Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr 23/2009 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, prowadzenia postępowań i zaświadczeń w innych sprawach

Zarządzenie Nr 23/2009

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 20 lutego 2009 roku

W sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, prowadzenia postępowań i zaświadczeń w innych sprawach.

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz.U Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), na podstawie art. 268 a kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000 r., Dz.U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) oraz art.143 § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r., Dz.U Nr 8, poz. 60 ze zmianami) - zarządza się, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Jolantę Kazberuk - Sekretarza Gminy do

prowadzenia postępowania podatkowego, wydawania decyzji i postanowień w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w imieniu Wójta Gminy Kobylanka dotyczących:

1) wymiaru podatku:

  1. od nieruchomości,

  2. rolnego i leśnego;

2) określania wysokości zobowiązania podatkowego oraz zaległości podatkowej w:

  1. podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości,

  2. podatku od środków transportowych,

  3. opłacie od posiadania psów,

  4. opłacie miejscowej

  5. opłacie skarbowej,

  6. opłacie targowej.

§ 2. W zakresie innych spraw upoważnia się do:

1) wydawania zaświadczeń o powierzchni hektarów fizycznych i przeliczeniowych oraz użytków rolnych figurujących w ewidencji podatkowej oraz w innych sprawach związanych z wymiarem podatków i opłat,

2) wydawania zaświadczeń o zaległościach zobowiązań podatkowych,

3) prowadzenia postępowania administracyjnego i podatkowego poprzedzającego wydanie decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, odraczania i rozkładania na raty zapłaty podatku lub zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę oraz wydawania postanowień w tych sprawach.

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 65/1/2006 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 06 grudnia 2006 roku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

Andrzej Kaszubski


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Adam Hendzel

Data wytworzenia:
06 mar 2009

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
06 mar 2009, godz. 20:30

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
06 mar 2009, godz. 20:31