Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Kobylanka 19.02.2008 r.

PP. 7331-/18/08

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami), zawiadamia się, że 01 lutego 2008 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa sieci gazowej de 63 PE ś/c wraz z przyłączem do działki nr 97 do realizacji w działce nr 96/3 położonej w obrębie Zieleniewo gmina Kobylanka.

W związku z powyższym, w terminie 7 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia, zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kobylanka, ul. Szkolna 12 w godz. 800 - 1500.


Wójt Gminy Kobylanka

Andrzej Kaszubski


Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości

Poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń

Urzędu Gminy Kobylanka

w dniach...................................................

.......................................

(podpis)


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Hanna Olszewska

Data wytworzenia:
20 lut 2008

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
20 lut 2008, godz. 15:17

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
20 lut 2008, godz. 15:17