Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE Nr 113/09 w sprawie ustalenia stawek za wynajem pomieszczeń o charakterze użyteczności publicznej, położonych na terenie gminy Kobylanka


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 113/09

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 23 listopada 2009r.

w sprawie ustalenia stawek za wynajem pomieszczeń o charakterze użyteczności publicznej, położonych na terenie gminy Kobylanka

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. z późń. zm., oraz art. 4, ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późń. zm. i Uchwały Rady Gminy Kobylanka Nr XXXV/231/09 z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kobylanka do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne oraz za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej - zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się stawki opłat za wynajem pomieszczeń w następujących wysokościach:

1. Świetlice wiejskie:

1) Bielkowo

a) od piątku do poniedziałku (4 dni) - 300,00 zł

b) jednodniowy wynajem - 80,00 zł

c) jedna godzina - 15,00 zł

2) Reptowo

a) od piątku do poniedziałku (4dni) - 400,00 zł

b) jednodniowy wynajem - 100,00 zł

c) jedna godzina - 20,00 zł

3) Motaniec

a) od piątku do poniedziałku (4 dni) - 200,00 zł

b) jednodniowy wynajem - 80,00 zł

c) jedna godzina - 15,00 zł

4) Niedźwiedź

a) od piątku do poniedziałku (4 dni) - 200,00 zł

b) jednodniowy wynajem - 80,00 zł

c) jedna godzina - 15,00 zł

5) Morzyczyn

a) od piątku do poniedziałku (4 dni) - 200,00 zł

b) jednodniowy wynajem - 80,00 zł

c) jedna godzina - 15,00 zł

6) Jęczydół

a) od piątku do poniedziałku (4 dni) - 200,00 zł

b) jednodniowy wynajem - 50,00 zł

c) jedna godzina - 15,00 zł

7) Rekowo

a) od piątku do poniedziałku (4 dni) - 80,00 zł

b) jednodniowy wynajem - 50,00 zł

c) jedna godzina - 15,00 zł

2. Sale szkolne i gimnastyczne znajdujące się w szkołach i placówkach oświatowych:

1) Szkoła w Reptowie

a) sala gimnastyczna - 35 zł za 1 h

b) sala szkolna - 30 zł za 1 h

b) aula szkolna - 30 zł za 1 h , 100 zł za dzień

2) Szkoła w Kobylance

a) sala gimnastyczna - 35 zł za 1h

b) sala szkolna - 30 zł za 1 h

3) Szkoła w Kunowie

a) sala gimnastyczna - 35 zł za 1h

b) sala szkolna - 30 zł za 1h

4) Pomieszczenia na sklepik szkolny - 100 zł za miesiąc

§ 2

1.Do powyższych stawek dolicza się podatek VAT w wysokości 22 % .

2. Opłaty wnosi wynajmujący przed wynajęciem pomieszczenia:

1) w dyspozyturze banku znajdującego się w budynku Urzędu Gminy na konto 90 1020 4867 0000 1802 0007 9228, lub przelewem na ww. rachunek bankowy gminy w przypadku wynajmowania pomieszczeń o których mowa w §1, ust. 1;

2) na rachunek bankowy odpowiedniej szkoły, w przypadku wynajmowania pomieszczeń, o których mowa w §1, ust. 2.

§ 3

Przy zawieraniu umowy najmu Gminę reprezentuje odpowiednio Wójt Gminy Kobylanka, Dyrektor Szkoły.

§ 4

Odpłatność za wynajem stanowi dochód Gminy.

§ 5

1. Opłat nie pobiera się w przypadku organizowania:

a) zebrań sołeckich oraz zebrań organizacji społecznych w celu realizowania zadań statutowych,

b) zajęć edukacyjnych i kulturalnych, zabaw choinkowych dla dzieci, imprez świątecznych, kulturalnych i zabawowych organizowanych przez Wójta Gminy Kobylanka, Dyrektorów Szkół,

2. Z ww. opłat mogą być zwolnione organizacje pozarządowe, których siedziba znajduje się na terenie gminy Kobylanka, o ile pomieszczenia nie będą wykorzystywane w celu osiągania dochodów.

§ 6

Traci moc Zarządzenie Nr 58/09 Wójta Gminy w Kobylance z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia stawek za wynajem pomieszczeń o charakterze użyteczności publicznej, położonych na terenie gminy Kobylanka, oraz Zarządzenie Nr 88/09 Wójta Gminy w Kobylance z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 58/09 z dnia 10 czerwca 2009r.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Andrzej Kaszubski


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Adam Hendzel

Data wytworzenia:
06 sty 2010

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
06 sty 2010, godz. 12:04

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
06 sty 2010, godz. 12:05