Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr 112/2009 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie


Zarządzenie Nr 112/2009

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 10 listopada 2009r.

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie


Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art.6 ust. 2 pkt. 1, 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 ) art. 17 ust.1 pkt.13 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz.728

ze zm.) zarządza się co następuje:

§1. Powołuje się Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylance.

§ 2. W skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą:

1) Romana Karpińska - Kierownik GOPS

2) Robert Bartosik - Pełnomocnik do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

3) Jarosław Kowalczuk - przedstawiciel Komendy Powiatowej w Stargardzie Szcz.

4) Robert Kosobucki - inspektor straży gminnej

5) Elżbieta Dokudowicz - kurator zawodowy

6) Krystyna Fiołek - pedagog szkolny SP Kobylanka

7) Agata Chilma-Procyk - pedagog szkolny ZSP w Reptowie

8) Grażyna Siwiec - pedagog szkolny SP Kunowo, przedstawiciel Kościoła

9) Zbigniew Grelecki - lekarz Niepublicznego Ośrodka Zdrowia w Kobylance

10) Halina Owczarek - pielęgniarka środowiskowa

11) Anna Kłyszejko - psycholog szkolny

§3. Celem Zespołu jest:

1)planowanie strategii postępowania w konkretnych przypadkach przemocy oraz problemów

dzieci i młodzieży z udziałem niezbędnych instytucji

2) opracowanie metod i sposobu przekazywania informacji o prowadzonych działaniach

3) monitorowanie prowadzonych działań w celu wydania oceny efektów podejmowanych działań

§4. Organizację pracy Zespołu określa regulamin Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

Stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§5. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Kobylanka

Andrzej Kaszubski


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
z112z (PDF, 62.39Kb) 2010-01-06 12:24:08 64
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Adam Hendzel

Data wytworzenia:
06 sty 2010

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
06 sty 2010, godz. 12:24

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
06 sty 2010, godz. 12:24