Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

OBWIESZCZENIE dot. wszczęcia postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: „Przedłużenie rurociągu istniejącej sieci wodociągowej w

OBWIESZCZENIE

Stosownie do do art. 32 ust 1 pkt 1 i ust 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami)

podaje się do
publicznej wiadomości

że w dniu 22.03.2007 r. na wniosek Pana Rafała Łapińskiego, zam. w Szczecinie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: „Przedłużenie rurociągu istniejącej sieci wodociągowej w drodze wojewódzkiej nr 120 (działka geodezyjna nr 299) w Bielkowie, Gmina Kobylanka”.

Przedsięwzięcie zaliczane jest do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany.

Ww. wniosek został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Wykaz oraz dokumenty znajdują się w Urzędzie Gminy Kobylanka, pokój nr 2.

Uwagi i wnioski do planowanej inwestycji można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kobylanka, ul. Szkolna 12 w terminie 21 dni, licząc od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

WÓJT GMINY Andrzej Kaszubski


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Adam Hendzel

Data wytworzenia:
20 wrz 2007

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
20 wrz 2007, godz. 12:14

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
20 wrz 2007, godz. 12:14