Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE NR 49/2008 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok


ZARZĄDZENIE NR 49/2008

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 14 maja 2008 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

Na podstawie art.186 ust.1 pkt 1 oraz art.188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708 i Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) zarządza się, co następuje:

§1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2008 rok o kwotę 29.210,02 zł:

  • w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 29.210,02 zł, z tego w rozdziale 01095 - Pozostała działalność o kwotę 29.210,02 zł, w tym §2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 29.210,02 zł.

§2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2008 rok o kwotę 29.210,02 zł:

  • w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 29.210,02 zł, z tego w rozdziale 01095 - Pozostała działalność o kwotę 29.210,02 zł, w tym wydatki bieżące 29.210,02 zł.

§3. Ustala się układ wykonawczy do zarządzenia, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kobylanka

Andrzej Kaszubski


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
49-1 (PDF, 62.25Kb) 2008-08-05 09:00:26 54
49-2 (PDF, 63.63Kb) 2008-08-05 09:00:26 79
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Daniel Urbańczyk

Data wytworzenia:
05 sie 2008

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
05 sie 2008, godz. 09:00

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
05 sie 2008, godz. 09:00