Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka


OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka

Na podstawie z art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127 poz. 880) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Kobylance Uchwały Nr X/51/07 z dnia 28 czerwca 2007 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka, obejmującej obszar w granicach administracyjnych gminy.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące w/w zmiany studium.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Kobylance, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka - w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Wniosek winien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy.

WÓJT GMINY KOBYLANKA


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Hanna Olszewska

Data wytworzenia:
16 kwi 2008

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
16 kwi 2008, godz. 13:13

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
16 kwi 2008, godz. 13:13