Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE Nr 17/2007 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

ZARZĄDZENIE Nr 17/2007
Wójta Gminy Kobylanka
z dnia 6 marca 2007r.

w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

Działając na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z póżn. zm.) w związku z art.10 ust.5 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. O przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179,poz.1485 z póżn zm.) oraz art.41 ust.2 ustawy z dnia 26 pażdziernika 1982r. O wychowaniu w trzeżwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Z 2002r. Dz.U. Nr 147,poz.1231 z późn. zm.)- zarządzam co następuje:

§ 1.

Powołuje się z dniem 14 marca 2007r. Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w osobie pana Roberta BARTOSIKA.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kobylanka
Andrzej Kaszubski


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Adam Hendzel

Data wytworzenia:
20 wrz 2007

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
20 wrz 2007, godz. 11:24

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
20 wrz 2007, godz. 11:24