Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2023


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki geodezyjnej nr 880/12, obręb Niedźwiedź, Gmina Kobylanka w ramach kompleksu zabudowy mieszkaniowej na działkach geodezyjnych nr 880/1, 880/2, 880/3, 880/4, 880/5, 880/6, 880/7, 880/8, 880/9, 880/10, 880/11, 880/12, obręb Niedźwiedź, Gmina Kobylanka” 2023-12-18 14:10:23
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.6733.14.2023.MW - odcinek sieci gazowej średniego ciśnienia DN 90 mm z rur PE (o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa) do realizacji na części działki oznaczonej nr ewid. 309/2 w obrębie Bielkowo 2023-12-15 11:49:41
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.6733.15.2023.MW - odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Orląt Lwowskich w miejscowości Reptowo dz. 247/2, 127, 126/1, 139. 2023-12-15 11:46:22
Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji do naziemnego magazynowania gazu płynnego polegającej na montażu naziemnych zbiorników magazynowych gazu płynnego o pojemności zbiorczej do 13 m³ na działce ewidencyjnej nr 192, obręb Kobylanka, gmina Kobylanka” 2023-12-06 14:14:57
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki geodezyjnej nr 880/12, obręb Niedźwiedź, Gmina Kobylanka w ramach kompleksu zabudowy mieszkaniowej na działkach geodezyjnych nr 880/1, 880/2, 880/3, 880/4, 880/5, 880/6, 880/7, 880/8, 880/9, 880/10, 880/11, 880/12, obręb Niedźwiedź, Gmina Kobylanka" 2023-11-29 14:25:51
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.6733.14.2023.MW - odcinek sieci gazowej średniego ciśnienia DN 90 mm z rur PE do realizacji w działce nr 309/2 obręb Bielkowo 2023-11-22 14:55:34
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.6733.12.2023.MW - odcinek sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do realizacji w działce nr 104/6 obręb Zieleniewo. 2023-11-20 14:47:13
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.6733.13.2023.MW - odcinek sieci wodociągowej do realizacji w działce nr 321, 319, 281/9, 277/2, 277/1, 277/8 obręb Bielkowo 2023-11-16 14:44:28
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.6733.10.2023.MW - odcinek sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do realizacji w działce nr 104/6 obręb Zieleniewo 2023-09-29 15:12:21
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Cisewie” 2023-09-29 12:52:03
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Cisewie”, stosownie do wniosku złożonego w Urzędzie Gminy Kobylanka w dniu w dniu 20 lipca 2023 r. przez Pana Bartosza Sosina, z Inżynieria Drogowa Bartosz Sosin, z siedzibą w Stargardzie, przy ul. Chopina 1. 2023-09-20 09:10:55
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzonego na podstawie Uchwały Nr XIX/115/20 Rady Gminy Kobylanka z dnia 27 lutego 2020 r. 2023-09-18 10:28:50
Obwieszczenie o złożeniu uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Cisewie” w ramach postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2023-09-01 13:34:47
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.6733.11.2023.MW - odcinek sieci wodociągowej do realizacji w działkach nr 58, 54 obręb Rekowo 2023-08-31 14:23:48
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.6733.10.2023.MW - odcinek sieci wodociągowej do realizacji w działkach nr 57/9, 57/10, 57/11, 57/12, 57/13, 57/14, 57/15, 57/16, 57/19 obręb Cisewo 2023-08-31 14:22:58
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn.: "Strategia Rozwoju Gminy Kobylanka na lata 2023-2032 2023-08-28 15:42:49
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Cisewie”. 2023-08-16 14:41:24
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa instalacji do naziemnego magazynowania gazu płynnego na działkach ewidencyjnych nr 137/1 i 137/2, obręb Niedźwiedź, gmina Kobylanka”. 2023-08-11 13:45:30
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji do naziemnego magazynowania gazu płynnego na działkach ewidencyjnych nr 49/1 i 49/2, obręb Motaniec, gmina Kobylanka”. 2023-08-11 13:44:13
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie działki nr 4/2, obręb Wielichówko, Gmina Kobylanka” 2023-08-10 15:15:09
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych z infrastrukturą techniczną na terenie nieruchomości usytuowanych we wsi Niedźwiedź, Gmina Kobylanka” 2023-08-03 14:43:38
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.6733.11.2023.MW - odcinek sieci wodociągowej do realizacji w działkach nr 58, 54 w obrębie Rekowo 2023-08-01 13:20:08
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej Reptowo o łącznej mocy nie większej niż 2 MW oraz kontenerowych magazynów energii o mocy do 100 MW wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną na działce geodezyjnej nr 425, obręb Reptowo, Gmina Kobylanka” 2023-07-31 12:18:11
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.6733.10.2023.MW - odcinek sieci wodociągowej wraz zz przyłączami do realizacji w działkach nr 57/16, 57/19, 57/9-57/15 w obrębie Cisewo. 2023-07-27 14:28:20
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.6733.9.2023.MW - odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do realizacji w działce nr 203/13 w obrębie Kunowo 2023-07-13 14:49:45
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji do naziemnego magazynowania gazu płynnego na działkach ewidencyjnych nr 49/1 i 49/2, obręb Motaniec, gmina Kobylanka”. 2023-07-05 14:20:26
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.6733.7.2023.MW - stacja elektroenergetyczna 110/30 kV GPO Reptowo na działce 447/5 obręb Reptowo. 2023-07-05 14:06:04
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych z infrastrukturą techniczną na terenie nieruchomości usytuowanych we wsi Niedźwiedź, Gmina Kobylanka” 2023-07-05 14:04:12
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej Reptowo o łącznej mocy nie większej niż 2 MW oraz kontenerowych magazynów energii o mocy do 100 MW wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną na działce geodezyjnej nr 425, obręb Reptowo, Gmina Kobylanka” 2023-06-23 14:18:56
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 450017Z w Reptowie” 2023-06-20 14:12:40
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.6733.7.2023.MW -budowa stacji elektroenergetycznej 110/30 kV GPO Reptowo 2023-06-06 14:02:00
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawia wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji do naziemnego magazynowania gazu płynnego na działkach ewidencyjnych nr 49/1 i 49/2, obręb Motaniec, gmina Kobylanka” 2023-06-06 14:01:21
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych z infrastrukturą techniczną na terenie nieruchomości usytuowanych we wsi Niedźwiedź, Gmina Kobylanka” 2023-06-06 10:16:23
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 450017Z w Reptowie” 2023-06-02 14:21:27
Obwieszczenie w sprawie wyborów ławników na kadencję 2024-2027 2023-05-31 14:30:12
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.6733.6.2023.MW - odcinek sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63/40PE do realizacji w działkach nr 225, 1339 w obrębie Morzyczyn 2023-05-31 09:58:02
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej Reptowo o łącznej mocy nie większej niż 2 MW oraz kontenerowych magazynów energii o mocy do 100 MW wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną na działce geodezyjnej nr 425, obręb Reptowo, Gmina Kobylanka” 2023-05-31 09:57:28
Obwieszczenie o konsultacjach społecznych planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jezioro Miedwie i okolice PLB320005. 2023-05-23 12:57:34
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 450017Z w Reptowie”. 2023-05-16 13:42:11
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.6733.5.2023.MW - odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63/40PE do realizacji w działkach nr 225, 1339 w obrębie Morzyczyn. 2023-05-15 15:19:54
Obwieszczenie o złożeniu przez Pana Bohdana Marcinkowskiego, właściciela „BLUEAMBER” Plantacja Borówki Bohdan Marcinkowski raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie działki nr 4/2, obręb Wielichówko, Gmina Kobylanka” 2023-05-09 14:05:30
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.6733.4.2023.MW - sieć gazowa średniego ciśnienia -Motaniec dz. 59, 187/22 2023-04-28 10:20:27
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa parkingu dla samochodów osobowych na terenie znajdującym się pomiędzy ulicami Szczecińską, Jana Pawła II i Sosnową w Morzyczynie, Gmina Kobylanka” 2023-04-26 14:32:39
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania o warunkach zabudowy poprzedzonego decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - PP.6730.4.2023.MW - elektrownia fotowoltaiczna - Motaniec dz. 17, 18_1 - (artykuł stracił ważność) 2023-04-20 12:42:48
Obwieszczecnie o zakończeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.6733.2.2023.MW - sieć gazowa średniego ciśnienia -Morzyczyn dz. 149/2, 160 2023-04-18 14:19:41
Obwieszczecnie o zakończeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.6733.3.2022.MW -- budynek posterunku policji Morzyczyn dz. 207 2023-04-17 14:40:17
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.6733.5.2023.MW - odcinek sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63/40PE do realizacji w działkach nr 225, 1339 w obrębie Morzyczyn 2023-04-13 13:34:48
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa parkingu dla samochodów osobowych na terenie znajdującym się pomiędzy ulicami Szczecińską, Jana Pawła II i Sosnową w Morzyczynie, Gmina Kobylanka” 2023-04-06 15:30:30
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.6733.4.2023.MW 2023-04-03 15:40:48
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.6733.1.2023.MW linia kablowa SN-15kV i nn-0,4kV wraz z budową kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV - Kobylanka dz. 42/1 2023-03-30 14:34:14
II wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka w obrębie Kobylanka, w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego 2023-03-27 15:07:53
Obwieszczenie o drugim wyłożeniu projektu mpzp w obrębie Kobylanka, w rejonie ulicy Chrobrego 2023-03-17 14:25:01
Obwieszczecnie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.6733.3.2023.MW -posterunek policji Morzyczyn dz.207 2023-03-16 14:14:15
Obwieszczenie o złożeniu uzupełnień i informacji do karty informacyjnej przedsięwzięcia pn.: „Budowa parkingu dla samochodów osobowych na terenie znajdującym się pomiędzy ulicami Szczecińską, Jana Pawła II i Sosnową w Morzyczynie, Gmina Kobylanka” przez Panią Ewę Liberę, działającą z upoważnienia Gminy Kobylanka. 2023-03-13 14:55:26
Obwieszczecnie o zakończeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.6733.9.2022.MW - odcinek sieci wodociągowej wraz z przyłączami Kobylanka dz. 904/26 i 904/28 2023-03-10 13:04:13
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu administracyjnym, wszczętym w dniu 16 stycznia 2023 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie działki nr 4/2, obręb Wielichówko, Gmina Kobylanka” 2023-03-03 14:58:03
Obwieszczecnie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.6733.1.2023.MW - linia kablowa SN-15kV i nn-0,4kV wraz z budową kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV 2023-03-03 13:40:59
Obwieszczecnie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.6733.2.2023.MW - odcinek sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63PE do realizacji w działkach nr 149/2, 160 w obrębie Morzyczyn 2023-03-01 15:07:37
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu magazynowo - produkcyjnego wraz z częściami socjalno - biurowymi i infrastrukturą towarzyszącą na działkach geodezyjnych nr 13/5 i 15, obręb Motaniec, Gmina Kobylanka" 2023-02-17 14:49:46
Obwieszczecnie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.6733.9.2022.MW - odcinek sieci wodociągowej wraz z przyłączami do realizacji w działkach 904/26, 904/28 obręb Kobylanka. 2023-02-16 15:01:41
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa parkingu dla samochodów osobowych na terenie znajdującym się pomiędzy ulicami Szczecińską, Jana Pawła II i Sosnową w Morzyczynie, Gmina Kobylanka" 2023-02-14 09:55:05
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu magazynowo - produkcyjnego wraz z częściami socjalno - biurowymi i infrastrukturą towarzyszącą na działkach geodezyjnych nr 13/5 i 15, obręb Motaniec, Gmina Kobylanka" - (artykuł stracił ważność) 2023-01-25 14:19:02
Obwieszczenie o złożeniu przez Panią Karolinę Ceglarz, działającą z upoważnienia SIG Polska Portfolio 8 Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2 raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: ?Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW (w trzech etapach ? każdy po ok. 1 MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki geodezyjnej nr 14, obręb Rekowo, Gmina Kobylanka? oraz o odwieszeniu z urzędu postępowania w przedmiotowej - (artykuł stracił ważność) 2023-01-23 16:00:20

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Flejszman

Data wytworzenia:
23 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Flejszman

Data publikacji:
23 sty 2023, godz. 15:59

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Flejszman

Data aktualizacji:
01 mar 2023, godz. 14:56