Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2013


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
ZARZĄDZENIE NR 99/2013 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XXXIX/232/13Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na rok 2013 2014-01-10 13:38:48
ZARZĄDZENIE Nr 1/2013 w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na lata 2013 - 2015 w zakresie kultury fizycznej i turystyki 2013-01-09 13:05:06
ZARZĄDZENIE Nr 2/2013 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursów ofert ogłaszanych Zarządzeniem Wójta Gminy Kobylanka na przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na lata 2013-2015 w zakresie kultury fizycznej i turystyki. 2013-01-09 13:06:58
ZARZĄDZENIE NR 3 / 2013 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka 2013-01-09 12:27:42
ZARZĄDZENIE NR 4/2013 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu Gminy Kobylanka w 2013 roku 2013-01-23 12:22:05
ZARZĄDZENIE NR 5/2013 w sprawie ustalenia wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Kobylanka 2013-01-23 12:20:35
ZARZĄDZENIE NR 6/2013 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2013-01-23 12:25:44
ZARZĄDZENIE Nr 7/2013 w sprawie zatwierdzenia listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego oraz listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 2013-01-23 12:23:11
ZARZĄDZENIE NR 8/2013 w sprawie ustalenia wykazu pomieszczeń tymczasowych dla gminy Kobylanka 2013-01-23 12:24:09
ZARZĄDZENIE NR 9/2013 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013 rok 2013-02-11 20:01:16
ZARZĄDZENIE NR 10/ 2013 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka 2013-01-25 09:32:54
ZARZĄDZENIE NR 11/2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/2013 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Kobylanka 2013-02-11 20:10:21
ZARZĄDZENIE Nr 12/2013 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. realizacji inwestycji - na obszarze Gminy Kobylanka realizowanych w ramach Projektu pn. Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński oraz udzielenia pełnomocnictwa i upoważnienia 2013-02-11 20:04:29
ZARZĄDZENIE NR 13/2013 w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XXIX/176/13 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na rok 2013 2013-02-11 20:06:02
ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/2009 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Kobylanka 2013-02-11 20:08:32
ZARZĄDZENIE NR 15 / 2013 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka 2013-02-11 20:17:47
ZARZĄDZENIE NR 16/2013 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie urealnienia ksiąg rachunkowych 2013-04-18 14:41:20
ZARZĄDZENIE Nr 17/2013 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie odwołania z pełnienia funkcji koordynatora ds. Zarządzania Jakością Urzędu Gminy Kobylanka. 2013-04-17 21:05:15
ZARZĄDZENIE NR 18/2013 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Kobylanka 2013-04-17 21:12:06
Zarządzenie Nr 19/2013 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia zasad rozliczania się pracowników Straży Gminnej z nałożonych mandatów karnych. 2013-04-17 21:16:12
ZARZĄDZENIE NR 20/2013 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 22 luty 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013 rok 2013-04-17 21:22:42
ZARZĄDZENIE NR 21/2013 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 28 luty 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013 rok 2013-04-17 21:27:06
ZARZĄDZENIE Nr 22 /2013 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kobylanka na 2013 r. 2013-04-17 21:29:58
ZARZĄDZENIE NR 23/2013 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 7 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wykonywania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zasad realizacji zamówień publicznych wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Kobylanka oraz innych jednostkach organizacyjnych Gminy Kobylanka. 2013-04-17 21:32:23
ZARZĄDZENIE NR 24/2013 Wójta gminy KOBYLANKA z dnia 07 marca 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Gminy w Kobylance na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2013-04-17 21:39:01
ZARZĄDZENIE NR 25/2013 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013 rok 2013-04-17 21:43:12
ZARZĄDZENIE NR 26/2013 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XXXI/184/13Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na rok 2013 2013-04-17 21:45:39
ZARZĄDZENIE NR 27/2013 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013 rok 2013-04-17 21:48:41
ZARZADZENIE Nr 28/2013 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących organizacji pracy szkół i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kobylanka na rok szkolny 2013/2014. 2013-04-17 21:51:48
ZARZĄDZENIE Nr 29/2013 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie odwołania upoważnienia do składania oświadczeń woli Sekretarza Gminy. 2013-04-18 14:43:26
Zarządzenie Nr 30 /2013 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Kobylanka pn. ?Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych, wyposażenie nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych oraz prowadzenie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów na obszarze gminy Kobylanka. 2013-04-29 19:53:25
ZARZĄDZENIE NR 31/2013 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XXXII/194/13 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na rok 2013 2013-05-24 07:30:27
ZARZĄDZENIE NR 32/2013 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok 2013-05-24 07:32:43
ZARZĄDZENIE NR 33/2013 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok 2013-05-24 07:34:37
ZARZĄDZENIE NR 34/2013 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy w Kobylance i jednostek budżetowych Gminy Kobylanka. 2013-05-24 09:05:03
ZARZĄDZENIE NR 35 / 2013 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej dla Pani Katarzyny Pikulik zatrudnionej w Urzędzie Gminy Kobylanka 2013-05-29 16:37:51
KotwicaZarządzenie Nr 36 /2013 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 14maja 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Kobylanka pn. ?Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych, wyposażenie nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych oraz prowadzenie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów na obszarze gminy Kobylanka. 2013-05-24 07:35:52
ZARZĄDZENIE NR 37/2013 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy Urzędzie Gminy Kobylanka. 2013-05-24 07:36:53
ZARZĄDZENIE Nr 38/2013 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 21 maja 2013r. w sprawie powołania komisji do przejęcia obiektów i urządzeń na rzecz Gminy Kobylanka 2013-05-24 07:37:52
ZARZĄDZENIE Nr 39/2013 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 21.05.2013 r. w sprawiepowołania Komisji Odbioru Końcowego Robót zadania? Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę kanalizacji i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Kunowo i Zieleniewo wraz z budową tłoczni ścieków-Gmina Kobylanka? w ramach projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 2013-06-04 10:28:55
ZARZĄDZENIE Nr 40 /2013 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 22 maja 2013r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej na terenie Gminy Kobylanka stanowiącej własność Gminy Kobylanka. 2013-05-24 07:39:12
ZARZĄDZENIE Nr 41 /2013 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 22 maja 2013r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej na terenie Gminy Kobylanka stanowiącej własność Gminy Kobylanka. 2013-05-24 07:40:24
ZARZĄDZENIE Nr 42 /2013 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 22 maja 2013r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej na terenie Gminy Kobylanka stanowiącej własność Gminy Kobylanka. 2013-05-24 07:41:31
ZARZĄDZENIE Nr 43 /2013 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 22 maja 2013r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej na terenie Gminy Kobylanka stanowiącej własność Gminy Kobylanka. 2013-05-24 07:42:30
ZARZĄDZENIE NR 44/2013 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 oraz Dz.U z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz.1726), w związku z §12 uchwały Nr XXVIII/165/12 Rady Gminy Kobylanka z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2 2013-06-02 20:57:03
Zarządzenie Nr45 /2013 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 27maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Kobylanka pn. "Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na obszarze gminy Kobylanka. 2013-06-02 20:58:56
ZARZĄDZENIE NR 46/2013 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XXXIII/200/13Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na rok 2013 2013-06-05 16:15:22
ZARZĄDZENIE NR 47/2013 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 31 maja 2013 w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 29/2009 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 23.03.2009 roku w sprawie ustalenia procedur windykacji należności podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Gminy Kobylanka 2013-06-05 16:17:41
ZARZĄDZENIE NR 48/2013 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok 2013-06-12 10:25:26
ZARZĄDZENIE NR 49 /2013 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie planu kontroli zarządczej na 2013 r. 2013-06-12 10:29:02
Zarządzenie Nr 50 /2013 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Kobylance. 2013-06-17 12:07:47
Zarządzenie Nr 51/2013 Wójta Gminy Kobylanka Kotwicaz dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Kobylanka pn. Prowadzenie specjalistycznych zajęć dla uczniów i uczennic w ramach projektu ?Myślę, liczę, działam?. 2013-07-03 12:08:38
ZARZĄDZENIE NR 52/2013 Wójta Gminy Kobylanka z dnia13 czerwca 2013r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok 2013-07-04 19:19:45
ZARZĄDZENIE Nr 53/2013 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie powierzenia spraw . 2013-07-09 15:07:35
ZARZĄDZENIE NR 54/2013 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013 rok 2013-07-03 12:33:03
ZARZĄDZENIE NR 55/2013 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 52/2013 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 13 czerwca 2013r. 2013-07-03 15:19:12
ZARZĄDZENIE NR 56/2013 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XXXIV/206/13Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na rok 2013 2013-07-04 19:24:07
ZARZĄDZENIE NR 57/2013 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok 2013-07-10 13:55:30
ZARZĄDZENIE Nr 58/2013 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 1 lipca 2013r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Kobylanka stanowiącej własność Gminy Kobylanka. 2013-07-03 12:10:16
ZARZĄDZENIE Nr 59/2013 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 1 lipca 2013r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej na terenie Gminy Kobylanka stanowiącej własność Gminy Kobylanka. 2013-07-03 12:11:10
ZARZĄDZENIE Nr 60/2013 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 1 lipca 2013r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy stanowiącej własność Gminy Kobylanka. 2013-07-03 12:12:19
ZARZĄDZENIE Nr 61/2013 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 1 lipca 2013r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy stanowiącej własność Gminy Kobylanka 2013-07-03 12:13:12
Zarządzenie Nr 62/2013 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Kobylanka pn. ? Pomoc w realizacji czynności wykonywanych przez funkcjonariuszy straży gminnej w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach publicznych w Gminie Kobylanka 2013-07-03 12:13:51
ARZĄDZENIE Nr 63/2013 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 01 lipca 2013r. w sprawiezmiany zarządzenia w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy w Kobylance i jednostek budżetowych Gminy Kobylanka 2013-07-11 14:41:36
ZARZĄDZENIE NR 64 / 2013 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 01 lipca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej dla Pani Anny Dygas zatrudnionej w Urzędzie Gminy Kobylanka 2013-07-11 14:45:51
ZARZĄDZENIE NR 65 / 2013 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 01 lipca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej dla Pani Janiny Zych zatrudnionej w Urzędzie Gminy Kobylanka 2013-07-11 14:47:14
ZARZĄDZENIE NR 66/2013 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok 2013-07-26 11:26:57
Zarządzenie Nr 67/2013 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników 2013-07-24 14:19:15
Zarządzenie Nr 68/2013 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2013-08-01 13:00:54
ZARZĄDZENIE NR 69/2013 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok 2013-08-09 09:47:31
ZARZĄDZENIE NR 70/ 2013 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 19 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej dla Pana Przemysława Grucy zatrudnionego w Urzędzie Gminy Kobylanka 2013-08-21 14:26:47
ZARZĄDZENIE Nr 71/2013 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej na terenie Gminy Kobylanka stanowiącej własność Gminy Kobylanka. 2013-08-21 14:29:34
Zarządzenie Nr 72/2013 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie ?Regulaminu Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów? 2013-08-23 09:36:59
ZARZĄDZENIE Nr 73/2013 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 22 sierpnia 2013 r w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/2009 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Kobylanka 2013-09-04 15:12:23
ZARZĄDZENIE NR 74/2013 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013 rok 2013-09-04 15:15:25
ZARZĄDZENIE NR 75/2013 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 16 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok 2013-09-25 14:12:06
ZARZĄDZENIE NR 76/2013 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok 2013-10-11 17:02:51
ZARZĄDZENIE NR 77/2013 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 27 września 2013r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji prowadzenia i rozliczania mandatów karnych w Urzędzie Gminy Kobylanka 2013-10-11 17:07:31
ZARZĄDZENIE Nr 78/2013 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 1 października 2013r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Kobylanka 2013-10-11 17:09:54
ZARZĄDZENIE NR 79/2013 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 04 października 2013 r. w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XXXVI/217/13 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na rok 2013 2013-11-04 08:25:46
ZARZĄDZENIE NR 80/2013 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 04 października 2013r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2013-11-14 13:34:42
ZARZĄDZENIE NR 81 / 2013 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 15 października 2013 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka 2013-11-14 13:36:03
ZARZĄDZENIE NR 82/2013 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 16 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok 2013-11-14 13:39:59
ZARZĄDZENIE NR 83/2013 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 31 października 2013 r. w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XXXVII/221/13Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na rok 2013 2013-11-14 13:42:39
ZARZĄDZENIE NR 84/2013 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok 2013-11-14 13:46:10
ZARZĄDZENIE NR 85/2013 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 04 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmiany w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy w Kobylance i jednostek budżetowych Gminy Kobylanka. 2013-12-03 14:39:38
ZARZĄDZENIE NR 86/2013 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2013 2013-12-03 14:41:31
ZARZĄDZENIE NR 87/2013 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37/2013 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy Urzędzie Gminy Kobylanka. 2013-12-03 14:49:04
Zarządzenie Nr 88 /2013 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i zatwierdzenie regulaminu jej pracy 2013-12-03 14:45:00
Zarządzenie Nr 89/2013 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych i innych spraw. 2013-12-06 08:43:25
ZARZĄDZENIE NR 90/2013 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XXXVIII/225/13 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na rok 2013 2013-12-06 08:45:23
ZARZĄDZENIE NR 91/2013 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok 2013-12-06 08:47:49
ZARZĄDZENIE NR 92/2013 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2013 ?2023 2013-12-11 15:13:13
ZARZĄDZENIE Nr 93/2013 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy stanowiącej własność Gminy Kobylanka. 2013-12-06 08:48:54
ZARZĄDZENIE NR 94/2013 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 05 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmiany w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy w Kobylance i jednostek budżetowych Gminy Kobylanka. 2013-12-11 15:15:17
ZARZĄDZENIE NR 95/2013 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013 rok 2014-01-02 10:42:16
Zarządzenie Nr 96/2013 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawiewprowadzenia regulaminu udzielania, kontroli i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań publicznych Gminy Kobylanka 2013-12-19 13:56:43
ZARZĄDZENIE Nr 97/2013 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznychna lata 2014- 2016 w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 2013-12-19 13:53:55
ZARZĄDZENIE Nr 98/2013 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności przetargowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia w zakresie podłączeń do sieci kanalizacyjnej budynków na terenie Gminy Kobylanka 2014-01-03 15:45:34

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Adam Hendzel

Data wytworzenia:
09 sty 2013

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
09 sty 2013, godz. 12:29

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
09 sty 2013, godz. 12:29