Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2021


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
ZARZĄDZENIE Nr 1/2021 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 7 stycznia 2021 r. Zmieniające zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Kobylanka. 2021-01-13 12:08:32
ZARZĄDZENIE Nr 2/ 2021 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 8 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia dni wolnych dla pracowników Urzędu Gminy Kobylanka w zamian za dni świąteczne przypadające w wolne soboty w 2021 roku. 2021-01-13 12:09:07
ZARZĄDZENIE NR 3/2021 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 8 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka 2021-01-13 12:09:44
ZARZĄDZENIE Nr 4/2021 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 8 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Kobylanka. 2021-01-19 10:00:39
ZARZĄDZENIE Nr 5/2021 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do oddziałów przedszkolnych i do klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Kobylanka 2021-01-19 10:03:40
Zarządzenie Nr 6 /2021 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego oraz listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu 2021-04-23 14:00:06
ZARZADZENIE NR 7/2021 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2021 roku 2021-01-20 15:07:38
ZARZĄDZENIE Nr 8/2021 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy 2021-01-25 13:26:55
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 9/2021 W z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego w 2021 r. 2021-01-27 14:14:42
ZARZĄDZENIE 10/2021 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Kobylanka. 2021-01-27 14:15:21
ZARZĄDZENIE 11/2021 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobylanka w 2021 r. 2021-02-02 14:40:45
ZARZĄDZENIE Nr 12/2021 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-02-12 14:42:36
ZARZĄDZENIE Nr 13/2021 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie zmian w zarządzeniu w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych 2021-02-23 13:14:42
ZARZĄDZENIE Nr 14/2021 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Kobylanka 2021-02-03 16:19:27
ZARZĄDZENIE NR 15/ 2021 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 2 lutego 2021 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej. 2021-02-09 13:57:45
ZARZĄDZENIE Nr 16/2021 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 02 lutego 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Kobylanka w 2021 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2021-02-03 16:20:12
Zarządzenie Nr 17/2021 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym w Kobylance 2021-02-04 14:11:52
Zarządzenie Nr 18/2021 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Kobylanka na 2021 r. 2021-02-16 14:39:02
Zarządzenie Nr 19/2021 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2021r. 2021-02-16 14:41:18
Zarządzenie Nr 20/2021 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy w Kobylance na 2021r. 2021-02-16 14:42:03
ZARZĄDZENIE Nr 21/2021 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Budowa punktu przesiadkowego wraz z zapleczem parkingowym przy stacji kolejowej w miejscowości Reptowo?. 2021-02-15 13:04:19
Zarządzenie Nr 22/2021 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie zasad wykonywania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zasad realizacji zamówień publicznych wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Kobylanka oraz innych jednostkach organizacyjnych Gminy Kobylanka. 2021-02-16 14:44:05
ZARZĄDZENIE NR 23/2021 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka 2021-02-23 13:15:44
ZARZĄDZENIE Nr 24/2021 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych 2021-03-12 13:44:58
ZARZĄDZENIE NR 25/2021 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży oraz prewspółczynnika proporcji VAT do stosowania w Urzędzie Gminy Kobylanka w roku 2021 2021-04-01 13:18:34
ZARZĄDZENIE Nr 26/2021 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-03-12 13:45:54
ZARZĄDZENIE NR 27/2021 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 1 marca 2021 roku Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka 2021-03-01 12:46:51
ZARZĄDZENIE NR 28/2021 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie powołania gminnego koordynatora ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS - CoV 2. 2021-03-09 12:54:30
Zarządzenie Nr 29/ 2021 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 01 marca 2021 roku w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. 2021-03-09 12:56:28
ZARZĄDZENIE Nr 30 /2021 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych i innych spraw. 2021-03-09 12:57:19
ZARZĄDZENIE Nr 31/2021 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych. 2021-03-09 12:58:00
ZARZĄDZENIE Nr 32/2021 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Naprawy, remonty w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych na terenie Gminy Kobylanka" 2021-03-12 13:43:38
ZARZĄDZENIE NR 33/2021 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 15 marca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka 2021-04-23 14:01:09
ZARZĄDZENIE Nr 34/2021 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 22 marca 2021 roku w sprawie ograniczenia działalności Urzędu Gminy Kobylanka związanej z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i możliwymi kontaktami z zakażonymi osobami. 2021-03-24 10:23:07
Zarządzenie Nr 35 /2021 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej lub pracy rotacyjnej w Urzędzie Gminy Kobylanka 2021-04-01 13:19:54
ZARZĄDZENIE Nr 36/2021 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-04-08 09:13:10
ZARZĄDZENIE Nr 37/2021 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-04-15 15:06:33
ZARZĄDZENIE Nr 38/2021 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie: aktualizacji wysokości dotacji na jednego ucznia przedszkola publicznego i przedszkoli niepublicznych działających na terenie Gminy Kobylanka. 2021-04-23 14:01:57
Zarządzenie Nr 39/2021 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej lub pracy rotacyjnej w Urzędzie Gminy Kobylanka 2021-04-23 14:16:08
Zarządzenie Nr 40/2021 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 12 kwietnia 2021 r. W sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 2021-04-23 14:17:02
Zarządzenie Nr 41/2021 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 15.04.2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy 2021-04-15 15:08:15
Zarządzenie Nr 42/2021 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej lub pracy rotacyjnej w Urzędzie Gminy Kobylanka 2021-04-23 14:28:56
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 43/2021 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Nr 43/2019 z 18 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kobylanka. 2021-04-26 09:33:58
Zarządzenie Nr 44/2021 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej lub pracy rotacyjnej w Urzędzie Gminy Kobylanka 2021-04-28 17:02:11
ZARZĄDZENIE Nr 45/2021 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-05-11 14:25:06
ZARZĄDZENIE Nr 46//2021 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy stanowiącej własność Gminy Kobylanka 2021-05-06 10:25:14
ZARZĄDZENIE Nr 47/2021 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie stanowiącej własność Gminy Kobylanka 2021-05-06 10:25:57
Zarządzenie Nr 48/2021 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej lub pracy rotacyjnej w Urzędzie Gminy Kobylanka 2021-05-06 10:27:06
ZARZĄDZENIE NR 49/2021 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka. 2021-05-11 14:25:57
ZARZĄDZENIE NR 50/2021 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie: określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Kobylanka. 2021-05-11 14:26:51
Zarządzenie Nr 51/2021 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej lub pracy rotacyjnej w Urzędzie Gminy Kobylanka 2021-05-21 13:18:35
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 52/2021 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Kobylanka. 2021-05-21 13:19:07
ZARZĄDZENIE Nr 53/2021 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenie zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID ? 19 2021-05-31 15:19:57
ZARZĄDZENIE 54/2021 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance 2021-05-31 15:20:38
ZARZĄDZENIE Nr 55/2021 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylance 2021-05-31 15:21:08
ZARZĄDZENIE NR 56/2021 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 2021-05-31 15:21:41
ZARZĄDZENIE Nr 57/2021 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-06-08 10:05:34
ZARZĄDZENIE Nr 58/2021 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-06-16 12:55:52
ZARZĄDZENIE Nr 59/2021 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do najmu stanowiącej własność Gminy Kobylanka 2021-06-16 12:56:56
ZARZĄDZENIE Nr 60/2021 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie stawek opłat za wynajem świetlic wiejskich 2021-06-17 10:54:47
ZARZĄDZENIE Nr 61/2021 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów Gminy Kobylanka" 2021-06-22 14:57:26
ZARZĄDZENIE NR 62/2021 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 21 czerwca 2021 r w sprawie zasad szkolenia pracowników z zakresu bezpieczeństwa higieny pracy w Urzędzie Gminy Kobylanka 2021-07-07 14:12:09
ZARZĄDZENIE NR 63/2021 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 2021-07-07 14:13:27
ZARZĄDZENIE Nr 64/2021 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-07-07 14:16:39
ZARZĄDZENIE Nr 65/2021 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Wykonanie oświetlenia ulicznego w Gminie Kobylanka" 2021-07-01 14:45:07
ZARZĄDZENIE Nr 66/2021 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Kobylanka 2021-07-01 14:45:33
ZARZĄDZENIE NR 67/2021 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 9 lipca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka. 2021-07-12 14:38:42
ZARZĄDZENIE Nr 68/2021 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia procedur wydatkowania funduszu sołeckiego Gminy Kobylanka 2021-07-16 14:21:06
Zarządzenie nr 69 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Budowa nowej drogi w miejscowości Kobylanka, ul. Szkolna. 2021-07-23 08:41:50
Zarządzenie nr 70 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 26 lipca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka. 2021-07-27 08:56:25
ZARZĄDZENIE NR 71/2021 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 5 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka. 2021-08-09 12:11:28
ZARZĄDZENIE NR 72/2021 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 9 sierpnia 2021 r. sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na 2021 rok 2021-08-13 12:26:25
ZARZĄDZENIE Nr 73/2021 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 10 sierpnia 2021r. w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych. 2021-08-13 12:27:15
ZARZĄDZENIE NR 74/2021 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-09-10 09:00:32
ZARZĄDZENIE NR 75/2021 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 2021-09-13 12:42:39
ZARZĄDZENIE Nr 76/2021 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ?Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Kobylanka?. 2021-09-24 14:53:02
ZARZĄDZENIE Nr 77/2021 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Usługa zimowego utrzymania dróg, ścieżek i parkingów na terenie Gminy Kobylanka". 2021-09-24 14:53:26
ZARZĄDZENIE Nr 78/2021 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 15 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy Kobylanka i jednostek budżetowych Gminy Kobylanka 2021-09-24 14:54:01
Zarządzenie Nr 79/2021 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 16 września 2021 w sprawie Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Gminie Kobylanka 2021-09-30 13:55:52
ZARZĄDZENIE Nr 80/2021 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 24 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Usługa zimowego utrzymania dróg, ścieżek i parkingów na terenie Gminy Kobylanka" 2021-09-30 13:56:24
ZARZĄDZENIE NR 81/2021 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-10-13 13:55:13
ZARZĄDZENIE NR 82/2021 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 2021-10-13 13:55:52
ZARZĄDZENIE NR 83/2021 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 12 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-10-19 15:11:02
ZARZĄDZENIE Nr 84/2021 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 12 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Budowa, w ramach przystanków przesiadkowych, parkingu P&R i B&R oraz urządzeń związanych z integracją transportu: 1.Przystanek Miedwiecko, 2.Przystanek Reptowo" 2021-10-21 13:54:20
Zarządzenie Nr 85/2021 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 12 października 2021 r. w sprawie dokonania zmian w składzie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 2021-11-16 11:51:46
ZARZĄDZENIE NR 86/2021 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-11-16 12:00:50
ZARZĄDZENIE 87/2021 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 28 listopada 2021 roku w sprawie aktualizacji wysokości dotacji dla wychowanków przedszkoli z terenu Gminy Kobylanka 2021-11-16 12:01:37
ZARZĄDZENIE NR 88/2021 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 29 października 2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego do przeprowadzenia spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. na terenie gminy Kobylanka. 2021-11-16 12:02:03
ZARZĄDZENIE NR 89/2021 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 29 października 2021r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2021-11-16 12:02:50
ZARZĄDZENIE NR 90/2021 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 09 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-11-16 12:03:39
ZARZĄDZENIE NR 91/2021 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-11-25 13:47:58
ZARZĄDZENIE Nr 92/2021 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za najem socjalny lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Kobylanka 2021-11-18 10:48:49
ZARZĄDZENIE Nr 93/2021 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do najmu stanowiącej własność Gminy Kobylanka 2021-11-18 10:49:24
ZARZĄDZENIE NR 94/2021 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-12-06 15:47:22
ZARZĄDZENIE Nr 95//2021 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy stanowiącej własność Gminy Kobylanka 2021-11-30 14:50:04
ZARZĄDZENIE Nr 96/2021 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Kobylanka 2021-12-13 15:26:43
Zarządzenie Nr 97/2021 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 124/2018 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i zatwierdzenia regulaminu jej pracy zmienionym Zarządzeniem Nr 1/2020 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 7 stycznia 2020 r. 2021-12-06 15:45:40
ZARZĄDZENIE NR 98/2021 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 08 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-12-14 14:54:06
ZARZĄDZENIE Nr 99/2021 roku z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia dni wolnych dla pracowników Urzędu Gminy Kobylanka w zamian za dni świąteczne przypadające w wolne soboty w 2022 roku 2021-12-30 11:59:47
ZARZĄDZENIE NR 100/2021 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-12-23 14:59:17
ZARZADZENIE Nr 101/2021 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. 2021-12-30 12:08:07
ZARZĄDZENIE NR 102/2021 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 2021-12-30 12:10:00
ZARZĄDZENIE Nr 103/2021 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kobylanka w 2022 roku. 2021-12-27 11:47:46
ZARZĄDZENIE Nr 104/2021 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Nr 43/2019 z 18 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kobylance 2021-12-30 12:10:48
ZARZĄDZENIE NR 105/2021 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2022-01-12 09:43:29
Zarządzenie Nr 106/2021 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 2022-01-04 10:46:57
Zarządzenie Nr 107/2021 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Kobylanka na 2022 r. 2022-01-04 10:48:22
Zarządzenie Nr 108/2021 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2022r. 2022-01-04 10:58:37
Zarządzenie Nr 109/2021 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy w Kobylance na 2022 r. 2022-01-04 10:59:41
ZARZĄDZENIE NR 110/2021 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2022-01-14 15:02:32

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Flejszman

Data wytworzenia:
13 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Flejszman

Data publikacji:
13 sty 2021, godz. 12:07

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Flejszman

Data aktualizacji:
13 sty 2021, godz. 12:07