z wykorzystaniem automatu do ich zbijania w miejscowości Kobylanka, na działce nr 30/4, powiat stargardzki, obręb ewidencyjny Kobylanka" 2010-07-08 23:17:03
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie sieci gazowej ś/c de 32 PE wraz z przyłączami gazowymi de 25 PE dla budynku mieszkalnego na działce nr 336/3 do realizacji w działkach nr 336/3, 336/1, 84 w obrębie Morzyczyn gm. Kobylanka. 2010-07-14 13:35:09
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia de 63 PE wraz z przyłączami de 25 PE do budynków na dz. nr 1372 i 1347 inwestycja prowadzona w działkach nr 1372, 1347, 451, 1356,225 położonych w obrębie Morzyczyn, gmina Kobylanka. 2010-07-19 14:30:36
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci przesyłu gazu wraz z przyłączami gazowymi do działek nr 211, 432/3, 433/1, 433/2, 440/2 do realizacji w działkach nr 390, 397, 398, 414, 424 w obrębie Morzyczyn gm. Kobylanka. 2010-07-26 14:37:36
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa linii kablowej NN 0,4 kV wraz ze złączem kablowym do zasilenia działek nr 198/9, 198/12, i 198/13 prowadzona w działkach nr 82/1, 137, 151, 197, 198/14, 198/15 położonych w obrębie 01 Motaniec 2010-08-15 13:10:34
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do realizacji w działkach nr 335, 299/3, 309/2 położonych w obrębie Bielkowo, gmina Kobylanka. 2010-08-15 13:12:01
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa boiska sportowego do piłki nożnej do realizacji na działce nr 8/1 obręb Wielichówko, gmina Kobylanka 2010-08-15 13:13:16
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci przesyłu gazu wraz z przyłączami gazowymi do działek nr 1372 i 1347 do realizacji w działkach nr 1356, 451,225 w obrębie Morzyczyn gm. Kobylanka. 2010-08-15 13:14:32
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowie gazociągu de 63 PE ś/c wraz z przyłączem gazowym do budynku na działce nr 144, inwestycja prowadzona na działkach 145, 148/7 i 147 położonych w obrębie Kobylanka, gmina Kobylanka. 2010-08-15 13:16:18
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę i przebudowę drogi gminnej Kobylanka-Jęczydół na działkach nr geod.: 42, 461/2, 469/1, 475, 471/2, 472/3, 894/3 obr. Kobylanka, na dz. nr 52/1, 58/1 obr. Jęczydół oraz na części działek nr 462, 476, 894/2 obr. Kobylanka, 897/1 obr. Jęczydół. 2010-08-15 13:17:54
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę i przebudowę drogi gminnej Kobylanka - Jęczydół 2010-08-23 07:41:53
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa rurociągu wodociągowego oraz hydroforni wraz z zasilaniem elektroenergetycznym położonej na działkach nr 138/1, 136, 143, 229, 267, 268, 269/1, 270/1, 303, 304, 309/2, 308, 315, 316, 317, 328 obręb Bielkowo, 25/1, 28, 52/1, 58/1, 136/3 obręb Jęczydół, 461/2, 465, 894/3 obręb Kobylanka, gmina Kobylanka oraz działki nr 44/1, 44/2 obręb Nieznań, Gmina St 2010-08-23 07:43:51
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa sieci wodociągowej położonej na terenie działek nr 129, 130/38, 899/69, 123/43 i 124 obręb Kobylanka, gmina Kobylanka. 2010-08-23 09:19:55
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia de 63 PE wraz z przyłączami de 25 PE do działki nr 481 położonej w obrębie Kobylanka, gmina Kobylanka. 2010-08-25 15:10:13
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia de 63 PE do działki nr 284/1 położonej w obrębie Kobylanka, gmina Kobylanka, inwestycja realizowana w dz. nr 277/3 i 277/1. 2010-08-25 15:11:23
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia de 63 PE do działki nr 1487/28 położonej w obrębie Morzyczyn, gmina Kobylanka. 2010-08-25 15:13:59
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa boiska sportowego do piłki siatkowej i boiska do tenisa ziemnego do realizacji na działce nr 113 obręb Rekowo, gmina Kobylanka 2010-08-25 15:19:25
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa sieci wodociągowej położonej na terenie działki nr 3 obręb Zieleniewo, gmina Kobylanka. 2010-08-25 15:20:11
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu de 63 PE s/c wraz z przyłączem gazowym do działek nr 144, 145, 147 i 148/7 w obrębie Zieleniewo gm. Kobylanka 2010-09-01 09:46:09
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie boiska sportowego do piłki nożnej na działce nr 8/1 w obrębie Wielichówek gm. Kobylanka. 2010-09-01 09:47:16
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej NN 0.4 kV wraz ze złączami kablowymi do zasilenia działek nr 198/12, 198/13, inwestycja prowadzona w działkach 197, 82/1, 151, 137, 198/14 i 198/15 obręb Motaniec, gmina Kobylanka 2010-09-01 09:48:38
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej do działek nr 299/3, 335, 309/2 obręb Bielkowo gm. Kobylanka 2010-09-01 09:49:49
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Bielkowo, Gmina Kobylanka, na działkach nr: 299/2, 299/1, 299/3, 144/2, 144/1, 303, 210/2, 321 i 328, obręb Bielkowo". 2010-09-06 07:31:11
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (do granicy działek) dla wsi Kunowo i Zieleniewo, gm. Kobylanka (wraz z budową przepompowni i zasilaniem ich w energię elektryczną), na działkach geodezyjnych nr: 217/43, 218/2 i 223, obręb Zieleniewo oraz nr: 119, 132/1, 140, 155, 189/1, 189/2, 205/1, 205/2, 206, 235, 261/1, 298/2 i 452, obręb Kunowo". 2010-09-06 07:33:09
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej Kobylanka-Jęczydół na działkach nr geod.: 42, 461/2, 469/1, 475, 471/2, 472/3, 894/3 obr. Kobylanka, na dz. nr 52/1, 58/1 obr. Jęczydół oraz na części działek nr 462, 476, 894/2 obr. Kobylanka, 897/1 obr. Jęczydół gm. Kobylanka 2010-09-10 07:44:44
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do realizacji w działce nr 42 i 51/5 obręb Kobylanka m. Kobylanka. 2010-09-22 12:35:11
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie w działce nr 481 w Kobylance sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem o działki nr 486 obręb Kobylanka m. Kobylanka 2010-09-22 12:36:29
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej działce nr 3 w obrębie Zieleniewo gm. Kobylanka. 2010-09-22 15:49:00
Obwieszczenie o obwodach głosowania 2010-09-29 15:56:54
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rurociągu wodociągowego oraz hydroforni wraz z zasilaniem elektroenergetycznym położonej na działkach nr 138/1, 136, 143, 229, 267, 268, 269/1, 270/1, 303, 304, 309/2, 308, 315, 316, 317, 328 obręb Bielkowo, 25/1, 28, 52/1, 58/1, 136/3 obręb Jęczydół, 461/2, 465, 894/3 obręb Kobylanka, gmina Kobylanka oraz działki nr 44/1, 44/2 obręb Niez 2010-10-04 08:33:17
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu de 63/PE s/c w ul. Słonecznej do działek nr 277/1 i 277/3 obręb Morzyczyn gm. Kobylanka 2010-10-15 09:58:09
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci przesyłu gazu do realizacji w działce nr 1487/28 obręb Morzyczyn, gmina Kobylanka. 2010-10-15 09:59:05
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej położonej na terenie działek nr 129, 130/38, 899/69, 123/43 i 124 w obrębie Kobylanka, gm. Kobylanka 2010-10-18 10:22:07
OBWIESZCZENIE w sprawie zmiany w podziale gminy na stałe obwody głosowani 2010-10-29 08:27:47
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do realizacji w działkach nr 149/2, 163/2, 180 i 187 w obrębie Morzyczyn, gmina Kobylanka. 2010-11-05 07:28:54
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa hydroforni wraz z zasilaniem elektroenergetycznym położonej na terenie działek nr 139 i 309/2 w obrębie Bielkowo, gmina Kobylanka. 2010-11-17 14:10:35
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa linii kablowej NN 0,4 kV wraz ze złączem kablowym do zasilenia działek nr 205/1, 283/5 do realizacji w działkach nr 206 i 279 położonych w obrębie Kunowo, gmina Kobylanka. 2010-11-24 09:53:12
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa linii kablowej NN 0,4 kV wraz ze złączem kablowym do zasilenia działek nr 64/6, 64/7, 64/8 do realizacji w działkach nr 198, 64/5, 64/6, 64/7, 64/8 położonych w obrębie Niedźwiedź, gmina Kobylanka. 2010-11-24 09:53:57
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa odcina sieci wodociągowej położonej na terenie działki nr 312 (ul. Słoneczna) w obrębie Morzyczyn, gmina Kobylanka. 2010-12-01 09:00:12
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie boiska sportowego do siatkówki oraz do tenisa ziemnego na działce nr 113 w obrębie Rekowo gm. Kobylanka. 2010-12-01 16:53:12
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej działce nr 312 w obrębie Morzyczyn gm. Kobylanka. 2010-12-01 16:54:33
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa odcina sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, deszczowej, elektroenergetycznej i oświetleniowej położonej na terenie działek nr 211, 333/2, 334/2, 778 i 84 w obrębie Morzyczyn, gmina Kobylanka 2010-12-20 11:59:18
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami do działek nr 117/1, 116/41, 136/3, 112/2, 195, 25/1, 898/1, 898/2 celem zasilenia budynków na działkach nr 116/42, 112/7, 8/1, 5 położonych w obrębie Jęczydół, gmina Kobylanka 2010-12-20 12:00:25
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie hydroforni wraz z zasileniem elektroenergetycznym położonej na terenie działek nr 139 i 309/2 obręb Bielkowo, gmina Kobylanka 2010-12-22 09:11:30
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej NN 0.4 kV wraz ze złączami kablowymi do zasilenia działek nr 64/6, 64/7, 64/8, inwestycja prowadzona w działkach 198, 64/5, 64/6, 64/7, 64/8 obręb Niedźwiedź, gmina Kobylanka 2011-01-03 08:24:04
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa sieci wodociągowej położonej na terenie działki nr 192/2 obręb Motaniec, gmina Kobylanka. 2011-01-10 12:21:57
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznej na działkach nr 84, 339/1, 337/2, 336/2, 778, 334/2, 333/2, 211 do realizacji w działkach w obrębie Morzyczyn gm. Kobylanka. 2011-02-02 09:26:33
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie odcinka sieci wodociągowej do realizacji w działkach nr 192/2 i 190 w obrębie Motaniec gm. Kobylanka 2011-02-14 15:20:22
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie sieci gazowej ś/c de 63 PE wraz z przyłączami do realizacji na działkach nr 117/1,116/41,116/42,136/3,112/2,112/7,195,25/1,898/1,8/1 i 5 w obrębie Jęczydół gm. Kobylanka. 2011-02-25 10:36:03
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie słupowej stacji transformatorowej rozbudowie linii kablowej NN 15 kV wraz z posadowieniem słupa linii napowietrznej 15 kV i rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,$kV wraz z posadowieniem złącz i węzłów kablowych do realizacji na terenie działek nr 507,435,207/1,417,493,182/1,808/1 i 808/16 w obrębie Reptowo gmina Kobylanka. 2011-03-04 17:47:32
OBWIESZCZENIE o opracowaniu raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: "Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej, w tym czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych z usługami wbudowanymi w parterze wraz z infrastrukturą towarzyszącą: sieci - elektroenergetycznej niskonapięciowej i niskoprądowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągowej i gazowej wraz z drogami, dojściami i dojazdami w miejscowości Morzyczyn, Gmina Kobyl 2011-03-25 11:03:36
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowie gazociągu de 32 PE s/c w działce nr 103 położonej w obrębie Cisewo, gmina Kobylanka. 2011-03-28 14:27:19
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowie gazociągu de 63 PE s/c na działkach nr 228/25 i 228/30 położonych w obrębie Zieleniewo, gmina Kobylanka. 2011-03-28 14:28:06
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowie gazociągu de 63 PE s/c w działce nr 454/89 położonej w obrębie Morzyczyn, gmina Kobylanka. 2011-03-28 14:28:45
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowie sieci kanalizacyjnej w działce nr 107/24,107/20,107/19,107/25 i 107/4 celem zasilenia budynku na działce nr 107/26 położonego w obrębie Jęczydół, gmina Kobylanka. 2011-04-01 10:58:41
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa odcinka sieci wodociągowej położonej na terenie działki nr 56 obręb Zieleniewo , gmina Kobylanka 2011-04-01 10:59:42
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej, rozbudowie linii kablowej NN 15 kV wraz z posadowieniem słupa linii napowietrznej 15 kV i rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV wraz z posadowieniem złącz i węzłów kablowych do realizacji na terenie działek nr 507, 435, 207/1, 417, 493, 182/1, 808/1 i 808/16 w obrębie Reptowo gm. Kobylanka. 2011-04-15 08:36:34
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej ś/c de 63 PE do realizacji w działce nr 454/89 w obrębie Morzyczyn gm. Kobylanka. 2011-04-15 08:37:42
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej ś/c de 32 PE do realizacji w działce nr 103 w obrębie Cisewo gm. Kobylanka. 2011-05-06 11:01:11
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowie odcinków sieci gazowej średniego ciśnienia do realizacji na terenie działek nr 189/2,206,279 i 298/2 położonych w obrębie Kunowo gmina Kobylanka. 2011-05-11 15:22:20
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej PE 63 oraz przyłącza gazu PE 25 na potrzeby budynku rekreacji indywidualnej położonego na dz. nr 228/25 w obrębie Zieleniewo. 2011-05-16 13:13:06
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie odcinka sieci wodociągowej średnicy 100 PCV w drodze gminnej dz. nr 56 w Zieleniewie oraz przyłącza instalacji wodociągowej na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 91/6 obr. Zieleniewo, gm. Kobylanka. 2011-05-18 14:59:23
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa odcinka sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej położonych na terenie działek nr 207/1, 808/16, 808/1; oraz przyłączy wodno ?kanalizacyjnych do dz. nr 808/2-808/15 w obrębie Reptowo , gmina Kobylanka 2011-05-23 15:01:43
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinków sieci gazowej średniego ciśnienia do realizacji na terenie działek nr 207/1, 808/1, 808/16 położonych w obrębie Reptowo, gmina Kobylanka 2011-05-25 12:10:46
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinków sieci gazowej średniego ciśnienia do realizacji na terenie działek nr 321, 322 położonych w obrębie Bielkowo, gmina Kobylanka 2011-05-27 21:36:14
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączem kablowym do realizacji na terenie działek nr 460/13, 65 w obrębie Kunowo, gm. Kobylanka 2011-05-30 13:17:19
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowie sieci kanalizacyjnej w działkach nr 107/4, 107/16, 107/24, 107/25, 107/26 w obrębie Jęczydół, gmina Kobylanka. 2011-06-01 09:52:26
OBWIESZCZENIE wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: "Wewnątrzosiedlowa droga dojazdowa na działce nr 402/71, obręb Bielkowo, Gmina Kobylanka, do działek pod budownictwo mieszkaniowe" 2011-06-24 22:25:42
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinków sieci gazowej do realizacji na terenie działek nr 130/38, 129 położonych w obrębie Kobylanka, gmina Kobylanka 2011-06-29 21:22:10
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa sieci elektroenergetycznej do realizacji w działce nr 301 i 299/3 położonej w obrębie Bielkowo gmina Kobylanka. 2011-06-29 21:32:38
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia położonej na terenie działki nr 73 obręb Zieleniewo , gmina Kobylanka 2011-07-04 19:36:01
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji "Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej, w tym czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych z usługami wbudowanymi w parterze wraz z infrastrukturą towarzyszącą: sieci - elektroenergetycznej niskonapięciowej i niskoprądowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągowej i gazowej wraz z drogami, dojściami i d 2011-07-05 19:54:30
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej ś/c fi 32PE do realizacji w działkach nr 207/1, 808/1, 808/16 w obrębie Reptowo gm. Kobylanka 2011-07-08 09:05:26
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej ś/c de 63 do realizacji w działkach nr 321, 322 w obrębie Bielkowo gm. Kobylanka. 2011-07-08 09:06:47
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej PE 63 do realizacji na dz. nr 73 w obrębie Zieleniewo. 2011-07-20 14:56:46
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej do realizacji w działkach nr 107/24, 107/16, 107/4, 107/25, 107/26 w obrębie Jęczydół gm. Kobylanka. 2011-07-20 14:57:42
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej do realizacji w działkach nr 207/1, 808/1, 808/16 w obrębie Reptowo gm. Kobylanka. 2011-07-20 14:59:40
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci elektroenergetycznej NN 0,4 kV na terenie działek nr 299/3, 301 w obrębie Bielkowo gm. Kobylanka. 2011-07-27 09:13:38
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kolektora kanalizacji deszczowej odprowadzającego wody opadowe z ulicy Chrobrego (obręb Kobylanka) do rowu melioracyjnego 2011-07-27 09:14:48
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej fi 63 PE do realizacji na dz. nr 130/38 i 129 w obrębie Kobylanka. 2011-08-07 20:53:11
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinków sieci gazowej średniego ciśnienia do realizacji na terenie działek nr 42, 30/6 położonych w obrębie Kobylanka, gmina Kobylanka. 2011-08-10 09:47:51
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Wewnątrzosiedlowa droga dojazdowa na działce nr 402/71, obręb Bielkowo, Gmina Kobylanka, do działek pod budownictwo mieszkaniowe" 2011-08-10 16:49:48
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii sieci elektroenergetycznej 0,4 kV do realizacji na terenie działek nr 136/1,136/3,121/5,121/8 w obrębie Jęczydół i nr 517 w obrębie Morzyczyn gm. Kobylanka 2011-09-07 16:30:27
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowie kablowej linii elektrycznej NN 0,4kV do realizacji na terenie działek nr 129,132/1 i 132/130 położonych w obrębie Kobylanka gmina Kobylanka 2011-09-07 16:31:51
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej fi 63 PE do realizacji na dz. nr 42 i 30/6 w obrębie Kobylanka 2011-09-07 16:33:14
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej do realizacji w działkach nr 147/3, 260, 904/5, 904/7 w obrębie Kobylanka, gm. Kobylanka. 2011-09-26 09:56:42
OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej, w tym czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych z usługami wbudowanymi w parterze wraz z infrastrukturą towarzyszącą: sieci - elektroenergetycznej niskonapięciowej i niskoprądowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągowej i gazowej w 2011-10-03 14:41:16
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi do realizacji na dz. nr 129, 132/1, 132/130 w obrębie Kobylanka 2011-10-12 10:50:27
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 4140028Z Reptowo - Morzyczyn od km 0+000.00 do km 3+210.00". 2011-10-14 11:04:43
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w działkach nr 211, 333/2, 334/2, 778 położonych w obrębie Morzyczyn, gmina Kobylanka 2011-11-16 09:38:52
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej fi 160 PCV w dz. nr 69/2, 137/11, 137/12 w Kobylance. 2011-11-16 09:41:36
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej ś/c do realizacji w działkach nr 211, 333/2, 334/2, 778 w obrębie Morzyczyn gm. Kobylanka 2011-11-30 11:22:13
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Przebudowa i budowa drogi powiatowej na odcinku Zieleniewo - Kunowo - Skalin - rondo Golczewo" 2011-12-02 10:23:51
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOBYLANKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2011-12-16 09:55:39
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa odcinka sieci wodociągowej położonej na terenie działki nr 207 obręb Niedźwiedź , gmina Kobylanka. 2011-12-22 09:17:50
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie odcinka sieci wodociągowej do realizacji w działce nr 207 w obrębie Motaniec gm. Kobylanka. 2012-01-16 08:24:08
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowie odcinka sieci linii elektrycznej NN 0,4kV do realizacji na terenie działek nr 454/94, 454/100 położonych w obrębie Morzyczyn, gmina Kobylanka 2012-01-20 08:10:45
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej położonej na terenie działek nr 456/9, 129, 467/1, 472/7, 472/3, 461/2 obręb Kobylanka , gmina Kobylanka 2012-01-20 08:11:54
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci elektroenergetycznej NN 0,4 kV na terenie działek nr 454/94, 454/100 w obrębie Morzyczyn, gm. Kobylanka 2012-02-07 09:43:11
OBWIESZCZENIE o wydaniu zgody na realizację inwestycji pn.: "Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej, w tym czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych z usługami wbudowanymi w parterze wraz z infrastrukturą towarzyszącą: sieci - elektroenergetycznej niskonapięciowej i niskoprądowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągowej i gazowej wraz z drogami, dojściami i dojazdami w miejscowości Morzyczyn, Gmina Kobylanka, na działkach geodez 2012-02-17 11:07:31
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej do realizacji w działkach nr 456/9, 129, 467/1, 472/7, 472/3, 461/2 w obrębie Kobylanka gm. Kobylanka. 2012-02-17 11:09:14
OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa biogazowni o mocy do 6 MW na działce nr 3/2 w Motańcu" 2012-02-24 08:57:16
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 68/57, 68/55, 69/2, 137/11, 137/12, 137/10, 137/9 w obrębie Kobylanka w celu przyłączenia działek nr 137/1, 137/2, 137/3, 137/4, 137/5, 137/6, 137/7, 137/8, 137/9, 137/10 w obrębie Kobylanka" 2012-02-24 10:50:09
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa biogazowni o mocy do 6 MW na działce nr 3/2 w Motańcu" 2012-03-12 11:41:07
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie odcinków sieci gazowej do realizacji na terenie działek nr 130/38, 129 położonych w obrębie Kobylanka, gmina Kobylanka 2012-03-28 09:21:09
OBWIESZCZENIE o wezwaniu w dniu 2 kwietnia 2012 r. spółki z o. o. GB Paliwa z siedzibą w Motańcu 5A, 73-108 Kobylanka do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn. "Budowa biogazowni o mocy do 6 MW na działce nr 3/2 w Motańcu" 2012-04-04 15:09:45
OBWIESZCZENIE o wezwaniu w dniu 6 kwietnia 2012 r. spółki z o. o. GB Paliwa z siedzibą w Motańcu 5A, 73-108 Kobylanka do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn. "Budowa biogazowni o mocy do 6 MW na działce nr 3/2 w Motańcu" 2012-04-06 10:07:11
OBWIESZCZENIE o złożeniu wyjaśnienia do karty informacyjnej przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 68/57, 68/55, 69/2, 137/11, 137/12, 137/10, 137/9 w obrębie Kobylanka w celu przyłączenia działek nr 137/1, 137/2, 137/3, 137/4, 137/5, 137/6, 137/7, 137/8, 137/9, 137/10 w obrębie Kobylanka" 2012-04-06 10:09:06
OBWIESZCZENIE o złożeniu przez spółkę z o. o. GB Paliwa z siedzibą w Motańcu 5A, 73-108 Kobylanka, uzupełnień do raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn. "Budowa biogazowni o mocy do 6 MW na działce nr 3/2 w Motańcu" w związku z wytycznymi Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie Szczec. i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. 2012-04-18 16:32:34
Uzupełnienia do raportu oddziaływania na środowisko inwestycji pn.: "Budowa biogazowni o mocy do 6 MW na działce nr 3/2 w Motańcu" wg wytycznych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie Szczec 2012-04-18 16:33:45
Uzupełnienia do raportu oddziaływania na środowisko inwestycji pn.: "Budowa biogazowni o mocy do 6 MW na działce nr 3/2 w Motańcu" wg wytycznych Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 2012-04-18 16:42:15
Obwieszczenie w sprawie uznania za strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa biogazowni o mocy do 6 MW na działce nr 3/2 w Motańcu" 2012-04-27 21:15:41
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej ze słupem linii napowietrznej i kompaktowej stacji transformatorowej w działkach nr 109,110,207,314/3,835/3 w obrębie Niedźwiedź oraz na działkach nr 170,171/3,171/4,176,180,184/5 w obrębie Motaniec . 2012-05-02 14:34:07
Obwieszczenie w sprawie uznania za strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa biogazowni o mocy do 6 MW na działce nr 3/2 w Motańcu - 02.05.2012 r." 2012-05-09 12:33:42
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej fi 63 PE do realizacji na dz. nr 130/38 i 129 w obrębie Kobylanka 2012-05-09 12:39:08
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci elektroenergetycznej - linii kablowej NN 0,4kV do realizacji na terenie działek nr 101/9, 308, 309/2 położonych w obrębie Bielkowo, gmina Kobylanka, wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w celu zasilenia działek nr 101-1-101/8 obręb Bielkowo. 2012-05-09 12:43:09
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr 64/5, 198, 200 obręb Niedżwiedż , gmina Kobylanka 2012-05-09 12:45:19
OBWIESZCZENIE o wezwaniu w dniu 9 maja 2012 r. spółki z o. o. GB Paliwa z siedzibą w Motańcu 5A, 73-108 Kobylanka do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn. "Budowa biogazowni o mocy do 6 MW na działce nr 3/2 w Motańcu" 2012-05-09 15:50:37
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla obszaru położonego pomiędzy drogą powiatową nr 1705Z, granicą obrębu Morzyczyn a jeziorem Miedwie w obrębach Morzyczyn i Jęczydół 2012-05-18 12:56:34
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie na budowie słupa energetycznego SN 15 kV w istniejącej linii napowietrznej SN 15 kV, kompaktowej stacji transformatorowej SN/nn 15/04 kV, oraz linii kablowej SN/nn 15/04kV wraz ze złączem kablowym i złączem kablowo - pomiarowym do realizacji na działkach nr nr 170, 171/3, 171/4, 176, 180, 184/5, w obrębie Motaniec, gm. Kobylanka, oraz 2012-05-18 14:17:56
Wezwanie do uzupełnienia dokumentacji złożonej w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Budowa biogazowni na działce 3/2 w Motańcu" 2012-05-25 21:12:22
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku administracyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 378, 482 obręb Kobylanka , gmina Kobylanka. 2012-06-01 10:44:16
OBWIESZCZENIE o złożeniu przez spółkę z o. o. GB Paliwa z siedzibą w Motańcu 5A, 73-108 Kobylanka, uzupełnień do raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn. "Budowa biogazowni o mocy do 6 MW na działce nr 3/2 w Motańcu" w związku z wytycznymi Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w StargardzieSzczec., Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i Wójta Gminy Kobylanka (na wniosek Stowarzyszenia "ParkowaDolina" w Bielkowie) 2012-06-06 16:45:02
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci elektroenergetycznej NN 0,4 kV na terenie działek nr 101/9, 308, 309/2 w obrębie Bielkowo, gm. Kobylanka 2012-06-18 07:56:01
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej do realizacji w działkach nr 64/5, 198, 200 w obrębie Niedźwiedź, gm. Kobylanka 2012-06-18 08:00:02
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV ze złączami pomiarowymi do realizacji w działkach 56,117/1,195/1 i 206/15 w obrębie 12 Zieleniewo gm. Kobylanka oraz w działce nr 22/2 w obrębie 13 Lipnik gm. Stargard Szczec. 2012-06-22 08:27:49
OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 68/57, 68/55, 69/2, 137/11, 137/12, 137/10, 137/9 w obrębie Kobylanka w celu przyłączenia działek nr 137/1, 137/2, 137/3, 137/4, 137/5, 137/6, 137/7, 137/8, 137/9, 137/10 w obrębie Kobylanka" 2012-06-27 16:26:44
OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia OŚ.6220.6.2011.ML, w którym nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 68/57, 68/55, 69/2, 137/11, 137/12, 137/10, 137/9 w obrębie Kobylanka w celu przyłączenia działek nr 137/1, 137/2, 137/3, 137/4, 137/5, 137/6, 137/7, 137/8, 137/9, 137/10 w obrębie Kobylanka" 2012-06-27 16:29:45
OBWIESZCZENIE o wezwaniu w dniu 26 czerwca 2012 r. spółki z o. o. GB Paliwa z siedzibą w Motańcu 5A, 73-108 Kobylanka do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn. "Budowa biogazowni o mocy do 6 MW na działce nr 3/2 w Motańcu" 2012-06-27 16:33:00
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku administracyjnego do realizacji w działkach nr 378, 482 w obrębie Kobylanka, gm. Kobylanka. 2012-07-02 13:51:47
Uzupełnienia do raportu oddziaływania na środowisko inwestycji pn.: "Budowa biogazowni o mocy do 6 MW na działce nr 3/2 w Mottańcu wg wytycznych RDOŚ i Wójta Gminy (na wniosek stowarzyszeń: "Parkowa Dolin" w Bielkowie i "Kobylanka - gminą dla swoich mieszkańców") 2012-07-16 08:08:27
OBWIESZCZENIE wezwaniu w dniu 10 lipca 2012 r. spółki z o. o. GB Paliwa z siedzibą w Motańcu 5A, 73-108 Kobylanka do uzupełnienia wyjaśnień z dnia 18 maja 2012 r. do raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn. "Budowa biogazowni o mocy do 6 MW na działce nr 3/2 w Motańcu" 2012-07-16 08:28:22
OBWIESZCZENIE informację o wezwaniu w dniu 10 lipca 2012 r. spółki z o. o. GB Paliwa z siedzibą w Motańcu 5A, 73-108 Kobylanka do uzupełnienia wyjaśnień z dnia 18 maja 2012 r. do raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn. "Budowa biogazowni o mocy do 6 MW na działce nr 3/2 w Motańcu" 2012-07-16 08:29:47
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa odcinka sieci elektroenergetycznej ? linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi do zasilenia działek nr 467/31, 467/32, 467/37-467/44 obręb Kobylanka 2012-07-18 13:33:36
OBWIESZCZENIE wydania decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 68/57, 68/55, 69/2, 137/11, 137/12, 137/10, 137/9 w obrębie Kobylanka w celu przyłączenia działek nr 137/1, 137/2, 137/3, 137/4, 137/5, 137/6, 137/7, 137/8, 137/9, 137/10 w obrębie Kobylanka" 2012-07-18 16:49:02
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 15kV ze stacji transformatorowej na działce nr 147 do stacji transformatorowej na dz. nr 136/1 w obrębie Jęczydół do realizacji na działkach nr 25/1,147,195,136/3 i 136/1 w obrębie Jęczydół 2012-07-23 10:05:21
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV ze złączami pomiarowymi do realizacji w działkach 189/2 i 203/13 w obrębie 12 Kunowo gm. Kobylanka 2012-07-30 11:21:25
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego publicznego polegającej na budowie odcinka sieci gazowej do realizacji na terenie działek nr 42, 30/6 położonych w obrębie Kobylanka, gmina Kobylanka. 2012-07-30 11:33:54
OBWIESZCZENIE informację o wezwaniu w dniu 31 lipca 2012 r. spółki z o. o. GB Paliwa z siedzibą w Motańcu 5A, 73-108 Kobylanka do złożenia ujednoliconej wersji raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn. "Budowa biogazowni o mocy do 6 MW na działce nr 3/2 w Motańcu" 2012-08-01 16:52:47
OBWIESZCZENIE o wezwaniu w dniu 6 sierpnia 2012 r. spółki z o. o. GB Paliwa z siedzibą w Motańcu 5A, 73-108 Kobylanka do złożenia ujednoliconej wersji raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn. "Budowa biogazowni o mocy do 6 MW na działce nr 3/2 w Motańcu" ? w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 30 lipca 2012 r. (znak: WOOŚ-TŚ.4242.15.2012.AKO). 2012-08-09 10:45:17
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej NN 0,4 kV ze złączami pomiarowymi na terenie działek nr 56,117/1,195/1 i 206/15 w obrębie Zieleniewo, gm. Kobylanka i nr 22/2 w obrębie 13 Lipnik gm. Stargard Szczeciński 2012-08-13 07:54:32
OBWIESZCZENIE o złożeniu przez spółkę z o. o. GB Paliwa z siedzibą w Motańcu 5A, 73-108 Kobylanka, uzupełnień do raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn. "Budowa biogazowni o mocy do 6 MW na działce nr 3/2 w Motańcu" 2012-08-17 09:56:11
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej NN 15 kV ze stacji transformatorowej na działce nr 147 do stacji transformatorowej na dz. nr 136/1 w obrębie Jęczydół do realizacji na działkach nr 25/1,147,195,136/3 i 136/1 w obrębie Jęczydół 2012-08-17 10:00:48
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia 63PE do realizacji na działkach nr 42 i 30/6 w obrębie Kobylanka. 2012-08-22 13:50:33
OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla obszaru położonego pomiędzy drogą powiatową nr 1705Z, granicą obrębu Morzyczyn a jeziorem Miedwie w obrębach Morzyczyn i Jęczydół dla terenów oznaczonych symbolami 19MN, 20MN, 37ZN, 023CP i 46MN 2012-09-07 08:24:01
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ks fi 200 -315 PVC, na terenie działek nr 69/2, 137/11, 137/12 położonych w obrębie Kobylanka, gmina Kobylanka. 2012-09-12 10:14:00
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej NN 0,4 kV ze złączami pomiarowymi na terenie działek nr 203/13 i 189/2 w obrębie Kunowo, gm. Kobylanka 2012-09-14 08:42:02
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do realizacji na terenie działek nr 49/1 ,49/11 i 48 w obrębie Zieleniewo gm. Kobylanka 2012-09-14 08:43:39
OBWIESZCZENIE o wezwaniu w dniu 11 września 2012 r. spółki z o. o. GB Paliwa z siedzibą w Motańcu 5A, 73-108 Kobylanka, do złożenia brakującego jednego egzemplarza (w formie pisemnej) ujednoliconej wersji raportu oddziaływania na środowisko inwestycji pn.: "Budowa biogazowni o mocy do 6 MW na działce nr 3/2 w Motańcu" oraz wersji cyfrowej ww. raportu w formie możliwej do odczytu. 2012-09-17 17:50:36
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej do realizacji w działkach nr 69/2, 137/11, 137/12 w obrębie Kobylanka gm. Kobylanka 2012-09-19 21:01:56
OBWIESZCZENIE o złożeniu przez spółkę z o. o. GB Paliwa z siedzibą w Motańcu 5A, 73-108 Kobylanka ujednoliconej wersji raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn. "Budowa biogazowni o mocy do 6 MW na działce nr 3/2 w Motańcu" 2012-09-21 15:10:22
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej sieci napowietrznej SN-15 kV na sieć kablową SN-15 kV, rozbudowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15 kV, przebudowie 3 istniejących stacji transformatorowych i budowie jednej nowej kompaktowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, przebudowie odcinków rozdzielczej sieci napowietrznej i przyłączy nn-0,4kV na sieci i przyłąc 2012-10-22 10:21:45
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci gazowej do realizacji na terenie działek nr 176 obręb Motaniec, oraz 835/3 obręb Niedźwiedź, gmina Kobylanka. 2012-10-22 12:23:25
OBWIESZCZENIE o wezwaniu w dniu 22 października 2012 r. spółki z o. o. GB Paliwa z siedzibą w Motańcu 5A, 73-108 Kobylanka do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko (opr. sierpień 2012) inwestycji pn. "Budowa biogazowni o mocy do 6 MW na działce nr 3/2 w Motańcu" 2012-10-26 08:53:41
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr 176 w obrębie Motaniec oraz 835/3 obręb Niedźwiedź, gm. Kobylanka. 2012-11-09 07:39:08
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej sieci napowietrznej SN-15kV na siec kablową SN-15kV oraz przebudowie i rozbudowie sieci kablowej SN-15kV wraz ze złączem kablowym ZKSN-15kV w obrębie Reptowo dz. nr 120/1 oraz Niedźwiedź dz. nr 805/5, 805/10, 110 , 207, 202/1 gm. Kobylanka. 2012-11-12 09:24:09
OBWIESZCZENIE o wezwaniu w dniu 12 listopada 2012 r. spółki z o. o. GB Paliwa z siedzibą w Motańcu 5A, 73-108 Kobylanka do uzupełnienia ujednoliconej wersji raportu o oddziaływaniu na środowisko (opr. sierpień 2012) inwestycji pn. "Budowa biogazowni o mocy do 6 MW na działce nr 3/2 w Motańcu" - w związku z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie Szczec. z dnia 28 października 2012r. (znak: PSSE-4786/12 NNZ-462-6/12) 2012-11-14 12:08:17
OBWIESZCZENIE informację o złożeniu przez spółkę z o. o. GB Paliwa z siedzibą w Motańcu 5A, 73-108 Kobylanka, uzupełnień do ujednoliconej wersji raportu o oddziaływaniu na środowisko (opr. sierpień 2012) inwestycji pn. "Budowa biogazowni o mocy do 6 MW na działce nr 3/2 w Motańcu" w związku z pismami: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie Szczec. z dnia 28 października 2012r. (znak: PSSE-4786/12 NNZ-462-6/12) oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (znak WOOŚ- 2012-11-30 20:55:04
OBWIESZCZENIE informację o uzyskaniu przez Urząd Gminy w Kobylance w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji "Budowa biogazowni o mocy do 6 MW na działce nr 3/2 w Motańcu" 2013-01-16 16:31:54
OBWIESZCZENIE - w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa biogazowni o mocy do 6 MW na działce nr 3/2 w Motańcu" zostanie przeprowadzona rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa, która odbędzie się w dniu 20 lutego 2013 r., o godzinie 15:00, w Gminnym Ośrodku Kultury w Kobylance, ul. Jeziorna 6. Przedmiotem rozprawy będą aspekty oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko 2013-01-16 16:35:32
OBWIESZCZENIE o możliwości zapoznania się z projektem "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kobylanka na lata 2012 - 2015 z perspektywą do roku 2019" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego programu 2013-01-25 21:05:37
Obwieszczenie o zmianie godziny rozpoczęcia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa biogazowni o mocy do 6 MW na działce nr 3/2 w Motańcu" 2013-02-05 20:33:49
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami do działek nr 139/3, 137/2, 137/1, 146/13 obręb Niedźwiedź. Inwestycja prowadzona w dz. nr 166/3, 209/1, 208, 146/10 obręb Niedźwiedź 2013-02-27 08:03:36
OBWIESZCZENIE o zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kobylance protokołu z rozprawy administracyjnej, która odbyła się w dniu 20 lutego 2013 r. w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa biogazowi o mocy do 6 MW na działce nr 3/2 w Motańcu" 2013-02-27 17:52:54
OBWIESZCZENIE wydaniu dniu 27 lutego 2013 r. w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa biogazowni o mocy do 6 MW na działce nr 3/2 w Motańcu" postanowienia o dopuszczeniu Netto Sp. z o. o. z siedzibą w Motańcu 30, 73-108 Kobylanka, do udziału w ww. postępowaniu na prawach strony 2013-02-27 17:58:39
OBWIESZCZENIE o wezwaniu w dniu 27 lutego 2013 r. spółki z o. o. GB Paliwa z siedzibą w Motańcu 5A, 73-108 Kobylanka do przedłożenia spójnej wersji raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn. "Budowa biogazowi o mocy do 6 MW na działce nr 3/2 w Motańcu" 2013-02-27 18:00:44
OBWIESZCZENIE o podaniu do publicznej wiadomości że w dniu 06.03.2013 r. wydano postanowienie OŚ.7624/7-13/09, w którym sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji Wójta Gminy Kobylanka OŚ.7624/7-9/09 z dnia 09.10.2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na działkach o numerach geodezyjnych: 299/1, 299/2, 299/3, 144/1, 144/2, 210/2, 303, 321 i 2013-03-07 21:34:08
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2013-03-22 14:31:31
OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008, Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) 2013-03-29 22:13:51
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2013-04-03 13:55:03
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2013-04-18 23:06:56
OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) 2013-04-29 19:42:04
OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008, Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) 2013-04-29 21:09:36
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie Motaniec. Inwestycja prowadzona w dz. Nr 26, 22 862/1 obręb Motaniec 2013-05-07 21:21:41
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w obrębie Motaniec. Inwestycja prowadzona w dz. Nr 27/2, 18/1, 19/1, 862/1, 22, 26 obręb Motaniec 2013-05-07 21:23:19
OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla obszaru położonego pomiędzy drogą powiatową nr 1705Z, granicą obrębu Morzyczyn a jeziorem Miedwie w obrębach Morzyczyn i Jęczydół w zakresie wynikającym z wyznaczenia terenu przeznaczonego na cele drogi publicznej w sąsiedztwie terenów oznaczonych symbolami 49 MN, 50 MN, 51 MN, 52 MN, 01KDL, 016KDD oraz zmiany przeznaczenia terenów w granicach działki ewidenc 2013-05-21 20:36:02
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2013-05-24 07:26:42
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2013-06-03 17:26:06
OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) 2013-06-04 13:49:42
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2013-06-07 10:02:26
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2013-06-07 10:53:07
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2013-06-14 08:08:34
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2013-07-01 10:17:13
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2013-07-01 10:18:23
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2013-07-01 13:58:41
OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008, Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) 2013-07-03 16:12:06
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej szerokopasmowego internetu w technologii WiMax. Inwestycja prowadzona w dz. nr 76/6 obręb Motaniec 2013-07-08 11:12:16
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zawiadamia się, że w dniu 05.07.2013r. została wydana decyzja Nr 8/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowych 0,4kV wraz ze złączami i szafkami kablowymi w celu zasilenia działek nr 211/2 i 418/5 w obrębie Reptowo, do realizacji w działkach nr 207/1, 208, 211/2, 415/2, 417, 418/1, 418/5, 493 w obrębie Reptowo, gm 2013-07-08 11:13:26
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2013-07-17 16:56:56
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2013-07-24 12:10:32
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2013-08-05 09:03:27
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2013-08-12 14:06:56
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 12/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz elektroenergetycznych linii kablowych 15 i 0,4kV do realizacji w działce nr 138/1 w obrębie Bielkowo gm. Kobylanka. 2013-08-14 12:30:40
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 13/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej szerokopasmowego internetu w technologii WiMax do realizacji w działce nr 76/6 w obrębie Motaniec gm. Kobylanka. 2013-08-14 12:32:54
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 11/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz elektroenergetycznych linii kablowych 15 i 0,4kV do realizacji w działkach nr 834, 816, 817/7 w obrębie Niedźwiedź gm. Kobylanka. 2013-08-14 12:34:47
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na adaptacji istniejącego budynku i utwardzonego placu na terenie działki nr 79/6 w obrębie Morzyczyn celem uruchomienia Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów. 2013-08-19 10:49:49
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: ?Budowa biogazowni o mocy do 6 MW na działce nr 3/2 w Motańcu? 2013-08-19 16:22:37
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV wraz z szafkami kablowymi i złaczami kablowo-pomiarowymi. Inwestycja prowadzona w dz. Nr 129, 467/5, 467/7, 267/24 obręb Kobylanka , celem zasilenia działek nr 467/6, 467/8-467/23, 467/25-467/30, 467/34, 467/35 obręb Kobylanka. 2013-09-04 15:10:37
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV do realizacji na terenie działek nr 58,132/1,151,152,117/1 i 154/3 w obrębie Zieleniewo, gm. Kobylanka 2013-09-10 20:00:05
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie elektroenergetycznej linii kablowej SN15kV i nn 0,4kV i budowie stacji transformatorowej do realizacji na działkach nr 223,217/43, 218/2 w obrębie Zieleniewo , nr 189/2 obręb Kunowo gm. Kobylanka i nr 674 obręb Lipnik gm. Stargard Szczec . 2013-09-10 20:02:33
OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008, Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) 2013-09-21 21:00:41
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV do realizacji na terenie działek nr 129,467/5,476/7 i 467/24 w obrębie Kobylanka gm. Kobylanka 2013-09-24 12:39:45
OBWIESZCZENIE podaje się do publicznej wiadomości że w dniu 30 września 2013 r. została wydania decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: Budowa parkingu dla naczep zlokalizowanego na działce o numerze geodezyjnym 420/1 w Reptowie, Gmina Kobylanka 2013-10-09 09:20:48
OBWIESZCZENIE zawiadamia się, że 20 września 2013 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV w działkach nr 211,212/3,212/4,225,647/5 w obrębie w obrębie Morzyczyn 2013-10-09 12:11:04
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2013-11-12 08:31:02
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV w działkach nr 211,212/3,212/4,225,647/5 2013-11-14 10:22:31
Rozbudowa fermy drobiu na działce nr 157/4 w miejscowości Motaniec, gmina Kobylanka o jeden obiekt do hodowli drobiu wraz z niezbędną infrastrukturą 2013-11-15 14:29:18
OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) 2013-11-25 14:02:47
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej szerokopasmowego Internetu w technologii WiMax na terenie działki nr 472/7 w obrębie Kobylanka gm. Kobylanka 2013-11-26 12:22:31
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej NN 04kV na terenie działki nr 307 i 308 w obrębie Bielkowo gm. Kobylanka 2013-11-26 12:25:38
OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla obszaru położonego pomiędzy drogą powiatową nr 1705Z, granicą obrębu Morzyczyn a jeziorem Miedwie w obrębach Morzyczyn i Jęczydół 2013-11-27 12:28:21
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej na terenie działki nr 816 w obrębie Niedźwiedź gm. Kobylanka 2013-11-29 11:45:47
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, zawiadamia się, że w dniu 03 grudnia 2013r. została wydana decyzja Nr 19/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV do realizacji w działkach nr 307 i 308 w obrębie Bielkowo gm. Kobylanka 2013-12-03 14:52:22
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego zawiadamia się, że w dniu 04 grudnia 2013r. została wydana decyzja Nr 20/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej szerokopasmowego Internetu w technologii WiMax na terenie działki nr 472/7 w obrębie Kobylanka gm. Kobylanka 2013-12-06 10:10:25
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie szczelnego zbiornika bezodpływowego z zewnętrzną instalacja sanitarną na terenie działek nr 94 i 97 w obrębie Rekowo gm. Kobylanka. 2013-12-09 14:39:09
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: Budowa drogi wspomagającej wzdłuż drogi ekspresowej S-10 na odcinku Niedźwiedź - Zdunowo. 2013-12-12 15:35:28
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn.: Budowa dwóch budynków inwentarskich do tuczu indyków o całkowitej maksymalnej pojemności łącznej 20 000 szt. w jednym rzucie przy pełnej obsadzie (480 DJP) oraz magazynu słomy i budynku paszowo magazynowego na działce nr 140, obręb Niedźwiedź, Gmina Kobylanka. 2013-12-14 07:32:49
OBWIESZCZENIE podaje się do publicznej wiadomości że w dniu 8 stycznia 2014 r. zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: ?Rozbudowa fermy drobiu na działce nr 157/4 w miejscowości Motaniec, gmina Kobylanka o jeden obiekt do hodowli drobiu wraz z niezbędną infrastrukturą ?. 2014-01-08 17:34:53
OBWIESZCZENIE ,zawiadamia się, że 11 grudnia 2013 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej ś/c na terenie działek nr 180 i 199 w obrębie Morzyczyn 2014-01-14 10:22:21
OBWIESZCZENIE zawiadamia się , że w dniu 23 stycznia 2014r. została wydana decyzja Nr 1/2014r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia do realizacji na terenie działek nr 180 i 199 w obrębie Morzyczyn , gm. Kobylanka. 2014-01-23 16:35:23
OBWIESZCZENIE podaje się do publicznej wiadomości informację o wezwaniu w dniu 21 stycznia 2014 r. Pana Tadeusza Cegielskiego, właściciela Gospodarstwa Rolnego - Ferma Drobiu Tadeusz Cegielski 2014-01-23 16:43:18
OBWIESZCZENIE podaje się do publicznej wiadomości że w dniu 31 grudnia 2013 r. została wydania decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: Budowa naziemnego systemu fotowoltaicznego o mocy ok. 2000 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 12, obręb Rekowo, Gmina Kobylanka 2014-01-23 16:45:48
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej NN 0,4kV do realizacji na terenie działek nr 324, 173/7 położonych w obrębie Bielkowo, gmina Kobylanka. 2014-01-27 15:50:53
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie węzłów kablowych WK SN-15kV 2014-01-28 13:41:28
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: "?"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie Kunowo, Gmina Kobylanka na działkach geodezyjnych nr 65/1, 65/2, 66/1, 66/2 i 189/2 (z rur PCV o średnicy 250 mm o długości 92,0 m), 206 i 279 (z rur PCV o średnicy 200 mm o długości 138,0 m), 189/2 i 298/2 (z rur PCV o średnicy 200 mm o długości 181,0 m)" 2014-02-07 16:38:53
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn0,4kV w działkach nr 308/2 i 300/4 w obrębie w obrębie Kunowo 2014-02-12 09:52:25
OBWIESZCZENIE o wpłynięciu w dniu 12 lutego 2014 r. do Urzędu Gminy w Kobylance decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, uchylającej w całości zaskarżoną przez GB Paliwa Sp. z o. o., z siedzibą w Motańcu 5A, 73-108 Kobylanka, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Budowa biogazowni o mocy do 6 MW na działce nr 3/2 w Motańcu" 2014-02-14 20:07:17
OBWIESZCZENIE o złożeniu w dniu 12 lutego 2014 r. przez Pana Tadeusza Cegielskiego, właściciela Gospodarstwa Rolnego - Ferma Drobiu Tadeusz Cegielski, z siedzibą w m. Niedźwiedź 12, 73-108 Kobylanka, uzupełnień do raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn. "Budowa dwóch budynków inwentarskich do tuczu indyków o całkowitej maksymalnej pojemności łącznej 20 000 szt. w jednym rzucie przy pełnej obsadzie (480 DJP) oraz magazynu słomy i budynku paszowo ? magazynowego na działce nr 140, 2014-02-19 13:10:58
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV na terenie działek nr 308/2 i 300/4 w obrębie Kunowo gm. Kobylanka 2014-02-26 09:47:05
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzja umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji 2014-02-27 22:21:43
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia do realizacji na terenie działek nr 218/2,220/1 i 217/42 w obrębie Zieleniewo , gm. Kobylanka 2014-02-28 10:22:12
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech budynków rekreacyjnych z garażami wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 29/5 w obrębie Kunowo gmina Kobylanka. 2014-03-10 12:57:41
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE o długości około 170 metrów do realizacji na terenie działki nr 192/2 dr położonej w obrębie Motaniec, gmina Kobylanka 2014-03-10 15:05:45
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/04 kV, realizowanej na działce nr 42 w obrębie Kobylanka, gmina Kobylanka 2014-03-10 15:07:45
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie węzłów kablowych WK SN-15kV do realizacji na terenie działek nr: 13/1, 13/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Kołbacz; 7/1, 54 położonych w obrębie ewidencyjnym Nieznań gmina Stare Czarnowo, powiat Gryfiński oraz 318, 328, 299/5, 299/2, 403/36, 403 2014-03-10 15:09:29
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej NN 0,4kV do realizacji na terenie działek nr 324, 173/7 położonych w obrębie Bielkowo, gmina Kobylanka 2014-03-10 15:11:15
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Rozbudowa fermy drobiu na działce n