Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2021


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenie o złożeniu przez Inwestora wyjaśnień i uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy do 1 MW na działce geodezyjnej nr 290, obręb Kunowo, Gmina Kobylanka" 2021-12-08 12:33:05
OBWIESZCZENIE fotowoltaika Energy III postanowienie 2021-11-18 14:47:21
OBWIESZCZENIE fotowoltaika Energy postanowienie 2021-11-18 14:46:45
OBWIESZCZENIE Frankiewicz Energy fotowoltaika II postanowienie 2021-11-18 14:46:09
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ?Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 23 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 349, 443, 445/2, 450/2 oraz na działkach drogowych nr 452, 457/3, 457/2, 457/1 i 355/4, obręb Kunowo, Gmina Kobylanka 2021-11-10 15:05:55
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji PV o mocy do 1 MW na działce geodezyjnej nr 348, obręb Kunowo, Gmina Kobylanka" 2021-11-05 13:38:35
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW (w trzech etapach ? każdy po ok. 1 MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki geodezyjnej nr 14, obręb Rekowo, Gmina Kobylanka" 2021-10-19 13:38:53
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji PV o mocy do 1 MW na działce geodezyjnej nr 348, obręb Kunowo, Gmina Kobylanka" 2021-10-15 08:43:59
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 23 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 349, 443, 445/2, 450/2 oraz na działkach drogowych nr 452, 457/3, 457/2, 457/1 i 355/4, obręb Kunowo" 2021-10-14 15:04:32
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-10-04 15:08:48
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej na działkach geodezyjnych nr: 387, 506, 507, 508, 509/19, 432/3, 433/1, 433/2, 440/1, 440/2, 211, 1497/309, 1479/310, obręb Morzyczyn oraz 25/1, 136/1, 136/3, 52/1, 58/1, 117/1, 136/2, 38/1, 144/3, 126/3, 127/66, 129/14, 62/10, 62/39, 62/23, 128/19, 118/13, 116/54, 123/2, 134/3, 130, 112/2, 131/10, 893/2, 897/5, 897/2, 893/1, 62/2 obręb Jęczydół, Gmina Kobylanka" 2021-09-27 15:41:17
Obwieszczenie o wyłożeniu do konsultacji społecznych projektu dokumentu: ?Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kobylanka na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028" 2021-09-20 14:43:49
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-09-14 14:33:07
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej na działkach geodezyjnych nr: 387, 506, 507, 508, 509/19, 432/3, 433/1, 433/2, 440/1, 440/2, 211, 1497/309, 1479/310, obręb Morzyczyn oraz 25/1, 136/1, 136/3, 52/1, 58/1, 117/1, 136/2, 38/1, 144/3, 126/3, 127/66, 129/14, 62/10, 62/39, 62/23, 128/19, 118/13, 116/54, 123/2, 134/3, 130, 112/2, 131/10, 893/2, 897/5, 2021-09-06 15:33:51
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji PV o mocy do 1 MW na działce geodezyjnej nr 348, obręb Kunowo, Gmina Kobylanka?, złożonym w Urzędzie Gminy Kobylanka w dniu 4 sierpnia 2021 r. przez Panią Monikę Walotę, prezesa zarządu Novelty SUN-1 Sp. z o. o., z siedzibą w Szczecinie" 2021-08-26 14:35:12
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy do 1 MW na działce geodezyjnej nr 290, obręb Kunowo, Gmina Kobylanka" 2021-08-26 12:50:53
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce geodezyjnej nr 348, obręb Kunowo, Gmina Kobylanka" 2021-08-19 15:16:58
Obwieszczenie o złożeniu wyjaśnień do karty informacyjnej - w związku z wnioskiem o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej na działkach geodezyjnych nr: 387, 506, 507, 508, 509/19, 432/3, 433/1, 433/2, 440/1, 440/2, 211, 1497/309, 1479/310, obręb Morzyczyn oraz 25/1, 136/1, 136/3, 52/1, 58/1, 117/1, 136/2, 38/1, 144/3, 126/3, 127/66, 129/14, 62/10, 62/39, 62/23, 128/19, 118/13, 116/54, 123/2, 134/3, 130, 112/2, 131/10, 2021-08-17 15:06:12
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-08-12 14:52:44
Obwieszczenie Wojewody z dnia 26 lipca 2021 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2021 roku. 2021-07-23 11:58:23
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce geodezyjnej nr 348, obręb Kunowo, Gmina Kobylanka. 2021-07-23 10:52:32
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 13 lipca 2021 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 128, 129, 130, 131, 148/1, 148/2, 149/2, 154, obręb Rekowo, Gmina Kobylanka" 2021-07-14 13:01:45
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 12 lipca 2021 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na terenie działki nr 143, obręb Cisewo, Gmina Kobylanka" 2021-07-13 13:34:21
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 23 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 349, 443, 445/2, 450/2 oraz na działkach drogowych nr 452, 457/3, 457/2, 457/1 i 355/4, obręb Kunowo, Gmina Kobylanka" 2021-07-13 12:24:37
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-07-12 14:40:06
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmianęy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej na działkach geodezyjnych nr: 387, 506, 507, 508, 509/19, 432/3, 433/1, 433/2, 440/1, 440/2, 211, 1497/309, 1479/310, obręb Morzyczyn oraz 25/1, 136/1, 136/3, 52/1, 58/1, 117/1, 136/2, 38/1, 144/3, 126/3, 127/66, 129/14, 62/10, 62/39, 62/23, 128/19, 118/13, 116/54, 123/2, 134/3, 130, 112/2, 131/10, 893/2, 897/5, 897/2, 893/1, 62/2 2021-07-08 14:41:45
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-07-07 14:14:22
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 9 czerwca 2021 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Budowa zespołu przemysłowo ? magazynowo ? usługowego z zapleczem socjalno ? biurowym i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 38/5, 39/12, 39/15, 37/3, obręb Motaniec, gmina Kobylanka, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie" 2021-06-11 14:27:13
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-06-10 14:43:16
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-06-10 14:42:35
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 28 czerwca 2021 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 5 MW (składającej się z 5 instalacji o mocy do 1 MW) wraz z niezbędną infrastrukturą na działce geodezyjnej nr 471/6, obręb Reptowo, Gmina Kobylanka" 2021-05-31 15:24:32
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-05-28 14:06:27
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-05-28 14:05:20
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 10 maja 2021 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Budowana na działce nr 45/4, obręb Motaniec, Gmina Kobylanka hali produkcyjno ? magazynowej z zapleczem biurowo - socjalnym wraz z zagospodarowaniem terenu oraz elementami infrastruktury podziemnej i naziemnej w ramach rozbudowy istniejącego zakładu na działkach nr: 44, 43/6, 43/5 i 43/4, obręb Motaniec, Gmina 2021-05-12 15:28:07
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 128, 129, 130, 131, 148/1, 148/2, 149/2, 154, obręb Rekowo, Gmina Kobylanka" 2021-04-30 20:58:36
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie działki nr 143, obręb Cisewo, Gmina Kobylanka" 2021-04-30 20:56:48
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Budowana na działce nr 45/4, obręb Motaniec, Gmina Kobylanka hali produkcyjno - magazynowej z zapleczem biurowo ? socjalnym wraz z zagospodarowaniem terenu oraz elementami infrastruktury podziemnej i naziemnej w ramach rozbudowy istniejącego zakładu na działkach nr: 44, 43/6, 43/5 i 43/4, obręb Mot 2021-04-12 14:30:00
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-04-09 13:53:30
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW, składającej się z dwóch instalacji do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją transformatorowo - rozdzielczą średniego napięcia na działce ewidencyjnej nr 447/3, obręb Kunowo, Gmina Kobylanka" 2021-04-07 14:12:25
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW, składającej się z dwóch instalacji do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją transformatorowo - rozdzielczą średniego napięcia na działce ewidencyjnej nr 306/1, obręb Kunowo, Gmina Kobylanka" 2021-04-07 14:10:58
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją transformatorowo - rozdzielczą średniego napięcia na działkach ewidencyjnych nr 287 i 289, obręb Kunowo, Gmina Kobylanka" 2021-04-07 14:09:57
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-04-07 12:01:30
Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Pana Michała Czajkowskiego, prezesa zarządu PVE 219 Sp. z o. o. w Bydgoszczy, przy ul. J. k. Chodkiewicza 7/1c, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 128, 129, 130, 131, 148/1, 148/2, 149/2, 154, obręb Rekowo, Gmina Kobylanka" 2021-04-01 13:16:13
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia na wniosek Pani Anny Chlipały, reprezentującej New Energy Investments Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie działki nr 143, obręb Cisewo, Gmina Kobylanka" 2021-04-01 13:13:23
Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu protokołu z rozprawy administracyjnej, która odbyła się 10 marca 2021 r. w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu przemysłowo - magazynowo - usługowego z zapleczem socjalno - biurowym i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 38/5, 39/12, 39/15, 37/3, obręb Motaniec, gmina Kobylanka, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie" 2021-03-26 15:17:31
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-03-23 15:10:17
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-03-23 15:09:37
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-03-15 14:51:47
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-03-15 14:51:08
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW, składającej się z dwóch instalacji do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją transformatorowo - rozdzielczą średniego napięcia na działce ewidencyjnej nr 447/3, obręb Kunowo, Gmina Kobylanka" 2021-03-15 14:50:04
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW, składającej się z dwóch instalacji do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją transformatorowo - rozdzielczą średniego napięcia na działce ewidencyjnej nr 306/1, obręb Kunowo, Gmina Kobylanka" 2021-03-15 14:48:57
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją transformatorowo - rozdzielczą średniego napięcia na działkach ewidencyjnych nr 287 i 289, obręb Kunowo, Gmina Kobylanka" 2021-03-15 14:48:00
Obwieszczenie o zmianie lokalizacji rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, która zostanie przeprowadzona w dniu 10 marca 2021 r., o godz. 16.15, w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu przemysłowo - magazynowo - usługowego z zapleczem socjalno - biurowym i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 38/5, 39/12, 39/15, 37/3, obręb Motaniec, gmina Kobylanka, powiat stargardzki, woje 2021-03-08 14:37:43
Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu protokołu z rozprawy administracyjnej, która odbyła się 3 marca 2021 r. w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowana na działce nr 45/4, obręb Motaniec, Gmina Kobylanka hali produkcyjno - magazynowej z zapleczem biurowo - socjalnym wraz z zagospodarowaniem terenu oraz elementami infrastruktury podziemnej i naziemnej w ramach rozbudowy istniejącego zakładu na działkach nr: 44, 43/6, 43/5 i 43/4, o 2021-03-05 13:54:20
Obwieszczenie o zmianie lokalizacji rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, która zostanie przeprowadzona w dniu 3 marca 2021 r., o godz. 16.00, w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowana na działce nr 45/4, obręb Motaniec, Gmina Kobylanka hali produkcyjno - magazynowej z zapleczem biurowo socjalnym wraz z zagospodarowaniem terenu oraz elementami infrastruktury podziemnej i naziemnej w ramach rozbudowy istniejąceg 2021-03-01 13:57:11
Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej otwartej dla społeczeństwa w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu przemysłowo - magazynowo - usługowego z zapleczem socjalno - biurowym i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 38/5, 39/12, 39/15, 37/3, obręb Motaniec, gmina Kobylanka, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie" 2021-02-17 16:39:46
Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej otwartej dla społeczeństwa w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowana na działce nr 45/4, obręb Motaniec, Gmina Kobylanka hali produkcyjno ? magazynowej z zapleczem biurowo ? socjalnym wraz z zagospodarowaniem terenu oraz elementami infrastruktury podziemnej i naziemnej w ramach rozbudowy istniejącego zakładu na działkach nr: 44, 43/6, 43/5 i 43/4, obręb Motaniec, Gmina Kobylanka" 2021-02-12 14:57:28
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-02-05 14:12:36
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW, składającej się z dwóch instalacji do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją transformatorowo ? rozdzielczą średniego napięcia na działce ewidencyjnej nr 447/3, obręb Kunowo, Gmina Kobylanka" 2021-02-03 16:31:40
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW, składającej się z dwóch instalacji do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją transformatorowo ? rozdzielczą średniego napięcia na działce ewidencyjnej nr 306/1, obręb Kunowo, Gmina Kobylanka" 2021-02-03 16:30:39
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją transformatorowo ? rozdzielczą średniego napięcia na działkach ewidencyjnych nr 287 i 289, obręb Kunowo, Gmina Kobylanka" 2021-02-03 16:29:33
Obwieszczenie złożeniu w dniu 18 stycznia 2021 r. przez Pana Krzysztofa Słomianego, pełnomocnika Pruszyński ? Nowicki Sp. z o. o., Motaniec 2k, 73-108 Kobylanka, uzupełnień do raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn. "Budowana na działce nr 45/4, obręb Motaniec, Gmina Kobylanka hali produkcyjno ? magazynowej z zapleczem biurowo ? socjalnym wraz z zagospodarowaniem terenu oraz elementami infrastruktury podziemnej i naziemnej w ramach rozbudowy istniejącego zakładu na działkach nr: 2021-01-21 14:24:40
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-01-20 14:43:22
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-01-14 11:51:09
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW składającej się z 4 instalacji do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach geodezyjnych nr 345 i 346, obręb Kunowo, Gmina Kobylanka" 2021-01-12 08:27:54
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej na działkach geodezyjnych nr: 387, 432/3, 433/1, 433/2, 440/1, 440/2, 211, 1497/309, 1479/310, obręb Morzyczyn oraz 25/1, 136/1, 136/3, 52/1, 58/1, 117/1, 136/2, 38/1, 144/3, 126/3, 127/66, 129/14, 62/10, 62/39, 62/23, 128/19, 118/13, 116/54, 123/2, 134/3, 130, 112/2, 131/10, obręb Jęczydół, Gmina Kobylanka" 2021-01-11 12:10:03
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu administracyjnym, wszczętym w dniu 10 września 2020 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji benzynowej, rozbudowa istniejącej hali magazynowej oraz zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr 32/4, 32/7, 32/8 i 32/9, obręb Kobylanka, Gmina Kobylanka" oraz o zawieszeniu postępowania w ww. sprawie 2021-01-04 15:03:43

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Flejszman

Data wytworzenia:
04 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Flejszman

Data publikacji:
04 sty 2021, godz. 15:02

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Flejszman

Data aktualizacji:
04 sty 2021, godz. 15:02