Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr 76/2009 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego osób, na linii komunikacyjnej: Stargard Szczeciński - Kobylanka, Kobylanka ? Stargard Szczeciński"


Zarządzenie Nr 76/2009

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 22 lipca 2009r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego osób, na linii komunikacyjnej :

Stargard Szczeciński - Kobylanka, Kobylanka - Stargard Szczeciński”

Na podstawie : art. 19, art. 20, art. 21 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. Nr 164 z dnia 21.08.2006r. poz. 1163 ) zarządza się co następuje :

§ 1. Powołuje się komisję przetargową w składzie :

1. Przewodniczący Komisji - Andrzej Kaszubski

2. Członek Komisji - Jolanta Kazberuk

3. Członek Komisji - Joanna Baszak

§ 2. Komisja przetargowa otrzyma następujące dokumenty zapewniające poprawne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego tj. :

  1. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym,

  2. specyfikację istotnych warunków zamówienia,

  3. druki i formularze niezbędne do przeprowadzenia postępowania.

§ 3. 1. Do zadań komisji przetargowej będzie należało :

  1. ocena ofert niepodlegających odrzuceniu zgodnie z kryteriami przyjętymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

  2. przygotowanie propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej bądź unieważnienia postępowania,

  3. przyjmowanie i analiza wnoszonych protestów wraz z przygotowaniem projektu odpowiedzi na protest,

  4. sporządzenie odpowiedniej dokumentacji wg. druków ZP wprowadzonych Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów,

  5. wybór najkorzystniejszej oferty zgodnie z przepisami rozdz. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 4. 1. Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania.

2. Komisja dokona opublikowania ogłoszenia o wynikach postępowania, po zatwierdzeniu protokołu przez Wójta Gminy Kobylanka.

3. Komisja zakończy pracę po zawarciu umowy z wybranym wykonawcą.

§ 5. Niezbędną obsługę pracy komisji zapewni pracownik UG Joanna Baszak.

§ 6. Upoważnia się Przewodniczącego komisji do zasięgania opinii innych ekspertów lub biegłych w koniecznych przypadkach .

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Kaszubski

Data wytworzenia:
29 lip 2009

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
29 lip 2009, godz. 10:18

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
29 lip 2009, godz. 10:18