Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Kobylanka, dnia 24.01.2008 r.

PP. 7331-/7/08

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami), zawiadamia się, że w dniu 10 stycznia 2008 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa sieci energetycznej NN0,4kV wraz ze złączem kablowym do zasilenia działek od nr 107/6 do 107/23 ,107/4,107/25 i 107/26 do na terenie działek nr 107/2,107/24,107 i 136 położonych w obrębie 3 Jęczydół gmina Kobylanka.

W związku z powyższym, w terminie 7 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia, zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kobylanka, ul. Szkolna 12 w godz. 800 - 1500.


Wójt Gminy Kobylanka

Andrzej Kaszubski


Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości

Poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń

Urzędu Gminy Kobylanka


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Hanna Olszewska

Data wytworzenia:
28 sty 2008

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
28 sty 2008, godz. 13:08

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
28 sty 2008, godz. 13:08