Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr 84/2009 w sprawie ustanowienia Polityki Jakości oraz określenia i celów jakościowych wynikających z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 w Urzędzie Gminy Kobylanka


Zarządzenie Nr 84/2009

Wójta Gminy Kobylanka
z dnia 11 sierpnia 2009r.


w sprawie ustanowienia Polityki Jakości oraz określenia i celów jakościowych wynikających z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008
w Urzędzie Gminy Kobylanka

Na podstawie art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 ze zmianami ) w związku z zarządzeniem Nr 77/2009 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 22 lipca 2009r. w sprawie wdrożenia w Urzędzie Gminy Kobylanka Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 zarządza się co następuje:

§ 1. Ustanawia się w Urzędzie Gminy Kobylanka Politykę Jakości o treści:

Podstawowym celem Urzędu Gminy Kobylanka jest profesjonalna i skuteczna realizacja określonych przepisami prawa zadań publicznych, świadczenie usług administracyjnych o wysokim standardzie jakości, zapewniających kompleksową obsługę klienta, ciągłe doskonalenie poziomu świadczonych usług z uwzględnieniem oczekiwań klientów, a także realizacji zasad samorządności lokalnej, ukierunkowania na stałe podnoszenia poziomu życia mieszkańców i aktywny udział w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju i promocji gminy.

Skutecznie wdrożony i utrzymywany System Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami Normy PN-EN ISO 9001-2009 spowoduje, że nasze działania wpłyną na wzrost zadowolenia i zaufania mieszkańców do realizowanych usług.

Cele te realizowane będą poprzez:

  1. Wykonywanie zadań przez każdego pracownika kompetentnie, rzetelnie, terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

  2. Kształtowanie wśród pracowników odpowiedzialności za jakość wykonywanej przez siebie pracy oraz ich osobiste zaangażowanie,

  3. Motywowanie pracowników do stałego podnoszenia kwalifikacji,

  4. Sprawny przepływ informacji w urzędzie oraz informowanie społeczeństwa o zamierzeniach, działaniach Wójta Gminy i Rady Gminy,

  5. Realizowanie oczekiwań klientów sprecyzowanych w trakcie badania satysfakcji klientów.

Najwyższe kierownictwo zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i warunków do realizacji zadań i prawidłowego funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością.

§ . 2. Zobowiązuje się wszystkich pracowników urzędu do zapoznania się i stosowania zapisów Polityki Jakości.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
iso polityka jakosci (PDF, 100.92Kb) 2010-02-26 10:53:59 49
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Kaszubski

Data wytworzenia:
24 lut 2010

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
24 lut 2010, godz. 14:54

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
02 kwi 2010, godz. 10:35