Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KOBYLANKA
o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Kobylanka

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz.1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Kobylance na sesji w dniu 29 marca 2007 r. Uchwały Nr VI/32/07 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Niedźwiedź w gminie Kobylanka.

Przedmiotem planu jest wprowadzenie przebiegu magistralnej sieci wodociągowej przez teren działki nr 877/1.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące w/w zakresu i przedmiotu planu.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędu Gminy Kobylanka, ul. Szkolna 12, 73-108Kobylanka, w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Wniosek winien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Kobylanka
Andrzej Kaszubski


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Adam Hendzel

Data wytworzenia:
20 wrz 2007

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
20 wrz 2007, godz. 12:16

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
20 wrz 2007, godz. 12:16