Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2017


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1 /2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 03 stycznia 2017r. 2017-01-13 12:35:39
ZARZĄDZENIE NR 2A/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości 2017-02-07 13:19:43
ZARZĄDZENIE Nr 2/ 2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia dni wolnych dla pracowników Urzędu Gminy Kobylanka w zamian za dni świąteczne przypadające w wolne soboty w 2017 roku. 2017-01-13 12:36:53
ZARZĄDZENIE 3/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Kobylanka. 2017-01-23 12:37:28
ZARZĄDZENIE NR 4/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany wysokości dotacji dla wychowanków publicznego przedszkola prowadzonego przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ 2017-01-23 12:41:55
ZARZĄDZENIE NR 5/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli 2017-01-23 12:43:55
ZARZĄDZENIE NR 6/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka 2017-02-07 13:21:15
ZARZĄDZENIE Nr 7/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/2009 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Kobylanka 2017-02-07 13:23:28
ZARZĄDZENIE 8/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Kobylanka. 2017-02-07 13:24:39
ZARZĄDZENIE NR 9/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 06 lutego 2017 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka 2017-02-07 13:26:08
ZARZĄDZENIE Nr 10/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy stanowiącej własność Gminy Kobylanka. 2017-02-10 14:29:34
ZARZĄDZENIE NR 11/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej dla Pani Katarzyny Kondrackiej zatrudnionej w Urzędzie Gminy Kobylanka 2017-02-21 11:33:26
ZARZĄDZENIE NR 12/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie zmiany wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli 2017-02-21 11:36:40
ZARZĄDZENIE 13/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobylanka w 2017 r. 2017-02-21 11:40:12
ZARZĄDZENIE NR 14/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Kobylanka w 2017 roku oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 2017-03-03 15:05:25
ZARZĄDZENIE NR 15/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-03-03 15:07:24
ZARZĄDZENIE NR 16/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-03-14 14:33:08
ZARZĄDZENIE NR 17/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie zmiany wysokości dotacji dla wychowanków publicznego przedszkola prowadzonego przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ 2017-03-03 15:08:40
ZARZĄDZENIE NR 19/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-03-22 15:38:22
ZARZĄDZENIE Nr 20/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Reptowie 2017-03-15 16:21:26
ZARZĄDZENIE Nr 21/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kunowie 2017-03-15 16:22:06
ZARZĄDZENIE NR 22/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-04-10 09:13:22
Zarządzenie Nr 23/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatora obsługi informatycznej Obwodowej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kobylanka zarządzonych na dzień 23 kwietnia 2017 roku 2017-03-22 15:40:20
ZARZĄDZENIE Nr 24 /2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanymi nadzwyczajnymi zdarzeniami. 2017-03-22 15:55:59
ZARZĄDZENIE NR 25/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie ustalenia miesięcznej wysokości dotacji dla wychowanków przedszkola niepublicznego objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, oraz z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym. 2017-03-22 15:58:05
ZARZĄDZENIE Nr 26/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 17 marca 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Kobylanka 2017-03-20 08:29:08
ZARZĄDZENIE NR 27/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie zmiany wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli 2017-03-21 14:48:02
ZARZĄDZENIE NR 28/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie zmiany wysokości dotacji dla wychowanków publicznego przedszkola prowadzonego przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ 2017-03-21 14:48:55
Zarządzenie Nr 29/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: wprowadzenia do użytku Planu Obrony Cywilnej Gminy Kobylanka. 2017-04-24 14:13:49
ZARZĄDZENIE NR 30/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-04-24 14:15:43
ZARZĄDZENIE NR 31/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 16/2017 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-04-24 14:17:17
ZARZĄDZENIE NR 32/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-04-24 14:18:47
ZARZĄDZENIE Nr 33/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych i do klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Kobylanka 2017-04-24 14:21:00
ZARZĄDZENIE NR 34/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy Kobylanka i jednostek budżetowych Gminy Kobylanka 2017-04-24 14:22:51
ZARZĄDZENIE NR 35/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-05-08 11:38:55
ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli 2017-04-24 14:24:11
ZARZĄDZENIE NR 37/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany wysokości dotacji dla wychowanków publicznego przedszkola prowadzonego przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ 2017-04-24 14:25:25
ZARZĄDZENIE Nr 38/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 21 kwietnia 2017 roku. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kunowie 2017-04-24 14:26:48
ZARZĄDZENIE Nr 39/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 21 kwietnia 2017 roku. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Reptowie 2017-04-24 14:27:39
ZARZĄDZENIE Nr 40/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności przetargowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia w zakresie II etapu rozbudowy cmentarza komunalnego w Kobylance. 2017-05-08 11:42:11
ZARZĄDZENIE Nr 41/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 26 kwietnia 2017 roku. zmieniające w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Reptowie 2017-05-08 11:55:25
ZARZĄDZENIE Nr 42/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej na terenie Gminy Kobylanka stanowiącej własność Gminy Kobylanka. 2017-04-28 10:56:02
ZARZĄDZENIE NR 43/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XXXI/203/17 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2017 rok 2017-05-08 11:56:40
ZARZĄDZENIE NR 44/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-06-22 14:22:18
ZARZĄDZENIE Nr 45/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 27 kwietnia 2017 roku. zmieniające w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kunowie 2017-05-08 11:57:47
ZARZĄDZENIE Nr 46/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Kunowie. 2017-05-11 11:39:22
ZARZĄDZENIE Nr 47/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Reptowie. 2017-05-11 11:40:09
ZARZĄDZENIE NR 48/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-06-22 14:23:49
ZARZĄDZENIE Nr 49/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 12 maja 2017 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 2017-05-22 13:04:08
ZARZĄDZENIE NR 50 / 2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 12 maja 2017 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej dla Pani Anny Kantor zatrudnionej w Urzędzie Gminy Kobylanka 2017-05-22 13:05:15
ZARZĄDZENIE NR 51/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XXXII/212/17 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2017 rok 2017-06-22 14:26:34
ZARZĄDZENIE NR 52/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-06-22 14:28:26
ZARZĄDZENIE NR 53 / 2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej dla Pani Wioletty Szustakiewicz zatrudnionej w Urzędzie Gminy Kobylanka 2017-06-22 14:30:52
ZARZĄDZENIE NR 54/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-06-22 14:31:42
ZARZĄDZENIE Nr 55 /2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności przetargowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia w zakresie III etapu rozbudowy cmentarza komunalnego w Kobylance 2017-06-23 10:11:27
ZARZĄDZENIE NR 57/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XXXIII/224/17 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2017 rok 2017-07-03 13:59:53
ZARZĄDZENIE NR 58/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-07-03 14:01:07
ZARZĄDZENIE Nr 59/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego na Osiedlu Zielonym w miejscowości Kobylanka" 2017-06-26 08:27:46
ZARZĄDZENIE NR 60/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-07-14 12:05:56
Zarządzenie Nr 61/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 30 czerwca 2017 roku W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37/2015 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 02 kwietnia 2015 roku w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, prowadzenia postępowań i zaświadczeń w innych sprawach. 2017-11-13 14:31:30
Zarządzenie Nr 61/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 30 czerwca 2017 roku 2017-11-07 14:08:44
ZARZĄDZENIE NR 62 / 2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej dla Pani Anity Ziębińskiej-Nowak zatrudnionej w Urzędzie Gminy Kobylanka 2017-07-14 12:06:48
ZARZADZENIE Nr 63/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 03 lipca 2017r. w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Gminy Kobylanka 2017-07-14 12:07:28
ZARZĄDZENIE NR 64/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-07-21 14:38:04
ZARZĄDZENIE Nr 65/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego na Osiedlu Zielonym w miejscowości Kobylanka?. 2017-07-21 14:39:06
ZARZĄDZENIE Nr 66/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Przebudowa dróg gruntowym na terenie Gminy Kobylanka?. 2017-07-21 14:39:57
ZARZĄDZENIE NR 67/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XXXIV/234/17 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2017 rok 2017-08-04 13:33:01
ZARZĄDZENIE NR 68/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-08-04 13:34:27
ZARZĄDZENIE NR 69/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-08-04 13:35:26
ZARZĄDZENIE NR 70/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-08-31 12:05:27
ZARZĄDZENIE NR 71/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-08-31 12:06:58
ZARZĄDZENIE Nr 72/ 2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 17 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych dla pracowników Urzędu Gminy Kobylanka w zamian za dni świąteczne przypadające w wolne soboty w 2017 roku. 2017-08-31 12:11:07
ZARZĄDZENIE NR 73/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na kredyt bankowy długoterminowy z premią termomodernizacyjną dla Gminy Kobylanka do wysokości 2.069.000,00 zł 2017-08-31 12:12:43
ZARZĄDZENIE NR 74/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 2017-08-31 12:14:20
ZARZĄDZENIE NR 75/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kobylance. 2017-08-31 12:15:02
ZARZĄDZENIE NR 76/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie przydziału obligacji na okaziciela serii A17 oraz B17 2017-08-31 12:17:19
ZARZĄDZENIE Nr 77/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2017 roku ? ?Wyprawka szkolna?. 2017-08-31 12:18:24
ZARZĄDZENIE NR 78/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-09-14 11:09:44
ZARZĄDZENIE NR 79/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na kredyt bankowy długoterminowy z premią termomodernizacyjną dla Gminy Kobylanka do wysokości 2.069.000,00 zł 2017-09-04 13:24:25
ZARZĄDZENIE NR 80/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie Rejestru Instytucji Kultury Gminy Kobylanka oraz określenia wzorów dokumentów związanych z rejestrem 2017-09-04 13:25:09
ZARZĄDZENIE Nr 81/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie odwołania Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylance 2017-08-31 12:21:30
ZARZĄDZENIE Nr 82/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylance 2017-08-31 12:22:33
ZARZĄDZENIE Nr 83/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Kobylanka - Jęczydół do parametrów drogi zbiorczej wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu". 2017-08-31 12:23:16
ZARZĄDZENIE 84/2016 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej dla Szkoły Podstawowej w Kobylance, Szkoły Podstawowej w Kunowie oraz Szkoły Podstawowej w Reptowie. 2017-09-04 13:25:56
ZARZĄDZENIE NR 85/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Kobylanka i jej jednostkach budżetowych 2017-09-14 11:10:25
ZARZĄDZENIE NR 86/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-09-27 12:25:10
ZARZĄDZENIE NR 87/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 4 września 2017 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie zasad klasyfikowania wydatków strukturalnych 2017-09-27 12:26:27
ZARZĄDZENIE NR 88/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-09-27 12:27:34
ZARZĄDZENIE Nr 89 /2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 18 września 2017 r. w sprawie odwołania członka Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. ?Przebudowa drogi gminnej Kobylanka ? Jęczydół do parametrów drogi zbiorczej wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu?. 2017-09-27 12:29:25
ZARZĄDZENIE NR 90/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 25 września 2017 roku w sprawie sprawowania zastępstwa w pełnieniu obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Reptowie w przypadku nieobecności dyrektora szkoły. 2017-09-27 12:30:12
ZARZĄDZENIE NR 91/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 25 września 2017 roku w sprawie sprawowania zastępstwa w pełnieniu obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Kunowie przypadku nieobecności dyrektora szkoły. 2017-09-27 12:31:09
ZARZĄDZENIE NR 92/2015 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 25 września 2017 roku w sprawie sprawowania zastępstwa w pełnieniu obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Kobylance w przypadku nieobecności dyrektora szkoły. 2017-09-27 12:31:39
ZARZĄDZENIE NR 93/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 29 września 2017 r. w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XXXV/241/17 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2017 rok 2017-10-03 14:50:46
ZARZĄDZENIE NR 94/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-10-24 12:43:00
ZARZĄDZENIE NR 95/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-10-24 12:44:31
ZARZĄDZENIE NR 96 /2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 27 października 2017r. w sprawie kontroli zarządczej w 2017 r. 2017-11-27 12:51:03
ZARZĄDZENIE NR 97/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 27 października 2017 r. w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XXXVI/250/17 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2017 rok 2017-11-13 14:35:29
ZARZĄDZENIE NR 98/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-11-13 14:36:57
ZARZĄDZENIE NR 99/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Kobylanka dla samorządowych instytucji kultury 2017-11-13 14:38:06
Zarządzenie Nr 100/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 31 października 2017 roku 2017-11-07 14:10:10
ZARZĄDZENIE NR 101/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 31 października 2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2017-11-13 14:40:20
ZARZĄDZENIE NR 102/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzania Nr 75/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kobylance 2017-11-13 14:46:59
ZARZĄDZENIE NR 103 /2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka 2017-11-13 14:48:15
ZARZĄDZENIE NR 104/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-11-27 12:55:11
Zarządzenie Nr 105/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 13 listopada 2017 r. W sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2017-12-05 14:55:42
ZARZĄDZENIE NR 106/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 23 listopada 2017 r. W sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowania w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych budynków położonych na terenie Gminy Kobylanka. 2017-11-27 12:56:53
ZARZĄDZENIE NR 107/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XXXVII/254/17 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2017 rok 2017-12-08 10:00:47
ZARZĄDZENIE NR 108B/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2017-2028 2017-12-19 13:04:58
ZARZĄDZENIE NR 108A /2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli zarządczej w 2017 r. 2017-12-19 13:03:46
ZARZĄDZENIE NR 108/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-12-19 13:01:30
ZARZĄDZENIE Nr 109/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 04 grudnia 2017 roku w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance 2017-12-05 13:57:18
ZARZĄDZENIE Nr 110/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 5 grudnia 2017r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej na terenie Gminy Kobylanka stanowiącej własność Gminy Kobylanka. 2017-12-05 14:56:30
ZARZĄDZENIE Nr 111/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 5 grudnia 2017r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej na terenie Gminy Kobylanka stanowiącej własność Gminy Kobylanka 2017-12-05 14:57:14
ZARZĄDZENIE NR 112/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie aktualizacji wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli 2017-12-19 13:05:55
ZARZĄDZENIE NR 113/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie aktualizacji wysokości dotacji dla wychowanków publicznego przedszkola prowadzonego przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ 2017-12-19 13:06:39
ZARZĄDZENIE Nr 114/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 111/2015 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Gminy Kobylanka 2017-12-20 12:16:20
ZARZĄDZENIE Nr 115/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Kobylanka 2017-12-20 12:19:57
ZARZĄDZENIE Nr 116/ 2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia dni wolnych dla pracowników Urzędu Gminy Kobylanka w zamian za dni świąteczne przypadające w wolne soboty w 2018 roku 2017-12-20 12:20:50
ZARZĄDZENIE NR 117/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XXXVIII/270/17 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2017 rok 2018-01-08 11:18:42
ZARZĄDZENIE NR 118/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2018-01-08 11:20:42
Zarządzenie Nr 119/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie: przydziału obligacji na okaziciela serii C17 - M17 2018-01-08 11:21:39
Zarządzenie Nr 120/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego oraz listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 2018-01-08 11:22:35
ZARZĄDZENIE Nr 121 /2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kobylanka. 2018-01-08 11:26:16
ZARZĄDZENIE Nr 122/2017 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance 2018-01-08 11:27:13
ZARZĄDZENIE NR 123/2017 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2018-01-17 13:36:09

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Flejszman

Data wytworzenia:
13 sty 2017

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Flejszman

Data publikacji:
13 sty 2017, godz. 12:32

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Flejszman

Data aktualizacji:
13 sty 2017, godz. 12:32