Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE Nr 58/09 w sprawie ustalenia stawek za wynajem pomieszczeń o charakterze użyteczności publicznej, położonych na terenie gminy Kobylanka


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 58/09

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 10 czerwca 2009r.

w sprawie ustalenia stawek za wynajem pomieszczeń o charakterze użyteczności publicznej, położonych na terenie gminy Kobylanka

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, z 2003 r. Nr 214, poz.1806; Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 153, poz.1271;. Dz. U. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 214 poz.1806; z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz.1441; z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz.128, Nr 175, poz.1457, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz.1218, Nr 180, poz.1111, z 2008r. Dz. U. Nr 223, poz. 1458) oraz art. 4, ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 zm. z 1997 r. Nr 121, poz. 770, Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 199, poz. 1937, Nr 96, poz. 874, z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 19, poz. 100) i Uchwały Rady Gminy Kobylanka Nr XXXV/231/09 z dnia 28 maja 2009 r.- zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się stawki opłat za wynajem pomieszczeń w następujących wysokościach:

1. Świetlice wiejskie:

1) Bielkowo

a) od piątku do poniedziałku (4 dni) - 300,00 zł

b) jednodniowy wynajem - 80,00 zł

c) jedna godzina - 15,00 zł

2) Reptowo

a) od piątku do poniedziałku (4dni) - 200,00 zł

b) jednodniowy wynajem - 80,00 zł

c) jedna godzina - 15,00 zł

3) Motaniec

a) od piątku do poniedziałku (4 dni) - 200,00 zł

b) jednodniowy wynajem - 80,00 zł

c) jedna godzina - 15,00 zł

4) Niedźwiedź

a) od piątku do poniedziałku (4 dni) - 200,00 zł

b) jednodniowy wynajem - 80,00 zł

c) jedna godzina - 15,00 zł

5) Morzyczyn

a) od piątku do poniedziałku (4 dni) - 200,00 zł

b) jednodniowy wynajem - 80,00 zł

c) jedna godzina - 15,00 zł

6) Jęczydół

a) od piątku do poniedziałku (4 dni) - 200,00 zł

b) jednodniowy wynajem - 50,00 zł

c) jedna godzina - 15,00 zł

7) Rekowo

a) od piątku do poniedziałku (4 dni) - 80,00 zł

b) jednodniowy wynajem - 50,00 zł

c) jedna godzina - 15,00 zł

2. Sale szkolne i gimnastyczne znajdujące się w szkołach i placówkach oświatowych:

1) Szkoła w Reptowie

a) sala gimnastyczna - 35 zł za 1 h

b) sala szkolna - 30 zł za 1 h

b) aula szkolna - 30 zł za 1 h , 100 zł za dzień

2) Szkoła w Kobylance

a) sala gimnastyczna - 35 zł za 1h

b) sala szkolna - 30 zł za 1 h

3) Szkoła w Kunowie

a) sala gimnastyczna - 35 zł za 1h

b) sala szkolna - 30 zł za 1h

§ 2

1.Do powyższych stawek dolicza się podatek VAT w wysokości 22 % .

2. Opłaty wnosi wynajmujący przed wynajęciem pomieszczenia w dyspozyturze banku znajdującego się w budynku Urzędu Gminy na konto 90 1020 4867 0000 1802 0007 9228, lub przelewem na ww. rachunek bankowy gminy.

§ 3

Przy zawieraniu umowy najmu Gminę reprezentuje odpowiednio Wójt Gminy Kobylanka, Dyrektor Szkoły

§ 4

Odpłatność za wynajem stanowi dochód Gminy.

§ 5

1. Opłat nie pobiera się w przypadku organizowania:

a) zebrań sołeckich oraz zebrań organizacji społecznych w celu realizowania zadań statutowych,

b) zajęć edukacyjnych i kulturalnych, zabaw choinkowych dla dzieci, imprez świątecznych, kulturalnych i zabawowych organizowanych przez Wójta Gminy Kobylanka, Dyrektorów Szkół,

2. Z ww. opłat mogą być zwolnione organizacje pozarządowe, których siedziba znajduje się na terenie gminy Kobylanka, o ile pomieszczenia nie będą wykorzystywane w celu osiągania dochodów.

§ 6

Traci moc Zarządzenie Nr 34/2007 Wójta Gminy w Kobylance z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu na lokale użytkowe.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem15 czerwca 2009 r.

Wójt Gminy

Andrzej Kaszubski


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Adam Hendzel

Data wytworzenia:
15 cze 2009

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
15 cze 2009, godz. 10:04

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
15 cze 2009, godz. 10:05