Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE Nr 88/09 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 58/09 z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia stawek za wynajem pomieszczeń o charakterze użyteczności publicznej, położonych na terenie gminy Kobylanka


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 88/09

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 19 sierpnia 2009r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 58/09 z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia stawek za wynajem pomieszczeń o charakterze użyteczności publicznej, położonych na terenie gminy Kobylanka

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, z 2003 r. Nr 214, poz.1806; Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 153, poz.1271;. Dz. U. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 214 poz.1806; z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz.1441; z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz.128, Nr 175, poz.1457, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz.1218, Nr 180, poz.1111, z 2008r. Dz. U. Nr 223, poz. 1458) oraz art. 4, ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 zm. z 1997 r. Nr 121, poz. 770, Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 199, poz. 1937, Nr 96, poz. 874, z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 19, poz. 100) i Uchwały Rady Gminy Kobylanka Nr XXXV/231/09 z dnia 28 maja 2009 r.- zarządzam co następuje:

§ 1

W §1, ust. 2 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„ 4) Pomieszczenia na sklepik szkolny - 100 zł za miesiąc”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Andrzej Kaszubski


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Kaszubski

Data wytworzenia:
06 sty 2010

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
06 sty 2010, godz. 12:15

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
06 sty 2010, godz. 12:16