Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE 82/2007 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i innych spraw


Zarządzenie Nr 82/2007

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 24 października 2007 r.

W sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i innych spraw.

Na podstawie art. 39 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym( Dz.U z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 268a kodeksu postępowania administracyjnego - zarządza się, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Tadeusza Luberta - zastępcę wójta do :

1. wydawania decyzji i postanowień w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w imieniu Wójta Gminy Kobylanka dotyczących:

  1. decyzji w sprawie lokalizacji celu publicznego - wynikających z art.51 ust.1ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U Nr 80, poz..717 ze zm.)

  1. decyzji o warunkach zabudowy - wynikających z art.60 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U Nr 80, poz. 717 ze zm.),

  1. postanowień w sprawie stwierdzenia zgodności proponowanego podziału nieruchomości - wynikających z art. 93 i art. 94 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości ( t.j. Dz.U z 2004 r Nr 261, poz.2603 ze zm.)

  2. decyzji w sprawie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych - wynikających z art. .20 i art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( t.j. Dz.U z 2007 r. Nr 19, poz.115 ze zm.) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego ( Dz.U. Nr 140, poz.1481)

2. W zakresie innych spraw upoważnia się do podpisywania pism urzędowych objętych zakresem obowiązków podległych stanowisk pracy.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 80/2007 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 04 października 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i innych spraw.


WÓJT GMINY

Andrzej Kaszubski


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Dorota Frąckiewicz

Data wytworzenia:
10 gru 2007

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
10 gru 2007, godz. 13:41

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
10 gru 2007, godz. 13:42