Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

OBWIESZCZENIE dot.: wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: „Budowa dwóch kurników z zapleczem socjalnym oraz dwóch

OBWIESZCZENIE

Stosownie do do art. 32 ust 1 pkt 1 i ust 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j. t. Dz. U. z 2006 r., Nr 129 poz. 902 z późniejszymi zmianami)

podaje się
do publicznej wiadomości

że w dniu 22.06.2007 r. na wniosek Pana Bartosza Okowitego, zam. w Motańcu, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: „Budowa dwóch kurników z zapleczem socjalnym oraz dwóch zbiorników gazowych o pojemności po 6700 l na terenie działki nr 157/4 w Motańcu z budową linii napowietrznej 15 kV, w miejscowości Motaniec, Gmina Kobylanka”.

Przedsięwzięcie zaliczane jest do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany.

Ww. wniosek został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Wykaz oraz dokumenty znajdują się w Urzędzie Gminy Kobylanka, pokój nr 2. Uwagi i wnioski do planowanej inwestycji można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kobylanka, ul. Szkolna 12 w terminie 21 dni, licząc od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Wójt Gminy
Andrzej Kaszubski


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Adam Hendzel

Data wytworzenia:
20 wrz 2007

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
20 wrz 2007, godz. 12:17

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
20 wrz 2007, godz. 12:17