Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE NR 85/2007 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok


ZARZĄDZENIE NR 85/2007

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 31 października 2007 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 oraz art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708 i Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) zarządza się, co następuje:

§1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2007 rok o kwotę 6.000 zł:

  • w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 1.169 zł, z tego w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie o kwotę 1.169 zł, w tym §2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 1.169 zł;

  • w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 2.335 zł, z tego w rozdziale 80195 - Pozostała działalność o kwotę 2.335 zł, w tym §2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 2.335 zł;

  • w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 2.496 zł, z tego w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 2.496 zł, w tym §2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 2.496 zł.

§2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2007 rok o kwotę 6.000 zł:

  • w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 1.169 zł, z tego w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie o kwotę 1.169 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 1.169 zł;

  • w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 2.335 zł, z tego w rozdziale 80195 - Pozostała działalność o kwotę 2.335 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 2.335 zł;

  • w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 2.496 zł, z tego w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 2.496 zł, w tym wydatki bieżące 2.496 zł.

§3. Ustala się układ wykonawczy do zarządzenia, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kobylanka

Andrzej Kaszubski


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
85 zal (PDF, 74.61Kb) 2007-12-03 08:48:10 47
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Daniel Urbańczyk

Data wytworzenia:
03 gru 2007

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
03 gru 2007, godz. 08:48

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
03 gru 2007, godz. 08:48