Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2024


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.6733.8.2024.MW - odcinek sieci elektroenergetycznej Sn 15 kV i nn 0,4 kV wraz z posadowieniem kontenerowej stacji transformatorowej i złączy kablowych do realizacji w działkach nr 268/1, 268/2, 189/2, 267/1, obręb Kunowo, gmina Kobylanka oraz działek oznaczonych numerami ewid.: 343/9, 307, 40/1, 40/2, 41/3, 41/1, 82/6, obręb Skalin, gmina Stargard 2024-07-16 08:15:55
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.6733.9.2024.MW - odcinek sieci kablowych 0,4 kV i 15 kV wraz ze stacją transformatorową 15/0,4kV, złączami kablowo pomiarowymi nN 0,4kV oraz szafami kablowo pomiarowymi nN do realizacji w działkach nr 277/2, 277/8, 277/13, 320 i 318 obręb Bielkowo, gm. Kobylanka. 2024-07-05 14:31:49
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej do realizacji w części działki nr 56, obręb Zieleniewo, gmina Kobylanka. 2024-07-02 14:56:13
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.6733.7.2024.MW - budowa odcinka sieci wodociągowej do realizacji w działce nr 56 obręb Zieleniewo 2024-06-14 10:42:41
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy dn 63/40 do realizacji w dz.189/2, 65/1, 65/2 obręb Kunowo, gmina Kobylanka - postępowanie PP.6733.6.2024.MW 2024-05-29 13:46:14
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej STS3201E wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz z zasilaniem w energię elektryczną do realizacji na dz. 281 obręb Kunowo - postępowanie PP.6733.4.2024.MW 2024-05-24 13:56:09
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy dn40 do realizacji w dz. 207 i 314/24 obręb Niedźwiedź, gmina Kobylanka - postępowanie PP.6733.5.2024.MW 2024-05-24 13:55:38
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.6733.6.2024.MW - budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63/40 do realizacji w dz. nr 189/2, 65/1, 65/2 w obrębie Kunowo, 2024-04-26 14:04:44
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.6733.2.2024.MW - budowa odcinka sieci energetycznej nn 0,4kV do realizacji w działkach nr 138/4, 309/2, 308, 101/17, 101/19 obręb Bielkowo 2024-04-10 14:32:53
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.6733.1.2024.MW - odcinek sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do realizacji w działkach nr 189/2, 268/1 obręb Kunowo 2024-04-10 14:32:21
Obwieszczenie o wydaniu decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa dziewięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych z infrastrukturą techniczną na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 881/15, 881/26, 881/29, 881/30, 881/32, 881/33, 881/34 i 881/36, obręb Niedźwiedź, Gmina Kobylanka w ramach kompleksu zabudowy mieszkaniowej na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 881/1, 881/2, 881/3, 881/4, 881/5, 881/6, 881/7, 881/9, 881/13, 881/15, 881/16, 881/17, 881/18, 881/19, 881/21, 881/23, 881/24, 881/25, 881/26, 881/27, 881/28, 881/35, 881/36, 881/37, 881/38, obręb Niedźwiedź, Gmina Kobylanka”. 2024-04-10 14:31:45
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.6733.5.2024.MW - budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dn40 do realizacji w działkach nr 207, 3014/24 obręb Niedźwiedź 2024-04-05 14:01:37
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.6733.4.2024.MW - stacja bazowa telefonii komórkowej STS3201E wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz z zasilaniem w energię elektryczną do realizacji w dz. 281 obręb Kunowo, gm. Kobylanka 2024-04-05 14:00:57
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie ujęcia wód podziemnych składającego się z 10 studni głębinowych pobierających wody z utworów czwartorzędowych na terenie działki nr 45/2, obręb Wielichówko, Gmina Kobylanka” 2024-03-22 13:13:33
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa dziewięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych z infrastrukturą techniczną na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 881/15, 881/26, 881/29, 881/30, 881/32, 881/33, 881/34 i 881/36, obręb Niedźwiedź, Gmina Kobylanka w ramach kompleksu zabudowy mieszkaniowej na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 881/1, 881/2, 881/3, 881/4, 881/5, 881/6, 881/7, 881/9, 881/13, 881/15, 881/16, 881/17, 881/18, 881/19, 881/21, 881/23, 881/24, 881/25, 881/26, 881/27, 881/28, 881/35, 881/36, 881/37, 881/38, obręb Niedźwiedź, Gmina Kobylanka” 2024-03-21 14:30:19
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy w postępowaniu poprzedzonym wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2024-03-05 14:44:25
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa dziewięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych z infrastrukturą techniczną na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 881/15, 881/26, 881/29, 881/30, 881/32, 881/33, 881/34 i 881/36, obręb Niedźwiedź, Gmina Kobylanka w ramach kompleksu zabudowy mieszkaniowej na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 881/1, 881/2, 881/3, 881/4, 881/5, 881/6, 881/7, 881/9, 881/13, 881/15, 881/16, 881/17, 881/18, 881/19, 881/21, 881/23, 881/24, 881/25, 881/26, 881/27, 881/28, 881/35, 881/36, 881/37, 881/38, obręb Niedźwiedź, Gmina Kobylanka” 2024-02-20 14:20:31
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.6733.2.2024.MW - odcinek sieci energetycznej nn 0,4kV ze złączami kablowo-pomiarowymi do realizacji w dz. 138/4, 309/2, 308, 101/17, 101/19, obręb Bielkowo, gm. Kobylanka 2024-02-16 14:48:01
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.6733.1.2024.MW - odcinek sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kunowo dz. 189/2, 268/1 2024-02-16 14:44:54
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji do naziemnego magazynowania gazu płynnego polegającej na montażu naziemnych zbiorników magazynowych gazu płynnego o pojemności zbiorczej do 13 m³ na działce ewidencyjnej nr 192, obręb Kobylanka, gmina Kobylanka”, stosownie do wniosku złożonego w Urzędzie Gminy Kobylanka w dniu 27 listopada 2023 r. przez Panią Lillę Łagodzińską, pełnomocnika Pana Przemysława Kiełbani. 2024-02-02 13:57:31
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki geodezyjnej nr 880/12, obręb Niedźwiedź, Gmina Kobylanka w ramach kompleksu zabudowy mieszkaniowej na działkach geodezyjnych nr 880/1, 880/2, 880/3, 880/4, 880/5, 880/6, 880/7, 880/8, 880/9, 880/10, 880/11, 880/12, obręb Niedźwiedź, Gmina Kobylanka”. 2024-01-12 10:58:40
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.6733.15.2023odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Orląt Lwowskich w miejscowości Reptowo dz. 247/2, 127, 126/1, 139. 2024-01-04 14:28:49
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.6733.13.2023.MW - odcinek sieci wodociągowej do realizacji w działkach nr 321, 319, 281/9, 277/2, 277/1, 277/8, obręb Bielkowo, gm. Kobylanka. 2024-01-04 14:28:01

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Flejszman

Data wytworzenia:
04 sty 2024

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Flejszman

Data publikacji:
04 sty 2024, godz. 14:27

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Flejszman

Data aktualizacji:
04 sty 2024, godz. 14:27