Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE Nr 14/2007 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie Kobylanka stanowiącej własność gminy Kobylanka.

ZARZĄDZENIE Nr 14/2007
Wójta Gminy Kobylanka
z dnia 5 marca 2007r.

w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie Kobylanka stanowiącej własność gminy Kobylanka.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. nr 142,poz.1591 j.t. z 2001r. z późniejszymi zmianami) oraz art.34 ust.1 pkt 3 i art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t.z 2004r.Dz.U.nr 261 poz.2603 z późniejszymi zmianami) w związku z Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/48/99 z dnia 22 kwietnia 1999r. i Nr XII/75/99 z dnia 30 września 1999r. w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych na terenie Gminy Kobylanka oraz Uchwałą Rady Gminy Nr V/21/07 z dnia 22 lutego 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu komunalnego stanowiącego własność komunalną:

§ 1.

Przeznaczam do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemcy lokal mieszkalny wraz z przynależnymi pomieszczeniami i gruntem niezbędnym do korzystania z zabudowań zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie sprzedającego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Wójt Gminy Kobylanka
Andrzej Kaszubski

Załącznik do
Zarządzenia nr
14/2007
Wójta Gminy
Kobylanka
z dnia 5 marca
2007r.

W Y K A Z

nieruchomości gminy Kobylanka przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej

Lp. Obręb Nr działki Nr Kw. Pow.w m2 Rodzaj i symbol użytku m2 Nr posesji /ulica/ Opis nieruchom. Udział w nieruchom. wspólnej Cena w zł
1. Kobylanka 436 SZ1T/00106333/9
SZ1T/00031619/1
2116 B-RV Szczecińska 6 Lokal mieszkalny nr 1 50/100 40.000,-

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres od dnia 06.03.2007r. do dnia 27.03.2007r. Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. najemcy w.w lokalu przysługuje pierwszeństwo w jego nabyciu.

W przypadku skorzystania z pierwszeństwa w nabyciu, najemcy zostanie udzielona bonifikata w wysokości 90% przy jednorazowej zapłacie ceny sprzedaży.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Adam Hendzel

Data wytworzenia:
20 wrz 2007

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
20 wrz 2007, godz. 11:23

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
20 wrz 2007, godz. 11:23