Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE NR 13 w sprawie stawek wykupu przejmowanych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych wybudowanych przez inwestora.


ZARZĄDZENIE NR 13

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 04.02.2009r.

w sprawie stawek wykupu przejmowanych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych wybudowanych przez inwestora.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 7 ust. 4 uchwały nr XVII/109/08 Rady Gminy Kobylanka z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie zasad odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez inwestorów,

zarządza się, co następuje:

§ 1.1 Ustala się na rok 2009 stawki za przejęte przez Gminę, na wniosek inwestorów, urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne wybudowane z własnych środków inwestorów, w następującej wysokości:

  1. Stawka brutto za 1mb wodociągu z rur z polichlorku winylu (PCV) ciśnieniowych wraz z armaturą związaną z siecią o średnicy:

- przekrój 75 mm - 25 zł/mb,

- przekrój 90 mm - 30 zł/mb,

- przekrój 110 mm - 40 zł/mb,

- przekrój 160 mm - 50 zł/mb,

- przekrój 200 mm - 70 zł/mb,

  1. Stawka brutto za 1mb kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur z polichlorku winylu (PCV) litych wraz z armaturą związaną z siecią, o średnicy:

- przekrój 160 mm - 80 zł/mb,

- przekrój 200 mm - 100 zł/mb,

- przekrój 250 mm - 120 zł/mb,

- przekrój 300 mm - 140 zł/mb,

  1. Stawka brutto za 1mb kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur z polichlorku winylu (PCV) ciśnieniowych, lub PE ciśnieniowych, wraz z armaturą związaną z siecią, o średnicy:

- przekrój 63 mm - 20 zł/mb,

- przekrój 75 mm - 25 zł/mb,

- przekrój 90 mm - 30 zł/mb,

- przekrój 110 mm - 40 zł/mb,

- przekrój 160 mm - 50 zł/mb,

  1. Stawka brutto za przepompownię ścieków sanitarnych wynosi 15 000 zł/1szt

2.Kwota wykupu urządzenia wodociągowo-kanalizacyjnego, podlegającego przejęciu przez Gminę, ustalana będzie przy zastosowaniu ceny jednostkowej wymienionej w ust. 1 .

§ 2. Tracą moc następujące zarządzenia: nr 41 z dnia 15.04.2008r., nr 67/2008 z dnia

11.06.2008r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Andrzej Kaszubski


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Zbigniew Sroczyk

Data wytworzenia:
13 paź 2009

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
13 paź 2009, godz. 13:22

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
13 paź 2009, godz. 13:22