Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Kobylanka, dnia 16.06.2008 r.

PP. 7331/119/08

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami), zawiadamia się, że w dniu 03 czerwca 2008 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej nr 1716Z w Kunowie do realizacji w działce nr 189 obreb Kuniowo gm. Kobylanka oraz nr 307 i nr 199 w obrębie Skalin gm.Stargard Szczeciński

W związku z powyższym, w terminie 7 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia, zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kobylanka, ul. Szkolna 12 w godz. 800 - 1500.

Wójt Gminy Kobylanka

Andrzej Kaszubski

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości

Poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń

Urzędu Gminy Kobylanka

w dniach...................................................

.......................................

(podpis)


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Hanna Olszewska

Data wytworzenia:
18 cze 2008

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
18 cze 2008, godz. 16:52

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
18 cze 2008, godz. 16:52