Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE NR 41 w sprawie stawek wykupu przejmowanych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych wybudowanych przez inwestora.

ZARZĄDZENIE NR 41
Wójta Gminy Kobylanka
z dnia 15.04.2008


w sprawie stawek wykupu przejmowanych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych wybudowanych przez inwestora.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; nr 62, poz. 558; nr 113, poz. 984; nr 153, poz. 1271; nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 102, poz. 1055; nr 116, poz. 1203; nr 214 poz. 1806; z 2005r. Nr 172 poz. 1441; z 2006r. Nr 17 poz. 128; nr 175 poz. 1457; nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327; nr 138 poz. 974; nr 173 poz. 1218) zarządza się, co następuje:

§ 1.1 Ustala się stawki za przejęte przez Gminę, na wniosek inwestorów, urządzenia   
    wodociągowe i kanalizacyjne wybudowane z własnych środków inwestorów, w   
    następującej wysokości:

1).    Stawka brutto za 1mb wodociągu z rur z polichlorku winylu (PCV) ciśnieniowych wraz z armaturą związaną z siecią o średnicy:
- Ø 90 mm     - 30 zł/mb,
- Ø 110 mm     - 40 zł/mb,
- Ø 160 mm    - 50 zł/mb,
- Ø 200 mm    - 70 zł/mb,

2).    Stawka brutto za 1mb kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur z polichlorku winylu (PCV) litych wraz z armaturą związaną z siecią, o średnicy:
- Ø 160 mm    - 80 zł/mb,
- Ø 200 mm    - 100 zł/mb,
- Ø 250 mm    - 120 zł/mb,
- Ø 300 mm    - 140 zł/mb,

3).    Stawka brutto za 1mb kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur z polichlorku winylu (PCV) ciśnieniowych, lub PE ciśnieniowych, wraz z armaturą związaną z siecią, o średnicy:
- Ø 63 mm    - 20 zł/mb,
- Ø 90 mm     - 30 zł/mb,
- Ø 110 mm     - 40 zł/mb,
- Ø 160 mm    - 50 zł/mb,
   2. Kwota wykupu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, podlegających przejęciu   
      przez Gminę, ustalana będzie przy zastosowaniu cen jednostkowych wymienionych w   
      ust. 1 pkt 1, 2 i 3.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Zbigniew Sroczyk

Data wytworzenia:
12 maj 2008

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
12 maj 2008, godz. 11:03

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
12 maj 2008, godz. 11:04