Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2016


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
ZARZĄDZENIE NR 1/2016 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Kobylanka w 2016 roku oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 2016-01-11 14:43:31
ZARZĄDZENIE NR 2/2016 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 04 stycznia 2016 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 72/2013 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie "Regulaminu Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów" 2016-01-11 14:46:38
ZARZĄDZENIE NR 3/2016 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy Kobylanka i jednostek budżetowych Gminy Kobylanka 2016-01-11 14:48:16
ZARZĄDZENIE NR 4/2016 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-01-14 08:22:54
ZARZĄDZENIE Nr 5/2016 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylance oraz określenia regulaminu konkursu 2016-01-12 07:18:53
ZARZĄDZENIE NR 6/2016 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 08 stycznia 2016r w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kobylance 2016-01-12 07:20:48
ZARZĄDZENIE NR 7/2016 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla uczniów przedszkola niepublicznego objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju 2016-01-19 19:41:05
ZARZĄDZENIE NR 8/2016 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-01-19 19:45:24
ZARZĄDZENIE Nr 9/2016 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobylanka w 2016 r. 2016-01-19 19:49:23
Zarządzenie Nr 10/2016 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 18 stycznia 2016r. w sprawie zatwierdzenia listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego oraz listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 2016-01-19 19:51:37
ZARZĄDZENIE 11/2016 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Kobylanka. 2016-01-26 14:29:54
ZARZĄDZENIE NR 12/2016 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-01-26 14:31:39
ZARZĄDZENIE NR 13/2016 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylance. 2016-01-26 14:33:12
ZARZĄDZENIE NR  14/2016 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok oraz zmiany zarządzenia w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Kobylanka w 2016 roku oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 2016-02-18 11:31:22
ZARZĄDZENIE NR  15/2016 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-02-18 11:32:59
ZARZĄDZENIE 18/2016 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym do pierwszych klas szkół podstawowych  prowadzonych przez Gmine Kobylanka 2016-02-22 12:16:33
ZARZĄDZENIE NR  19/2016 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XVIII/124/16 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka  na 2016 rok 2016-03-02 16:44:54
ZARZĄDZENIE NR  20/2016 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-03-18 14:17:45
ZARZĄDZENIE Nr 21/2016 Wójta Gminy Kobylanka z dnia  29  lutego 2016 w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Kobylanka pn. "Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz ze wskazanych nieruchomości niezamieszkałych na obszarze Gminy Kobylanka". 2016-03-02 16:46:43
ZARZĄDZENIE Nr 22/2016 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 29 lutego 2016r.   w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Kobylance  do prowadzenia  spraw z zakresu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 2016-03-04 10:37:43
ZARZĄDZENIE Nr 23/2016 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 1 marca 2016 roku w  sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylance 2016-03-04 10:42:52
ZARZĄDZENIE Nr  24/16 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 1 marca 2016r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych 2016-03-04 10:44:14
ZARZĄDZENIE NR 25/2016 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-04-05 10:29:08
ZARZADZENIE Nr 26/2016 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących organizacji pracy szkół i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kobylanka na rok szkolny 2016/2017. 2016-04-05 10:32:19
ZARZĄDZENIE NR 27/2016 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XIX/127/16 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2016 rok 2016-04-05 10:34:30
ZARZĄDZENIE NR  28/2016 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-04-14 11:54:31
ZARZĄDZENIE NR  29/2016 WÓJTA GMINY KOBYLANKA  z dnia  08 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka 2016-04-08 14:29:05
ZARZĄDZENIE NR 30/2016 WÓJTA GMINY KOBYLANKA      z dnia  08 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka 2016-04-08 14:30:32
ZARZĄDZENIE NR 31/2016 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 08 kwietnia 2016 roku   w sprawie ustalenia miesięcznej wysokości dotacji dla wychowanków przedszkola niepublicznego objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju i wychowanków niepełnosprawnych bez autyzmu i niepełnosprawności sprzężonej 2016-04-08 14:31:34
ZARZĄDZENIE NR  32 /2016 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 08 kwietnia  2016r. w sprawie planu kontroli zarządczej na 2016 r. 2016-04-14 11:57:32
ZARZĄDZENIE NR  33/2016 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok oraz zmiany zarządzenia w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Kobylanka w 2016 roku oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 2016-04-26 07:52:16
ZARZĄDZENIE Nr 34/2016 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie wykazania  nieruchomości   przeznaczonych do  sprzedaży  położonych na terenie Gminy Kobylanka stanowiących własność Gminy Kobylanka. 2016-04-19 07:40:12
ZARZĄDZENIE NR  35/2016 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XX/139/16 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2016 rok 2016-05-06 10:13:08
ZARZĄDZENIE NR 36/2016 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-05-06 10:15:25
ZARZĄDZENIE  NR  37 /2016 WÓJTA  GMINY KOBYLANKA z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37/2013 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 15 maja 2013 r.  w sprawie powołania Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy Urzędzie Gminy Kobylanka. 2016-05-06 10:16:50
ZARZĄDZENIE NR 38/2016 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-05-20 11:09:39
Zarządzenie Nr 39/2016 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie  upoważnienia pełniącego obowiązki kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, świadczeń wychowawczych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2016-05-06 10:18:47
Zarządzenie Nr 40/2016 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie  upoważnienia pełniącego obowiązki kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance  do przekazywania informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych do wszystkich biur informacji gospodarczej oraz podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych,  prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji. 2016-05-06 10:21:10
Zarządzenie Nr 41/2016 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie  zobowiązania  pełniącego obowiązki kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance do realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2016-05-06 10:22:22
ZARZĄDZENIE Nr 42/2016 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 4 maja 2016r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance do prowadzenia postępowań  i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i rodzicielskich, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, świadczeń wychowawczych 2016-05-11 09:21:00
ZARZĄDZENIE NR 43/2016 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 05 maja 2016r. zmieniające  zarządzenie w sprawie planu kontroli zarządczej na 2016 r. 2016-05-11 09:23:38
ZARZĄDZENIE Nr 44/2016 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 11 maja 2016r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Kobylanka 2016-05-11 15:32:12
ZARZĄDZENIE NR  45/2016 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy Kobylanka i jednostek budżetowych Gminy Kobylanka 2016-05-20 11:11:05
ZARZĄDZENIE NR  46 / 2016  WÓJTA GMINY KOBYLANKA  z dnia 13 maja 2016 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej dla Pani  Martyny Roślak zatrudnionej w Urzędzie Gminy Kobylanka 2016-05-20 11:13:05
ZARZĄDZENIE NR  47/ 2016  WÓJTA GMINY KOBYLANKA  z dnia  13 maja 2016 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej dla Pani  Agnieszki Mikuły zatrudnionej w Urzędzie Gminy Kobylanka 2016-05-20 11:15:02
ZARZĄDZENIE NR 48/2016 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-06-02 13:37:34
ZARZĄDZENIE NR 49/2016 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kobylance. 2016-05-20 11:17:46
ZARZĄDZENIE Nr 50/2016 Wójta Gminy Kobylanka z dnia  18  maja 2016  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 21/2015 z dnia 29 lutego 2016 r. dotyczącego powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności przetargowych w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Kobylanka pn. "Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz ze wskazanych nieruchomości niezamieszkałych na obszarze Gminy Kobylanka" 2016-05-30 14:17:52
ZARZĄDZENIE Nr 51/2016 WÓJTA GMINY KOBYLANKA  z dnia 23 maja 2016 roku   w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania, kontroli i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań publicznych Gminy Kobylanka 2016-05-30 14:20:00
ZARZĄDZENIE NR 52/2016 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-06-10 12:24:35
ZARZĄDZENIE NR  53/2016 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy Kobylanka i jednostek budżetowych Gminy Kobylanka 2016-06-10 12:27:29
ZARZĄDZENIE NR 54/2016 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli od 1 stycznia 2016r. 2016-06-15 14:30:06
ZARZĄDZENIE NR 55/2016 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-06-29 13:29:45
ZARZĄDZENIE NR 56/2016 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ? Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Kobylance 2016-06-29 16:20:45
Zarządzenie Nr 57/2012 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2016-07-01 11:53:53
ZARZĄDZENIE NR  58/2016 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XXII/150/16 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2016 rok 2016-07-06 10:30:55
ZARZĄDZENIE NR 59/2016 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-07-13 14:07:26
ZARZĄDZENIE NR 60/2016 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-07-08 12:42:29
ZARZĄDZENIE NR 61/2016 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-07-15 13:27:48
ZARZĄDZENIE NR  62/2016 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości 2016-07-15 13:30:45
ZARZĄDZENIE NR 63/2016 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Kobylanka dla samorządowych instytucji kultury 2016-07-28 12:44:17
ZARZĄDZENIE NR 64/2016 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy Kobylanka i jednostek budżetowych Gminy Kobylanka 2016-07-28 12:46:07
ZARZĄDZENIE NR 65/2016 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla kierowników gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Kobylanka 2016-07-28 12:47:50
ZARZĄDZENIE NR 66/2016 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-08-17 14:35:35
Zarządzenie Nr 67/2016 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance do przekazywania informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych do wszystkich biur informacji gospodarczej oraz podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji 2016-07-28 12:49:17
Zarządzenie Nr 68/2016 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, świadczeń wychowawczych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2016-07-28 12:50:30
Zarządzenie Nr 69/2016 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie zobowiązania kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance do realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2016-07-28 12:51:34
ZARZĄDZENIE NR 70/ 2016 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej dla Pani Anny Skorofil zatrudnionej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylance na stanowisku kierownika 2016-07-28 12:52:36
ZARZĄDZENIE NR 71/2016 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-09-13 11:59:58
ZARZĄDZENIE NR 72/2016 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 16 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej dla Pana Michała Sielickiego zatrudnionego w Urzędzie Gminy Kobylanka 2016-08-24 11:40:20
ZARZĄDZENIE Nr 73/2016 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 16 sierpnia 2016 r. W sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy  w rodzinie. 2016-08-24 11:42:33
ZARZĄDZENIE Nr 74/2016 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie wykazania  nieruchomości  przeznaczonej do  sprzedaży  położonej  na terenie Gminy Kobylanka stanowiącej własność Gminy Kobylanka. 2016-08-24 11:46:39
ZARZĄDZENIE Nr 75 /2016 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie wykazania  nieruchomości   przeznaczonej do  sprzedaży  położonej na terenie Gminy Kobylanka stanowiącej własność Gminy Kobylanka. 2016-08-24 11:49:13
ZARZĄDZENIE NR 76/2016 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-09-13 09:18:58
ZARZĄDZENIE NR 77/2016 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-09-13 12:03:24
ZARZĄDZENIE 78/2016 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej dla Szkoły Podstawowej w Kobylance, Szkoły Podstawowej w Kunowie oraz Zespołu Szkół Publicznych w Reptowie. 2016-09-13 12:04:45
ZARZĄDZENIE nr 79/2016 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 6 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej sołectwa Cisewo 2016-09-13 09:32:31
ZARZĄDZENIE NR 80/2016 WÓJTA GMINY KOBYLANKA       z dnia   7 września 2016 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka 2016-09-23 11:16:57
ZARZĄDZENIE NR 81/2016 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-09-23 11:18:17
ZARZĄDZENIE NR 82/2016 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 16 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-10-05 15:59:28
ZARZĄDZENIE Nr 83/2016 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 23 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności przetargowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia w zakresie wykonania nawierzchni drogowej w Kobylance ul. 8-go Marca, w Zieleniewie - ul. Boczna i na odcinku drogi Cisewo - Wielichówko 2016-10-05 16:01:42
ZARZĄDZENIE NR 84/2016 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 26 WRZEŚNIA 2016 r. w sprawie rozformowania i powołania nowych struktur formacji obrony cywilnej na terenie gminy Kobylanka 2016-10-05 16:04:24
ZARZĄDZENIE NR 85/2016 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XXIV/160/16 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2016 rok 2016-10-05 16:05:31
ZARZĄDZENIE NR 86/2016 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-10-13 13:54:42
ZARZĄDZENIE Nr 87/2016 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 5 października 2016r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu stanowiących własność Gminy Kobylanka 2016-10-05 16:06:33
ZARZĄDZENIE NR 89/2016 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 5 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2016-11-30 14:39:09
ZARZĄDZENIE NR 90/2016 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-10-13 13:57:29
ZARZĄDZENIE NR  91/2016 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 5 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy Kobylanka i jednostek budżetowych Gminy Kobylanka 2016-10-13 13:59:34
ZARZĄDZENIE Nr  92 /2016 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 7 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności przetargowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia w zakresie I etapu rozbudowy cmentarza komunalnego w Kobylance. 2016-10-13 14:00:49
ZARZĄDZENIE NR 93/2016 WÓJTA GMINY KOBYLANKA  z dnia 07 października 2016 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej dla Pani  Joanny Marzec - Heinrich zatrudnionej w Urzędzie Gminy Kobylanka 2016-10-18 14:37:26
ZARZĄDZENIE NR 94/2016 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 14 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-11-14 11:54:23
ZARZĄDZENIE Nr 95A/2016 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 14 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia na usługę społeczną pn. "Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy w Kobylance" 2016-12-27 12:48:13
ZARZĄDZENIE Nr 95/2016 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 14 października 2016 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 92/2016 z dnia 7 października 2016 r. dotyczącego powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności przetargowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia w zakresie I etapu rozbudowy cmentarza komunalnego w Kobylance. 2016-11-14 11:56:21
ZARZĄDZENIE Nr 96/2016 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 27 października 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla wychowanków publicznego przedszkola prowadzonego przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ 2016-11-14 11:58:09
ZARZĄDZENIE NR 97/2016 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XXV/165/16 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2016 rok 2016-11-14 12:00:46
ZARZĄDZENIE NR 98/2016 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-11-14 12:02:29
ZARZĄDZENIE NR 99/2016 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-11-14 12:03:58
ZARZĄDZENIE NR 100/2016 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-12-09 12:52:27
ZARZĄDZENIE Nr 101/2016 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności przetargowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia w zakresie wykonania koncepcji, dokumentacji projektowo-wykonawczej oraz wniosku o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami dla projektów dotyczących rewitalizacji głównej przestrzeni publicznej w miejscowości Kobylanka i Rekowo 2016-11-30 14:42:36
ZARZĄDZENIE NR 102/2016 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XXVI/175/16 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2016 rok 2016-11-30 14:44:48
ZARZĄDZENIE NR 103/2016 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-11-30 14:48:36
ZARZĄDZENIE Nr 104/2016 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Kobylanka stanowiącej własność Gminy Kobylanka 2016-11-30 14:50:42
ZARZĄDZENIE Nr 105 /2016 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu stanowiących własność Gminy Kobylanka 2016-11-30 14:51:55
ZARZĄDZENIE NR 106/2016 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 28 listopada 2016 roku   w sprawie zmiany wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli 2016-11-30 14:53:53
ZARZĄDZENIE NR 107/2016 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie zmiany wysokości dotacji dla wychowanków publicznego przedszkola prowadzonego przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ 2016-11-30 14:55:15
ZARZĄDZENIE NR 108/2016 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-12-16 13:37:08
Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 109 /2016 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 05 grudnia  2016r. w sprawie zmiany  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kobylanka   z dnia 28 maja 2015r. 2016-12-09 12:57:04
ZARZĄDZENIE NR  110 / 2016  WÓJTA GMINY KOBYLANKA  z dnia 05 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka 2016-12-09 12:58:28
ZARZĄDZENIE NR 111/2016 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-12-30 13:56:35
ZARZĄDZENIE NR   112/2016      WÓJTA GMINY KOBYLANKA       z dnia  19 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka 2016-12-27 12:50:27
ZARZĄDZENIE NR  113 /2016 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kobylance. 2016-12-27 12:52:54
ZARZĄDZENIE Nr 114/2016 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylance 2017-01-13 12:25:45
ZARZĄDZENIE Nr 115/2016 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylance 2017-01-13 12:27:16
ZARZĄDZENIE NR 116/2016 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XXVII/179/16 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2016 rok 2017-01-13 12:28:42
ZARZĄDZENIE NR 117/2016 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2017-01-23 12:31:12
ZARZĄDZENIE NR 118/2016 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości 2017-01-23 12:35:02

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Flejszman

Data wytworzenia:
11 sty 2016

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Flejszman

Data publikacji:
11 sty 2016, godz. 14:39

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Flejszman

Data aktualizacji:
11 sty 2016, godz. 14:39