Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Remont drogi dojazdowej do cmentarza w miejscowości Kobylanka

Kobylanka: Remont drogi dojazdowej do cmentarza w miejscowości Kobylanka
Numer ogłoszenia: 253484 - 2007; data zamieszczenia: 18.12.2007
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 156403 - 2007.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kobylanka, ul. Szkolna, 73-108 Kobylanka, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 57 88 521, fax 0 91 57 88 520.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi dojazdowej do cmentarza w miejscowości Kobylanka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni drogi dojazdowej do cmentarza w miejscowości Kobylanka, obejmujący: I odcinek - 250 mb o szerokości 5 mb, II odcinek - 386 mb o szerokości 4 mb w tym 300 m2 z utwardzonym poboczem 2 x 0,5m, 86 mb bez pobocza, polegający na: 1. podbudowie z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr.12 cm po zagęszczeniu, 2. ułożeniu nawierzchni z masy mineralno - emulsyjnej na zimno, 3. ułożeniu cienkiego dywanika z mieszanki mineralno - emulsyjnej na zimno. Całość bez korytowania z podniesieniem studzienek kanalizacyjnych.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.31.42-6.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 227050 PLN.


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie


SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.10.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Drogowe EMULEX Sp. z o.o., ul. Czesława Tańskiego 16, 73-110 Stargard Szczeciński, kraj/woj. zachodniopomorskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 227050
  • Oferta z najniższą ceną: 227050 / oferta z najwyższą ceną: 227050
  • Waluta: PLN.

Załączniki do pobrania

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
udzielenie zamowienia (PDF, 71.22Kb) 2008-07-07 08:52:53 76

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Beata Domaradzka

Data wytworzenia:
19 gru 2007

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
19 gru 2007, godz. 13:23

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
07 lip 2008, godz. 08:52