Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Rozbudowa napowietrznej stacji elektroenergetycznej Morzyczyn o rozdzielnię 400 kV i transformacje 400/220 kV oraz 400/110 kV

OBWIESZCZENIE


Stosownie do do art. 32 ust 1 pkt 1 i ust 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j. t. Dz. U. z 2006 r., Nr 129 poz. 902 z późniejszymi zmianami)


podaje się do
publicznej wiadomości


że w dniu 10.10.2007 r. na wniosek Pana Bogdana Pławeckiego (Energoprojekt Kraków SA, ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków), działającego w imieniu i na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych, z siedzibą w Warszawie, ul. Mysia 2, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa napowietrznej stacji elektroenergetycznej Morzyczyn o rozdzielnię 400 kV i transformacje 400/220 kV oraz 400/110 kV”.


Przedsięwzięcie zaliczane jest do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, do którego załączono raport o oddziaływaniu na środowisko.


Wniosek, raport oraz inne dokumenty w tej sprawie zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, który jest wyłożony do wglądu w pokoju 2 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Kobylance, ul. Szkolna 12, w godzinach 7.15-15.15.


Wszystkich zainteresowanych informujemy, że wszelkie uwagi i wnioski można składać w miejscu wyłożenia wniosku w terminie 21 dni licząc od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia .


Brak złożenia uwag w wyżej wymienionym terminie spowoduje utratę prawa do ich późniejszego podnoszenia.

WÓJT GMINY
Andrzej Kaszubski
Kobylanka, dnia 10 października 2007 r.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Lewicki

Data wytworzenia:
11 paź 2007

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
11 paź 2007, godz. 14:57

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
11 paź 2007, godz. 14:57