Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE NR 2/2009 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej


ZARZĄDZENIE NR 2/2009

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 8 stycznia 2009 r.

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Na podstawie art.4 ust.5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U.z 2002 r. Nr 76, poz.694; z 2003 r. Nr 60, poz.535, Nr 124, poz.1152, Nr 139, poz.1324, Nr 229, poz.2276; z 2004 r. Nr 96, poz.959, Nr 145, poz.1535, Nr 146, poz.1546, Nr 213, poz.2155; z 2005 r. Nr 10, poz.66, Nr 184, poz.1539, Nr 267, poz.2252; z 2006 r. Nr 157, poz.1119, Nr 208, poz.1540 i z 2008 r. Nr 63, poz.393, Nr 144, poz.900 i Nr 171, poz.1056) zarządza się, co następuje:

§1. Powołuję zespół spisowy do przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania w składzie:

  1. Dorota Dzikowicka - Przewodnicząca,

  2. Beata Domaradzka - Członek,

  3. Iwona Lisowska - Członek.

W obecności osób:

  1. Małgorzata Hoff.

§2. Zadaniem zespołu jest przeprowadzenie inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania, według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r.

§3. Ustala się termin rozpoczęcia inwentaryzacji na dzień 12 stycznia 2009 r. oraz termin zakończenia na dzień 15 stycznia 2009 r., według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r.

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kobylanka

Andrzej Kaszubski


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Kaszubski

Data wytworzenia:
06 sty 2010

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
06 sty 2010, godz. 11:58

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
06 sty 2010, godz. 11:58