Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE NR 21/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok


ZARZĄDZENIE NR 21/2008

  • Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 18 marca 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 oraz art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708 i Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) oraz §14 pkt 2 uchwały Nr XV/86/07 Rady Gminy w Kobylance z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na 2008 rok, zarządza się, co następuje:

§1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2008 r. o łączną kwotę 3.000 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

§2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2008 r. o łączną kwotę 3.000 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kobylanka

Andrzej Kaszubski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2008

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 18 marca 2008 r.

Budżet Gminy Kobylanka Ogółem

Dział

Rozdz

§

Wydatki

w tym wydatki na zadania zlecone

Zwiększenie

Zmniejszenie

Zwiększenie

Zmniejszenie

801

80101

4270

3 000

801

80101

4300

3 000

Ogółem

3 000

3 000

-

-

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/2008

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 18 marca 2008 r.

  1. Układ wykonawczy dla jednostki - Szkoła Podstawowa w Kobylance

Dział

Rozdz

§

Wydatki

w tym wydatki na zadania zlecone

Zwiększenie

Zmniejszenie

Zwiększenie

Zmniejszenie

801

80101

4270

3 000

801

80101

4300

3 000

Ogółem

3 000

3 000

-

-


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Daniel Urbańczyk

Data wytworzenia:
25 kwi 2008

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
25 kwi 2008, godz. 10:49

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
25 kwi 2008, godz. 10:49