Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2011


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
ZARZĄDZENIE NR 1/2011 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu Gminy Kobylanka w 2011 roku 2011-03-28 14:55:35
ZARZĄDZENIE Nr 2/11 w sprawie zatwierdzenia listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego oraz listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 2011-04-18 08:51:24
Zarządzenie nr 3/2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego do przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Bielkowo 2012-02-24 08:30:27
ZARZĄDZENIE NR 4/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert na kredyt bankowy na finansowanie inwestycji Gminy Kobylanka w 2011 r. 2011-03-28 14:56:46
ZARZĄDZENIE Nr 5/11 w sprawie ustalenia stawek za wynajem pomieszczeń o charakterze użyteczności publicznej, położonych na terenie gminy Kobylanka 2011-01-17 10:33:16
ZARZĄDZENIE NR 6/2011 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2011-03-28 15:00:38
ZARZĄDZENIE NR 7/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok 2011-03-28 15:01:38
ZARZĄDZENIE NR 8/2011 w sprawie ustalenia wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Kobylanka 2011-02-09 12:00:19
ZARZĄDZENIE NR 9/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok 2011-03-28 15:12:04
ZARZĄDZENIE NR 10/2011 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert na kredyt bankowy na finansowanie inwestycji Gminy Kobylanka w 2011 r. 2011-03-28 15:13:34
ZARZĄDZENIE NR 11/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok 2011-03-30 10:11:06
Zarządzenie nr 12/2011 w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Urzędu Gminy w Kobylance 2012-02-24 08:39:56
ZARZĄDZENIE NR 13/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok 2011-03-30 10:13:15
ZARZĄDZENIE NR 14/11 w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego dla miejscowości położonych nad jeziorem Miedwie na terenie Gminy Kobylanka 2011-02-09 09:18:57
ZARZĄDZENIE Nr 15 /2011 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy stanowiącej własność Gminy Kobylanka. 2011-02-09 16:34:42
ZARZĄDZENIE NR 16/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok 2011-03-30 10:15:26
ZARZĄDZENIE NR 17/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert na kredyt bankowy na finansowanie inwestycji "Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński 1.3 Oś Morzyczyn - Zieleniewo - Kunowo - Skalin" 2011-03-30 10:17:29
ZARZĄDZENIE NR 18/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok 2011-03-30 10:21:33
ZARZĄDZENIE Nr 19/11 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/11 z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia stawek za wynajem pomieszczeń o charakterze użyteczności publicznej, położonych na terenie gminy Kobylanka 2012-02-10 08:13:58
ZARZĄDZENIE NR 20/2011 w sprawie ustalenia planu kontroli na rok 2011 2011-03-28 14:58:21
ZARZĄDZENIE NR 21/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok 2011-03-30 10:24:25
ZARZĄDZENIE Nr 22/2011 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonych na terenie Gminy Kobylanka stanowiących własność gminy Kobylanka. 2011-02-25 10:43:37
ZARZĄDZENIE Nr 23/2011 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Kobylanka stanowiących własność gminy Kobylanka. 2011-02-25 10:41:39
ZARZĄDZENIE NR 24/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok 2011-03-30 10:27:18
ZARZĄDZENIE NR 25/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert na kredyt bankowy na finansowanie inwestycji "Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński 1.3 Oś Morzyczyn - Zieleniewo - Kunowo - Skalin" 2011-03-30 10:31:04
ZARZĄDZENIE NR 26/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok 2011-03-30 10:34:00
Zarządzenie Nr 27/2011 w sprawie : wyboru podstawowego systemu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw, wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych , określenia rodzaju przesyłek nie otwieranych przez punkt kancelaryjny 2011-03-25 09:41:02
ZARZĄDZENIE NR 28/2011 w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr IV/24/11 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2011 rok 2011-03-30 10:37:31
ZARZĄDZENIE NR 29/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok 2011-03-30 10:39:43
ZARZĄDZENIE NR 30/2011 w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr V/27/11 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2011 rok 2011-03-30 10:45:20
Zarządzenie Nr 31/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania 8.3, Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu ? eInclusion w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, pt. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy Kobylanka" 2011-03-04 17:49:37
ZARZĄDZENIE Nr 32/2011 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Kobylanka. 2011-03-04 11:36:50
Zarządzenie Nr 33 /2011 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kobylanka. 2011-03-14 11:19:57
ZARZĄDZENIE NR 34/2011 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert na kredyt bankowy na finansowanie inwestycji "Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński 1.3 Oś Morzyczyn - Zieleniewo - Kunowo- Skalin" 2011-03-30 10:47:49
ZARZĄDZENIE NR 35/2011 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka 2011-03-14 11:09:20
ZARZĄDZENIE NR 36/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2011-03-30 10:49:14
ZARZĄDZENIE NR 38/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2011-03-30 10:51:39
ZARZĄDZENIE NR 39/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert na kredyt bankowy na finansowanie inwestycji "Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński 1.3 Oś Morzyczyn - Zieleniewo - Kunowo - Skalin" w trybie zamówienia z wolnej ręki 2011-03-30 10:53:34
ZARZĄDZENIE NR 40/2011 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok 2011-03-30 10:56:06
ZARZĄDZENIE NR 41/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok 2011-03-30 11:00:13
ZARZĄDZENIE NR 42/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2012-02-13 09:15:27
ZARZĄDZENIE NR 43/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2012-02-13 09:13:28
ZARZĄDZENIE NR 44/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2012-02-13 09:11:57
ZARZĄDZENIE NR 45/2011 w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr VI/35/11 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2011 rok 2012-02-13 09:10:41
ZARZĄDZENIE NR 46/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2012-02-13 09:09:11
ZARZĄDZENIE NR 47/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2012-02-13 09:06:51
ZARZĄDZENIE NR 47a/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2012-02-13 09:05:17
ZARZĄDZENIE NR 49/11 w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego dla miejscowości położonych nad jeziorem Miedwie na terenie Gminy Kobylanka 2011-04-05 09:27:46
ZARZĄDZENIE Nr 50/2011 w sprawie powołania komisji do przejęcia obiektów i urządzeń na rzecz Gminy Kobylanka 2012-02-24 08:27:13
ZARZĄDZENIE Nr 51/11 w sprawie ustalenia stawek za wynajem pomieszczeń o charakterze użyteczności publicznej, położonych na terenie gminy Kobylanka 2011-04-08 08:07:08
ZARZĄDZENIE NR 54/2011 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok 2012-02-13 09:03:53
ZARZĄDZENIE NR 57/11 w sprawie odwołania zakazu dla ruchu kołowego odcinków dróg położonych nad jeziorem Miedwie na terenie Gminy Kobylanka 2011-05-11 16:04:48
ZARZĄDZENIE NR 58/ 2011 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kobylanka 2011-05-12 14:20:38
ZARZĄDZENIE NR 62/2011 w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr VIII/46/11 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2011 rok 2012-02-13 09:02:46
ZARZĄDZENIE NR 64/2011 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok 2011-08-10 16:51:13
Zarządzenie Nr 67/2011 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników 2011-06-20 08:38:35
ZARZĄDZENIE NR 69/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2012-02-13 08:58:05
ZARZĄDZENIE NR 70/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2011-08-10 16:58:03
Zarządzenie Nr 71/2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2012-02-10 08:17:45
ZARZĄDZENIE NR 72/2011 w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr X/60/11 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2011 rok 2011-08-12 08:20:11
ZARZĄDZENIE NR 73/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2012-02-13 08:46:32
Zarządzenie Nr 74/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert na bankową obsługę budżetu Gminy Kobylanka wraz z jednostkami organizacyjnymi w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 2011-08-12 08:21:52
ZARZĄDZENIE NR 75 /2011 w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. 2011-08-12 08:32:57
ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej położonych w obrębie Kobylanka stanowiących własność gminy Kobylanka. 2011-07-22 07:41:53
ZARZĄDZENIE Nr 77/2011 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy stanowiącej własność Gminy Kobylanka. 2011-07-22 07:39:39
ZARZĄDZENIE NR 78 /2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2011-08-12 08:35:18
ZARZĄDZENIE Nr 79/2011 w sprawie zmiany ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 2012-06-18 07:52:45
Zarządzenie Nr 80 /2011 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2012-02-24 08:19:38
ZARZĄDZENIE NR 82/2011 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok 2011-08-12 08:37:44
ZARZĄDZENIE NR 84/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2011-08-12 08:40:15
ZARZĄDZENIE NR 85A /2011 w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. 2012-02-13 08:56:26
ZARZĄDZENIE NR 85 /2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2012-02-13 08:54:36
Zarządzenie Nr 86/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert na bankową obsługę budżetu Gminy Kobylanka wraz z jednostkami organizacyjnymi w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 2011-08-12 08:41:57
ZARZĄDZENIE NR 90 /2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2012-02-13 08:53:09
ZARZĄDZENIE Nr 91/2011 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy stanowiącej współwłasność Gminy Kobylanka 2011-08-17 16:02:18
Zarządzenie Nr 92/2011 w sprawie wyznaczenia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości 2012-02-24 08:42:26
Zarządzenie nr 93/2011 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2012-02-24 08:44:06
ZARZĄDZENIE NR 94/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2012-02-13 09:24:19
ZARZĄDZENIE NR 95A/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2012-02-13 09:23:12
ZARZĄDZENIE NR 95 / 2011 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej dla Pani Magdaleny Wawrowicz zatrudionej w Urzędzie Gminy Kobylanka 2012-02-10 08:18:55
Zarządzenie Nr 96/11 w sprawie wszczęcia procedury uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych. 2011-09-23 11:23:49
Zarządzenie Nr 97/11 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2011-09-23 11:25:12
Zarządzenie Nr 98/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Bieżące, letnie i zimowe utrzymanie dróg, ulic, ścieżek i parkingów na terenie gminy Kobylanka" 2012-02-10 08:09:59
ZARZĄDZENIE Nr 99/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Kobylanka 2011-09-28 14:11:01
ZARZĄDZENIE NR 100 / 2011 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej dla Pani Izabeli Drąg zatrudionej w Urzędzie Gminy Kobylanka 2012-02-10 08:20:06
ZARZĄDZENIE NR 101/2011 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2012-02-13 08:37:58
ZARZĄDZENIE NR 102/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2012-02-13 09:22:02
ZARZĄDZENIE NR 103 /2011 w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XII/74/11 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2011 rok 2012-02-13 09:16:53
Zarządzenie nr 104/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert na realizację zadania pn. "Pomoc w realizacji czynności wykonawczych przez funkcjonariuszy straży gminnej w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach publicznych w Gminie Kobylanka" 2012-02-24 08:46:15
ZARZĄDZENIE NR 105 /2011 w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. 2012-02-13 09:20:49
Zarządzenie Nr 106/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Bieżące, letnie i zimowe utrzymanie dróg, ulic, ścieżek i parkingów na terenie gminy Kobylanka" 2012-02-10 08:11:34
Zarządzenie Nr 107/2011 w sprawie ustalenia "Polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Kobylanka" 2011-12-07 15:28:11
ZARZĄDZENIE NR 108 /2011 w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. 2012-03-02 10:46:24
ZARZĄDZENIE Nr 109/2011 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Kobylanka stanowiących własność gminy Kobylanka 2011-11-09 13:31:28
ZARZĄDZENIE NR 110 /2011 w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. 2012-02-13 09:19:46
Zarządzenie Nr 112/2011 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i zatwierdzenie regulaminu jej pracy 2012-02-17 11:01:40
Zarządzenie Nr 112/2011 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i zatwierdzenie regulaminu jej pracy 2012-02-10 08:12:45
ZARZĄDZENIE NR 113 /2011 w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XIV/87/11 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2011 rok 2012-03-02 10:47:53
ZARZĄDZENIE NR 114 /2011 w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. 2012-03-02 10:49:43
ZARZĄDZENIE NR 115/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sfinansowanie w formie pożyczki lub kredytu bankowego planowanego deficytu budżetu Gminy Kobylanka w 2011 i 2012 r. związanego z wydatkami inwestycyjnymi 2011-12-14 09:31:34
ZARZĄDZENIE NR 116/2011 w sprawie ustalenia instrukcji funkcjonalno użytkowej ochrony fizycznej sprzętu i pomieszczeń oraz bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych i udostępnianych w ramach Systemu Informatycznego CEPiK. 2011-12-07 15:31:21
Zarządzenie Nr 117/2011 w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji. 2012-02-24 08:17:30
Zarządzenie nr 118/2011 w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą "zastrzeżone" i "poufne" 2012-02-24 08:49:12
ZARZĄDZENIE Nr 119/2011 w sprawie wykazania nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie Gminy Kobylanka stanowiących własność gminy Kobylanka. 2011-12-07 15:22:32
ZARZĄDZENIE NR 121/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sfinansowanie w formie pożyczki lub kredytu bankowego planowanego deficytu budżetu Gminy Kobylanka w 2011 i 2012 r. związanego z wydatkami inwestycyjnymi 2011-12-14 09:33:59
Zarządzenie Nr 122 /2011 sprawie zasad wykonywania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zasad realizacji zamówień publicznych wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Kobylanka oraz innych jednostkach organizacyjnych Gminy Kobylanka. 2012-02-03 07:23:08
ZARZĄDZENIE NR 123/2011 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 121/2011 z dnia 09 grudnia 2011 Wójta Gminy Kobylanka w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sfinansowanie w formie pożyczki lub kredytu bankowego planowanego deficytu budżetu Gminy Kobylanka w 2011 i 2012r. związanego z wydatkami inwestycyjnymi 2011-12-14 14:36:30
ZARZĄDZENIE NR 124/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad kontroli zarządczej 2012-02-24 08:15:59
ZARZĄDZENIE NR 125/2011 w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. 2012-02-13 08:40:44
ZARZĄDZENIE NR 126/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2012-02-13 08:39:17
ZARZĄDZENIE NR 127/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2012-03-02 10:51:05
ZARZĄDZENIE NR 128/2011 w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. 2012-02-13 08:44:03
ZARZĄDZENIE NR 129/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2012-02-13 08:41:55
ZARZĄDZENIE NR 131 /2011 w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek w związku z uchwałą Nr XVI/98/11 Rady Gminy Kobylanka w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2011 rok 2012-03-02 10:52:07
ZARZĄDZENIE NR 133/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2012-02-13 09:18:11

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Adam Hendzel

Data wytworzenia:
17 sty 2011

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
17 sty 2011, godz. 10:31

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
17 sty 2011, godz. 10:31