Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE NR 61/2007 w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych Gminy Kobylanka


ZARZĄDZENIE NR 61/2007

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 28 sierpnia 2007 r.

w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych Gminy Kobylanka

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708 i Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) zarządza się, co następuje:

§1. Jednostki budżetowe Gminy Kobylanka:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylance,

- Szkoła Podstawowa w Kobylance,

- Szkoła Podstawowa w Kunowie,

- Zespół Szkół Publicznych w Reptowie,

prowadzą całkowicie samodzielną gospodarkę finansową, z wykorzystaniem ewidencji rachunkowej zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, finansowane na zasadzie budżetowania brutto.

§2. Jednostki budżetowe otworzą rachunki bankowe w instytucji prowadzącej bankową obsługę budżetu Gminy Kobylanka.

§3. Majątek będący w posiadaniu jednostek budżetowych, zostanie przekazany odrębnym protokołem, celem ujęcia w ich ewidencji rachunkowej.

§4. 1. Wprowadza się obowiązek wnioskowania do Wójta Gminy Kobylanka o zmiany w układzie wykonawczym budżetu, w części dotyczącej poszczególnych jednostek budżetowych.

2. Wzór wniosku o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2007 roku.

Wójt Gminy Kobylanka

Andrzej Kaszubski


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Daniel Urbańczyk

Data wytworzenia:
30 lis 2007

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
30 lis 2007, godz. 10:07

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
30 lis 2007, godz. 10:07