Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE NR 53/2007 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok


ZARZĄDZENIE NR 53/2007

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 20 lipca 2007 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 oraz art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708 i Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560 i Nr 88, poz. 587) zarządza się, co następuje:

§1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2007 rok o kwotę 7.659 zł:

  • w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 7.659 zł, z tego w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 7.659 zł, w tym §2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 7.659 zł.

§2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2007 rok o kwotę 7.659 zł:

  • w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 7.659 zł, z tego w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 7.659 zł, w tym wydatki bieżące 7.659 zł.

§3. Ustala się układ wykonawczy do zarządzenia, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kobylanka

Andrzej Kaszubski


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zarzadzenie 53 zalaczniki (PDF, 76.46Kb) 2007-11-30 09:52:17 61
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Daniel Urbańczyk

Data wytworzenia:
30 lis 2007

Osoba dodająca informacje

Adam Hendzel

Data publikacji:
30 lis 2007, godz. 09:52

Osoba aktualizująca informacje

Adam Hendzel

Data aktualizacji:
30 lis 2007, godz. 09:52