Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE NR 28/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok


ZARZĄDZENIE NR 28/2008

  • Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 31 marca 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 oraz art. 188 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708 i Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984), w związku z §14 pkt 2 uchwały Nr XV/86/07 Rady Gminy w Kobylance z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na 2008 rok, zarządza się co następuje:

§1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2008 r. o łączną kwotę 192.663 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

§2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2008 r. o łączną kwotę 192.663 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kobylanka

Andrzej Kaszubski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2008

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 31 marca 2008 r.

Budżet Gminy Kobylanka Ogółem


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Daniel Urbańczyk

Data wytworzenia:
25 kwi 2008

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
25 kwi 2008, godz. 10:54

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
25 kwi 2008, godz. 10:54

Dział

Rozdz

§

Wydatki

w tym wydatki na zadania zlecone

Zwiększenie

Zmniejszenie

Zwiększenie

Zmniejszenie

600

60016

4270

10 000

600

60016

4300

10 000

700

70005

4170

6 000

700

70005

4210

700

700

70005

4260

5 000

700

70005

4300

17 700

700

70005

4400

3 200

700

70005

4430

2 800

710

71035

4260

500

710

71035

4300

500

750

75011

4040

9

750

75011

4110

1 939

750

75011

4300

725

750

75011

4410

1 000

750

75011

4700

205

750

75022

4210

100

750

75022

4410

300

750

75023

4210

20 000

750

75023

4260

11 000

750

75023

4280

30

750

75023

4270

3 000

750

75023

4300

21 493

750

75023

4360

2 000

750

75023

4370

5 000

750

75023

4580

63

750

75023

4750

15 000

750

75023

6060

15 000

750

75075

4170

16 000

750

75075

4210

15 000

750

75075

4300

31 600

750

75075

4350

200

750

75075

4410

400

750

75095

4170

2 000

750

75095

4210

2 100

750

75095

4300

4 100

754

75412

2820

9 020

754

75412

4040

1

754

75412

4210

1 600

754

75412

4260

432

754

75412

4300

1 452

754

75412

4370

150

754

75412

4410

100

754

75412

4430

5 285

754

75414

4210

850

754

75414

4300

800

754

75414

4410

50

754

75414

4700

1 700

754

75495

4210

952

754

75495

4430

952

756

75647

4100

96

756

75647

4430

96

756

75647

4610

15 372

758

75818

4810

16 174

801

80101

4210

2 186

801

80101

4260

2 893

801

80101

4270

1 482

801

80101

4430

1 153

801

80113

4280

100

801

80113

4300

7 914

801

80113

4410

100

851

85154

4170

1 897

1 897

851

85154

4300

15 000

15 000

852

85212

4300

802

852

85212

4300

1 830

852

85212

4700

235

852

85215

3110

280

280

852

85219

4040

62

852

85219

4110

1 065

852

85219

4280

30

852

85219

4300

1 000

852

85219

4700

890

852

85219

4740

58

852

85295

3110

2 940

852

85295

4300

1 900

853

85395

4210

741

853

85395

4300

1 555

853

85395

4430

814

854

85401

4210

120

854

85401

4280

120

900

90095

4040

3 249

900

90095

4210

3 070

900

90095

4270

11 156

900

90095

4280

70

900

90095

4300

17 545

921

92109

4270

1 110

921

92109

4300

2 033

921

92109

4370

923

921

92116

2480

845

921

92116

4350

292

921

92116

4370

553

926

92695

2820