Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE NR 55/2007 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie Nr 55/2007

Wójta Gminy w Kobylance

z dnia 25 lipca 2007r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art. 9 g ust. 2 oraz art. 91 d pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm. ) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz.U. Nr 260, poz.2593 ) - zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, której skład określa załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Andrzej Kaszubski

Załącznik do Zarządzenia

Nr 55/2007

Wójta Gminy w Kobylance

z dnia 25 lipca 2007 r.

  • Skład Komisji Egzaminacyjnej

dla Jolanty Marciniak zatrudnionej w Zespole Szkół Publicznych w Reptowie

ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

1. Andrzej Kaszubski - przewodniczący Komisji,

2. Józef Prus - przedstawiciel organu sprawującego nadzór

pedagogiczny

3. mgr Lilianna Janeczek - dyrektor szkoły

4.mgr Elżbieta Ratajska-Grochowina - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministra

Edukacji Narodowej

5. mgr Krzysztof Borys - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministra

Edukacji Narodowej


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Dorota Frąckiewicz

Data wytworzenia:
05 gru 2007

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
05 gru 2007, godz. 14:51

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
05 gru 2007, godz. 14:51