Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji


OBWIESZCZENIE

Stosownie do do art. 32 ust 1 pkt 1 i ust 3, art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j. t. Dz. U. z 2008 r., Nr 25 poz. 150) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

podaje się do
publicznej wiadomości

że w dniu 06.06.2008 r. na wniosek Pana Andrzeja Pierścionka, zam. w Kunowie, działającego w imieniu i na rzecz INLAND SPORNIAK-CZERKAS Spółka Jawna, z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Gorlickiej 2, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: „Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej dla działek geodezyjnych nr 132/1 - 132/128, obręb Kobylanka, realizowana w działkach geodezyjnych nr: 132/1 i 894/3, obręb Kobylanka oraz 58/1, obręb Jęczydół”.

Przedsięwzięcie zaliczane jest do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany. Ww. wniosek został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Wykaz oraz dokumenty znajdują się w Urzędzie Gminy Kobylanka, pokój nr 2.

Uwagi i wnioski do planowanej inwestycji można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kobylanka, ul. Szkolna 12 w terminie 21 dni, licząc od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

WÓJT GMINY

Andrzej Kaszubski

Kobylanka, dnia 6 czerwca 2008 r.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Lewicki

Data wytworzenia:
11 cze 2008

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
11 cze 2008, godz. 11:30

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
11 cze 2008, godz. 11:30