Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania dla Pana Bartosza Okowitego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji

BWIESZCZENIE

Stosownie do art. 32 ust. 1 pkt 1 i ust 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j. t. Dz. U. z 2006 r., Nr 129 poz. 902 z późniejszymi zmianami)

podaje się do
publicznej wiadomości

że w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania dla Pana Bartosza Okowitego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji „Budowa trzech kurników z zapleczem socjalnym oraz dwóch zbiorników gazowych o pojemności po 6700 l na terenie działki nr 157/4 w Motańcu z budową linii napowietrznej 15 kV długości około 1 km ze wsi Niedźwiedź” opracowany został raport oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Wniosek, raport oraz inne dokumenty w tej sprawie zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji, który jest wyłożony do wglądu w pokoju 204 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Kobylance, ul. Szkolna 12, w godzinach 7.15-15.15.

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że wszelkie uwagi i wnioski można składać w miejscu wyłożenia wniosku w terminie od 20.03.2007 r. do 11.04.2007 r.

Brak złożenia uwag w wyżej wymienionym terminie spowoduje utratę prawa do ich późniejszego podnoszenia.

Wójt Gminy
Andrzej Kaszubski


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Adam Hendzel

Data wytworzenia:
20 wrz 2007

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
20 wrz 2007, godz. 12:14

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
20 wrz 2007, godz. 12:14