Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE Nr 60/2009 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do najmu stanowiącej własność Gminy Kobylanka.


ZARZĄDZENIE Nr 60/2009

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 19 czerwca 2009r.

w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do najmu stanowiącej własność Gminy Kobylanka.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(Dz.U. nr 142,poz.1591 j.t. z 2001r. z późniejszymi zmianami) /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214, poz.1806, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458/ i art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jt. z 2004r.Dz. U. Nr 261, poz. 2603, zm. Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz.1459, z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz.1601, z 2007r. Nr 220, poz.1600, Nr 69, poz.468, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 59 poz. 369, Nr 220, poz. 1412, z 2009 r. Dz. U Nr 19 poz. 100, poz. Dz.U. Nr42 poz. 335 i poz. 340) / - zarządzam co następuje:

§1. Przeznacza się do najmu pomieszczenie w Urzędzie gminy Kobylanka z przeznaczeniem na cele agencji Banku PKO BP S.A. Oddział w Stargardzie Szczecińskim.

§2. Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kobylance, ul. Szkolna 12. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości na łamach „Dziennika Stargardzkiego”.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Wójt Gminy Kobylanka

Andrzej Kaszubski


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Iwona Wróbel

Data wytworzenia:
19 cze 2009

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
19 cze 2009, godz. 14:55

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
19 cze 2009, godz. 14:56