Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE NR 62/2007 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok


Z A R Z Ą D Z E N I E N R 6 2 / 2 0 0 7

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 3 września 2007 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 oraz art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia

30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 i Nr 169, poz. 1420

oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708 i Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381

i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140,

poz. 984) zarządza się, co następuje:

§1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2007 rok o kwotę 14.086 zł:

- w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 14.086 zł, z tego w rozdziale 85295 - Pozostała

działalność o kwotę 14.086 zł, w tym §2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 14.086

zł.

§2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2007 rok o kwotę 14.086 zł:

- w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 14.086 zł, z tego w rozdziale 85295 - Pozostała

działalność o kwotę 14.086 zł, w tym wydatki bieżące 14.086 zł.

§3. Ustala się układ wykonawczy do zarządzenia, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kobylanka

Andrzej Kaszubski


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zarz dzenie 62 (PDF, 180.28Kb) 2007-11-30 10:11:13 11
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Daniel Urbańczyk

Data wytworzenia:
30 lis 2007

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
30 lis 2007, godz. 10:11

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
30 lis 2007, godz. 10:11