Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

OBWIESZCZENIE „Budowa sieci wodociągowej na działkachgeodezyjnych nr: 84, 85, 149/2, 211, 333/1, 333/5, 334/2, 433, 440, 447, 696/1, 778, obręb Morzyczyn, Gmina Kobylanka”.

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071, z późniejszymi zmianami) oraz art. 46a ust. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2006 r., Nr 129 poz. 902 z późniejszymi zmianami)

podaje się do
publicznej wiadomości

że w dniu 30.07.2007 r. zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej na działkachgeodezyjnych nr: 84, 85, 149/2, 211, 333/1, 333/5, 334/2, 433, 440, 447, 696/1, 778, obręb Morzyczyn, Gmina Kobylanka”.

Wobec powyższego istnieje prawo i możliwość zapoznania się z kompletem materiału dowodowego zebranego w przedmiotowej sprawie oraz zgłoszenia dodatkowych żądań i dowodów w pok. Nr 2 Urzędu Gminy w Kobylance w terminie 7 dni licząc od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

WÓJT GMINY
Andrzej Kaszubski


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Adam Hendzel

Data wytworzenia:
20 wrz 2007

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
20 wrz 2007, godz. 12:17

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
20 wrz 2007, godz. 12:17