Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr 102/2009 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej


Zarządzenie Nr 102/2009

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 8 października 2009 r.

w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r., Dz. U. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457 z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz.128, Nr 146, poz. 1055, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Dz. U. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Dz. U. Nr 52, poz.420 oraz §8 Zarządzenia Nr 38/09 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kobylance zarządzam, co następuje:

§1

W celu zakwalifikowania osób do najmu lokali mieszkalnych powołuję Społeczną Komisję Mieszkaniową w składzie:

1. Tadeusz Lubert

2. Bronisław Tomoń

3. Waldemar Michalski

4. Iwona Wróbel

5. Romana Karpińska

6. Zofia Dąbkowska

7. Stanisław Karpiński

8. Zbigniew Pietruszka

9. Czesława Grabowska

§2

Traci moc Zarządzenie Nr 90/2008 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 23 września 2008 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi wżycie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Kobylanka

Andrzej Kaszubski


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Iwona Wróbel

Data wytworzenia:
30 paź 2009

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
30 paź 2009, godz. 08:35

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
30 paź 2009, godz. 08:35