Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZRZĄDZENIE NR 39/2008 w sprawie wprowadzenia w życie zasad informowania pracowników o ryzyku zawodowym oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.


ZRZĄDZENIE NR 39/2008

WÓJTA GMINY KOBYLANKA

z dnia 15 kwietnia 2008 r.

w sprawie wprowadzenia w życie zasad informowania pracowników o ryzyku zawodowym oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Na podstawie artykułu 33 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 191 ze zm. ) oraz art. 226 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy i rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( t.j. Dz.U z 2003r. Nr 169, poz. 1650 - tekst jednolity, zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzam obowiązek informowania pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami na wszystkich stanowiskach osób zatrudnionych w tutejszym Urzędzie Gminy Kobylanka ul. Szkolna 12.

§ 2. Informowanie pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami odbywać się będzie w trakcie szkoleniowego - instruktażu stanowiskowego przeprowadzanego przez bezpośredniego przełożonego każdego pracownika.

§ 3. Fakt poinformowania pracownika o ryzyku zawodowym na zajmowanym stanowisku oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami zostaje potwierdzony własnoręcznym podpisem pracownika na Karcie Informacji o Ryzyku Zawodowym na Stanowisku i obowiązkowo zostaje dołączona do akt osobowych pracownika.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

Andrzej Kaszubski


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Dorota Frąckiewicz

Data wytworzenia:
16 kwi 2008

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
16 kwi 2008, godz. 14:02

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
16 kwi 2008, godz. 14:02